Thick: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Thick: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Are you curious about the nuances of translation and the significance of word choice in the English-Czech dictionary? In „Thick: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku,“ we uncover the complexities of translating the simple word „thick“ and explore its various meanings. Join us on a journey through linguistic intricacies and discover the art of language translation.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gdb634ab1d5f4800b43a57b6ab6bdb6623dc00891d8acd32a12e7a91885d4e89f869b748e975735714e2df3ac6a5d421ceffc1ecf434a6c663cbee17138f7c2b7_640.jpg“ alt=“Rozlišení významu slova „thick““>

Rozlišení významu slova „thick“

V anglicko-českém slovníku má slovo „thick“ několik významů, které je důležité rozlišit:

 • tlustý: V tomto významu se slovo „thick“ používá k popisu něčeho, co má velkou tloušťku nebo objem, například tlusté knihy nebo vrstvy šlehačky.
 • hloupý: Dalším významem slova „thick“ je popis někoho, kdo není příliš chytrý nebo rychle chápavý. V tomto kontextu se často používá jako slangový výraz.
 • hustý: Třetím významem může být popis něčeho, co je plné nebo koncentrované, jako například hustá mléka nebo lepkavá hmota.

Význam Překlad
Tlustý thick
Hloupý silly
Hustý dense

Význam

Význam „thick“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku je slovo „thick“ používáno jako přídavné jméno, které může mít několik významů a překladů do češtiny. Zde jsou některé z možných významů tohoto slova:

 • Tlustý: „Thick“ může znamenat tlustý nebo široký v kontextu fyzického objektu nebo osoby.
 • Hustý: Dalším významem může být hustý, což se obvykle týká tekutin nebo substancí.
 • Blbý: V hovorové angličtině může „thick“ znamenat také něco jako blbý nebo pomalý na rozum.

Anglický výraz: Český překlad:
Thick Tlustý
Thick Hustý

Překlad slova

Překlad slova „thick“ do češtiny

Ve slovníku anglicko-českém se slovo „thick“ překládá do češtiny jako „tlustý“ nebo „hustý“. Tento výraz může být použit k popisu různých věcí nebo stavů a má několik významů. Zde jsou některé z možných významů a překladů slova „thick“:

 • Tlustý: Může být použit k popisu něčeho, co má větší tloušťku než obvykle.
 • Hustý: Odkazuje na něco, co je plné nebo silné, jako například hustá mléčná čokoláda.

Využití slova

Využití slova „thick“ ve větách

V anglicko-českém slovníku můžete najít slovo „thick“ s několika různými významy a překlady. Zde je několik příkladů, jak můžete toto slovo použít ve větách:

 • Popis: „The book has a thick cover.“
 • Počet vrstev: „The soup is too thick.“
 • Počet vlasů: „She has thick hair.“

Pamatujte si, že správný překlad záleží na kontextu, ve kterém je slovo „thick“ použito. Snažte se porozumět významu celé věty, nejen jednotlivých slov, abyste dosáhli správného překladu.

Rozdíly mezi různými významy slova

Rozdíly mezi různými významy slova „thick“

V anglicko-českém slovníku se slovo „thick“ může vyskytovat s několika různými významy a překlady. Je důležité rozlišovat mezi těmito významy, abyste správně porozuměli kontextu, ve kterém je slovo použito. Zde jsou některé z hlavních významů slova „thick“ a jejich překladu do češtiny:

 • Thick jako tlustý nebo široký: V tomto kontextu se slovo „thick“ překládá do češtiny jako „tlustý“ nebo „šíroký“. Například „He has thick hair“ by se přeložilo jako „Má husté vlasy“.
 • Thick jako hustý nebo koncentrovaný: V tomto významu se slovo „thick“ překládá jako „hustý“ nebo „konzistencí“. Například „The soup is too thick“ by se přeložilo jako „Polévka je příliš hustá“.
 • Thick jako hloupý nebo tupý: Tento význam slova „thick“ překládáme jako „hloupý“ nebo „tupý“. Například „He’s a bit thick when it comes to math“ by se přeložilo jako „Je trochu hloupý, co se týče matematiky“.

Důležité tipy pro správný překlad slova

Důležité tipy pro správný překlad slova „thick“

Existuje několik důležitých tipů, které je dobré mít na paměti při správném překladu slova „thick“ z angličtiny do češtiny. Zde je několik klíčových bodů, na které si dávat pozor:

 • Context: Je důležité vzít v úvahu kontext, ve kterém je slovo „thick“ použito. Jeho význam se může lišit v závislosti na situaci.
 • Význam: Slovo „thick“ může znamenat buď „tlustý“ nebo „hustý“ v závislosti na konkrétním kontextu. Je důležité zohlednit oba významy při překladu.
 • Gramatická správnost: Ujistěte se, že překlad slova „thick“ odpovídá gramatickým pravidlům českého jazyka a je v souladu s celkovou strukturou věty.

Závěrečné myšlenky

V rámci tohoto článku jsme prozkoumali význam termínu „thick“ a jeho různé překlady v anglicko-českém slovníku. Zjistili jsme, že toto slovo může mít mnoho různých významů a použití v závislosti na kontextu. Je důležité si uvědomit tyto nuance při používání tohoto slova, aby nedocházelo k nedorozuměním. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět významu „thick“ a jeho překladu do češtiny. Přejeme vám hodně úspěchů při dalším studiu angličtiny a češtiny!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *