Co Znamená ‚Private‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚Private‘? Vysvětlení v Anglicko-Českém Slovníku

Znáte význam slova ‚private‘ v anglickém jazyce, ale pokaždé se vám nedaří přesně vyjádřit tento koncept v češtině?‍ Není se čemu divit! V tomto článku se dočtete, co skrývá za sebou termín ‚private‘ a jakými slovy byste ho nejlépe vyjádřili v českém ⁣jazyce. Připravte se na zářivý svět⁢ slovníků ⁤a lingvistických záhad!
Co Znamená 'Private' v Anglicko-Českém Slovníku?

Co Znamená ‚Private‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Ve slovníku je‍ slovo⁤ ‚private‘ používáno v různých kontextech a má několik významů. Zde je vysvětlení⁢ tohoto termínu v anglicko-českém slovníku:

Některé z možných významů slova ‚private‘ mohou zahrnovat:

 • Soukromý: týkající se něčeho osobního nebo neveřejného.
 • Privátní: označení⁣ pro něco soukromého nebo neveřejného.
 • Neveřejný: něco, co není určeno k veřejné známosti nebo k dispozici veřejnosti.

Rozbor Významů Slova 'Private' v Různých Kontextech

Rozbor Významů Slova ‚Private‘ v ​Různých Kontextech

Význam slova ‚Private‘ ⁣se v⁣ různých kontextech ‍může lišit a je důležité porozumět jeho ⁤významům v ‍anglicko-českém slovníku. Zde je rozbor tohoto slova:

 • Private jako ⁢soukromý: V tomto smyslu označuje něco, co není veřejné nebo⁣ není ‍sdílené s ostatními lidmi. ⁢Například soukromá‍ schůzka, soukromý majetek nebo soukromá společnost.
 • Private jako⁣ osobní: Může se také používat k označení⁤ něčeho,⁤ co se týká osobní sféry‌ nebo ⁢něčeho, co je určeno pouze pro konkrétní⁢ osobu nebo skupinu lidí. ‌Například soukromá korespondence, soukromé⁢ informace nebo soukromý chat.
 • Private jako diskrétní: Tento význam ‌se může vázat k‌ něčemu, co je důvěrné nebo není obvykle​ známo veřejnosti.‍ Například ‌soukromý⁤ rozhovor, soukromé informace ⁤o někom nebo utajená schůzka.

Vzhledem k tomu, že slovo ‚Private‘ může ⁢mít různé konotace, je důležité ‍zvážit kontext, ve ⁣kterém je použito, aby bylo možné přesně porozumět jeho významu.

Důležité​ Nuance a Odlišnosti Při Používání Slova 'Private'

Důležité‍ Nuance a Odlišnosti Při Používání Slova⁣ ‚Private‘

Ve slovníku můžeme ⁣najít‌ slovo ‚private‘ jako‍ přídavné jméno, které znamená soukromý či osobní. Nicméně‍ existují různé nuance‍ a odlišnosti v používání tohoto⁤ slova v různých ⁣kontextech.

Jednou z hlavních odlišností je, zda se‌ jedná o soukromí ⁤v osobním smyslu nebo v‍ obchodním kontextu. Zatímco v osobním významu se⁤ ‚private‘ často⁣ používá ve vztahu⁣ k osobnímu životu či prostoru,‍ v obchodním kontextu může znamenat například soukromou společnost nebo akci.

Další důležitou nuancí je používání slova ‚private‘ v souvislosti s informacemi či‌ komunikací.⁣ Například v ‍aplikacích a online službách se ‚private’‌ často používá k ⁢označení bezpečné a šifrované ⁢komunikace,‍ která není dostupná žádným třetím stranám. Je tedy důležité⁣ mít na paměti kontext a význam slova ‚private‘, abychom se​ vyvarovali nedorozumění.

Praktické Příklady a Překlady Slova 'Private' do ⁤Češtiny

Praktické Příklady a Překlady Slova ‚Private‘ do Češtiny

Ve ‍slovníku anglicko-českých překladů se⁢ slovo⁤ ‚private‘ překládá do češtiny několika způsoby, v závislosti na kontextu,​ ve kterém je použito. Zde jsou některé praktické ‍příklady a překlady tohoto slova:

 • ‚Private‘ jako přídavné jméno: V češtině ⁤se může přeložit například jako ‚soukromý‘, ‚osobní‘ nebo ‚tajný‘.
 • ‚Private‘ jako podstatné jméno: V⁤ tomto případě se může přeložit jako ‚soukromá osoba‘ nebo ‚soukromník‘.
 • ‚Private‘ jako sloveso: Pokud je sloveso⁢ ‚private‘ použito, může‍ se přeložit​ jako ‚udržovat ‍v soukromí‘ nebo ‚tajně držet‘.

Jak Správně Popisovat ⁤Soukromé Věci⁢ a Záležitosti v Anglicko-Českém Kontextu

Private.translation“>V anglicko-českém slovníku doslovně znamená „soukromý“. Je důležité si uvědomit, že v různých kontextech ​může mít tento výraz různé významy. Abychom ​správně popisovali soukromé věci a záležitosti ‌v anglicko-českém ⁤kontextu, je⁤ klíčové‌ rozumět těmto nuancím. Zde jsou ‍některé způsoby, jak můžeme⁣ v angličtině a⁣ češtině správně popisovat soukromé věci a záležitosti:

 • Osobní data: ​Personal data / Osobní údaje
 • Soukromý rozhovor: Private conversation / Soukromý ‌hovor
 • Tajná informace: Confidential ‌information /⁢ Důvěrná informace

Pamatujte, že správné porozumění významu těchto termínů v různých jazycích je klíčové ‌pro přesnou a⁢ jasnou komunikaci. Ujistěte ‍se, ⁣že používáte správné⁢ slovní‍ spojení v závislosti na kontextu a situaci, kterou popisujete.

Závěrečné myšlenky

V ​souhrnu, slovo „private“ ‍má mnoho významů a použití v⁣ anglicko-českém slovníku⁤ může⁣ být klíčem k porozumění v různých​ situacích. Je důležité si zapamatovat různé významy slova a nad⁣ nimi přemýšlet, aby bylo možné je použít ‍ve‍ správném kontextu. Bez ohledu na to, zda hledáte účinnější způsoby vyjadřování v​ češtině ⁢nebo jste zvědaví ⁢na jemné nuance‍ anglického ⁤jazyka, tento slovní záznam vám může pomoci rozšířit vaše jazykové dovednosti a porozumění. Nezapomeňte ⁤se vždy zamyslet‍ nad tím, co ‌slovo „private“ znamená pro⁢ vás a jak ho můžete lépe porozumět a používat ve svém ⁢každodenním životě.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *