Co Znamená ‚firefighter‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚firefighter‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Víte, co přesně znamená slovo „firefighter“ v anglicko-českém slovníku? Pokud ne, nebojte se! V tomto článku se dočtete o významu tohoto důležitého slova a zjistíte, jak se správně překládá do češtiny. Připravte se na poutavé a informativní čtení, které vám rozšíří obzory!
Co je to 'firefighter' a jakou roli hraje v záchranářství?

Co je to ‚firefighter‘ a jakou roli hraje v záchranářství?

Ve slovníku se slovo ‚firefighter‘ překládá do češtiny jako ‚hasič‘. Hasiči jsou klíčovou součástí záchranářského systému a hrají důležitou roli při ochraně lidí a majetku před požáry. Jejich hlavním úkolem je hašení ohně, ale také poskytování první pomoci a další záchranné činnosti.

Hasicí technikou disponují speciální vybavení a vozidla, která jim umožňují rychle a efektivně zasahovat v případě požáru. Hasicí týmy se skládají z kvalifikovaných profesionálů, kteří procházejí speciálním výcvikem a školením, aby byli schopni řešit různé typy nouzových situací. Práce hasiče je náročná, ale velmi důležitá pro zachování bezpečnosti ve společnosti.

Jak správně přeložit 'firefighter' do češtiny?

Jak správně přeložit ‚firefighter‘ do češtiny?

Když se podíváme na slovo ‚firefighter‘ v anglicko-českém slovníku, zjistíme, že překladem do češtiny je ‚hasič‘. Termín ‚firefighter‘ je používán pro profesionála, který se specializuje na záchranu osob a majetku z požárů. Hasiči jsou obvykle vybaveni speciálním vybavením a školením pro účinné zvládnutí požárů a záchranné operace.

V českém jazyce je termín ‚hasič‘ běžně používán a široce rozpoznáván jako synonymum pro ‚firefighter.‘ Hasiči hrají důležitou roli v zachování bezpečnosti a ochraně majetku a životů obyvatel před požáry a dalšími typy havárií.

Význam slova 'firefighter' v anglicko-českém slovníku

Význam slova ‚firefighter‘ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku je slovo ‚firefighter‘ přeloženo jako ‚hasič‘. Tento termín označuje osobu, která se specializuje na hašení požárů a poskytování pomoci při haváriích. Hasiči jsou odvážní jedinci, kteří riskují své životy, aby chránili ostatní a majetek před ničivými ohni.

Ve světě anglického jazyka je role hasiče velmi prestižní a důležitá. Hasiči jsou školeni a vybaveni k tomu, aby zvládli různé druhy požárů a havárií. Jejich práce vyžaduje nejen fyzickou odolnost, ale také schopnost rychlého a efektivního rozhodování v krizových situacích.

  • V anglicko-českém slovníku je ‚firefighter‘ přeloženo jako ‚hasič‘.
  • Hasiči jsou odvážní jedinci, kteří riskují své životy pro ochranu ostatních.
  • Role hasiče je prestižní a vyžaduje školení a odolnost vůči stresu.

Jak se stát kvalifikovaným hasičem v České republice?

Jak se stát kvalifikovaným hasičem v České republice?

Ve světě záchranářských profesí je požárník jedním z nejdůležitějších. Jedná se o jednoho z hrdinů, kteří riskují své životy, aby chránili ostatní a majetek před ohněm. Jak se ale stát kvalifikovaným hasičem v České republice?

Existuje několik důležitých kroků, které je třeba dodržet:

  • Získání středního odborného vzdělání v oboru požární ochrana
  • Provedení zdravotní prohlídky a psychotestů
  • Úspěšné absolvování vstupních testů fyzické zdatnosti a psychotestů
  • Absolvování odborného výcviku v odborném vzdělávacím středisku hasičů

Důležitost dovedností a výcviku pro hasiče

Důležitost dovedností a výcviku pro hasiče

Pro hasiče je důležité mít široké spektrum dovedností a podstoupit řádný výcvik, aby mohli úspěšně plnit svou nelehkou práci. Bez těchto schopností by bylo obtížné reagovat efektivně na velké požáry, záchranné operace nebo havarijní situace. Hasiči jsou skuteční hrdinové, kteří riskují své životy, aby chránili ostatní.

V anglicko-českém slovníku je ‚firefighter‘ přeloženo jako ‚hasič‘. Je to osoba, která je specializovaná na hašení požárů a poskytování záchranné pomoci ve stresujících a nebezpečných situacích. Hasiči jsou vybaveni potřebným vybavením a výcvikem k tomu, aby mohli efektivně zasahovat v případě nouze a zachraňovat životy.

Jaká je průměrná mzda hasiče v České republice?

Níže uvádíme překlad a význam slova „firefighter“ v anglicko-českém slovníku. Pro mnoho lidí je práce hasiče synonymem prostatečnosti a odvahy. Skutečně, tito hrdinové riskují své životy, aby ochránili ostatní před požáry a dalšími nebezpečnými situacemi.

V České republice průměrná mzda hasiče může být výrazně nižší než v jiných evropských zemích. Přestože česká hasičská služba je velmi respektovaná a uznávaná, hasiči si zaslouží lepší platové podmínky za svoji statečnou práci.

Je důležité, abychom ocenili práci a obětavost hasičů, kteří riskují své životy pro naši bezpečnost. Doufejme, že budou jejich mzdy a pracovní podmínky v budoucnu zlepšeny, aby náležitě odměňovaly jejich obětavost a odvahu.

Klíčové Poznatky

V tomto článku jsme podrobně prozkoumali význam slova „firefighter“ v anglicko-českém slovníku a ukázali, jaký důležitý a ušlechtilý úkol mají hasiči ve společnosti. Jejich odvaha a obětavost jsou nepostradatelné pro zachování bezpečí a ochranu životů. Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace a obdiv k těmto hrdinným jedincům. Nezapomeňte ocenit práci hasičů kolem sebe a vnímat jejich úsilí a odhodlání k záchraně životů a majetku. Buďme vděční za jejich službu a podporujme jejich neustálou snahu zachránit a chránit druhé.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *