Něžný: Co Znamená ‚gentle‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Něžný: Co Znamená ‚gentle‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Víte, co znamená slovo „gentle“ v anglicko-českém slovníku? Pokud vás zajímá jemnost a něžnost v jazyce, pak se připojte k tomuto fascinujícímu průzkumu významu slova „Něžný“. Připravte se na objevování subtilit anglicko-českého slovníku a rozšiřte své lingvistické znalosti.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g88f60f04608521d27c2b34209ffe8df57d805f185b78b824bf292dc750d5e4ec1a066e80eee60078489f98503ef8b7b53111a7b26e81191a6ccbfc6485c8abc3_640.jpg“ alt=“Co je to přesně slovo „gentle“?“>

Co je to přesně slovo „gentle“?

Ve slovníku je slovo „gentle“ přeloženo do češtiny jako „něžný“. Tento výraz se používá k popisu něčeho, co je jemné, slabé nebo měkké. V angličtině může mít slovo „gentle“ několik významů, včetně:

 • něžný
 • slabý
 • mírný

V různých kontextech se může význam slova „gentle“ mírně lišit, ale obecně se jedná o pozitivní vlastnost, která naznačuje něžnost nebo jemnost.

Význam slova

Význam slova „gentle“ v kontextu anglicko-českého slovníku

Není žádným tajemstvím, že slovo „gentle“ má v anglickém jazyce velký význam. V českém jazyce se často překládá jako „něžný“, ale v anglicko-českém slovníku lze najít i další významy tohoto slova, které mohou být užitečné při porozumění kontextu.

Podstatné jméno „gentle“ může označovat někoho, kdo je mírný, laskavý a ohleduplný. Také může být použito k popisu něčeho jemného, slabého nebo benevolentního. V anglicko-českém slovníku můžeme najít různé výrazy, které mohou být užitečné při hledání správného překladu.

je tedy mnohostranný a je důležité, aby každý, kdo se snaží porozumět anglickému jazyku, měl k dispozici dostatečné zdroje a informace, aby se mohl správně vyjadřovat a porozumět podtextu daného slova.

Jak používat slovo

Jak používat slovo „gentle“ správně v angličtině

Při používání slova „gentle“ v angličtině existuje několik různých způsobů, jak správně vyjádřit jeho význam. Zde je několik základních pravidel a použití:

 • Jako přídavné jméno: Používá se k popisu něčeho, co je mírné, jemné nebo něžné. Například: „She has a gentle touch.“ (Má něžný dotek.)
 • Jako sloveso: Může být použito k vyjádření akce dělání něčeho jemného nebo šetrného. Například: „Gently stir the mixture.“ (Jemně míchejte směs.)
 • V příslovčné podobě: Používá se pro zdůraznění jakékoli akce, která je prováděna jemně nebo šetrně. Například: „He spoke gently to the child.“ (Mluvil něžně k dítěti.)

Podtóny a synonyma spojená se slovem

Podtóny a synonyma spojená se slovem „gentle“

V anglicko-českém slovníku, slovo „gentle“ je často přeloženo jako „něžný“. Tento výraz popisuje někoho nebo něco, co je opatrné, laskavé a jemné v chování nebo vzhledu. V angličtině se �gentle� používá k popisu měkkých, klidných a citlivých vlastností.

mohou zahrnovat:

 • Jemný
 • Laskavý
 • Mírný
 • Pokorný
 • Milý

Jak vyjádřit něžnost v češtině pomocí slova

Jak vyjádřit něžnost v češtině pomocí slova „gentle“

Výraz „něžný“ je v češtině překládán ze slova „gentle“ z angličtiny. Toto slovo přenáší do češtiny jemný a laskavý význam, který se často používá k popisu chování, gest a emocí. Když chcete vyjádřit něhu a citlivost v českém jazyce, přídavné jméno „něžný“ je skvělou volbou.

Existuje mnoho způsobů, jak vyjádřit něžnost v češtině pomocí slova „něžný“. Níže najdete několik příkladů, jak můžete toto slovo použít v různých kontextech:

 • Něžné doteky: Povzbuzující a jemné hmaty mohou být vyjádřeny jako „něžné doteky“ v češtině.
 • Něžné slovo: Když chcete někomu popřát nebo ho potěšit, můžete říci „něžné slovo“.
 • Něžné chování: Laskavé a ohleduplné jednání je „něžné chování“, které můžete vyjádřit slovem „něžný“.

Jak zdůraznit jemnost v komunikaci pomocí slova

Jak zdůraznit jemnost v komunikaci pomocí slova „gentle“

V anglickém jazyce se slovo „gentle“ používá k popisu něžného, jemného a ohleduplného chování nebo přístupu k ostatním lidem. Je to slovo, které může vyjadřovat empatii, laskavost a schopnost naslouchat a porozumět. Když se snažíme zdůraznit jemnost v komunikaci, můžeme použít slovo „gentle“ k tomu, abychom vyjádřili svou snahu být ohleduplní a laskaví.

Například, místo použití hrubého jazyka nebo tvrdých slov, můžeme v rozhovoru s ostatními zaměřit svou komunikaci na jemné a empatické přístupy. Také můžeme použít slovo „gentle“ k tomu, abychom vyjádřili svou snahu být ohleduplní v textových zprávách, e-mailech nebo sociálních médiích. Tímto způsobem můžeme vytvářet pozitivní a laskavé prostředí ve své komunikaci s ostatními.

Klíčové Poznatky

Ve zkratce, slovo „gentle“ v anglicko-českém slovníku není jen synonymem pro „něžný,“ ale odráží široké spektrum významů spojených s jemností, laskavostí a ohleduplností. Tato slova mají mocné místo v našem každodenním životě a mohou ovlivnit naše vztahy a komunikaci s ostatními. Proto je důležité porozumět jejich významu a používat je s úctou a empatií. Pokud se rozhodnete praktikovat „gentle“ chování ve vašem životě, můžete být pionýrem pozitivní změny a otevřít dveře k harmonii a porozumění ve vašem okolí. Buďte něžní a laskaví k sobě i ostatním a uvidíte, jaké krásné změny mohou tato jednoduchá slova přinést.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *