That: Jak a Kdy Používat Tento Anglický Výraz?

That: Jak a Kdy Používat Tento Anglický Výraz?

Víte, jak správně používat slovíčko „that“ v angličtině? Pokud ne, nebojte se, nejsem sami. Toto zdánlivě jednoduché slovo může být zdrojem zmatku pro mnoho studentů angličtiny. V tomto článku vám rádi poskytneme užitečné rady a tipy, jak správně používat slovo „that“ v různých situacích. Čtěte dál a zjistěte, jak můžete zdokonalit své znalosti angličtiny!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g565e1ef4fe74efc0e054a81d45d13df7ef6d39dd062212cacb8e1e94165409f315bf4c95b592b88160b97f4e198ce57da7bd6577b1a610ddfa957e0b583ee086_640.jpg“ alt=“Co je „that“ a jak ho správně používat ve větě?“>

Co je „that“ a jak ho správně používat ve větě?

Používání slova „that“ v angličtině může být pro mnoho lidí matoucí, ale ve skutečnosti není tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Může se používat jako ukazovací zájmeno, spojka nebo pokračování předložky. Zde je pár způsobů, jak správně používat slovo „that“ ve větě:

 • Použití jako ukazovací zájmeno: „that“ se používá pro zdůraznění konkrétního čísla, místa nebo věci.
 • Použití jako spojka: „that“ se používá k propojení dvou vět nebo myšlenek ve větě.
 • Použití jako pokračování předložky: „that“ se používá k vytvoření podřízené věty v anglickém jazyce.

Které výrazy lze nahradit slovem

Které výrazy lze nahradit slovem „that“ pro lepší porozumění?

V angličtině se často setkáváme s výrazem „that“, který má mnoho možných ekvivalentů. Pokud chcete lépe porozumět tomu, jak a kdy používat tento výraz, můžete nahradit „that“ následujícími slovy:

 • which – například „the book that I read“ můžete změnit na „the book which I read“
 • who – pokud se mluví o osobě, můžete použít „who“ jako náhradu za „that“
 • whom – podobně jako „who“, ale v případě, že je věta pasivní nebo se jedná o objekt

Jaký je rozdíl mezi

Jaký je rozdíl mezi „that“ a „which“ v anglickém jazyce?

Při používání anglické gramatiky je důležité rozlišovat mezi „that“ a „which“, protože tyto dva výrazy mají různé významy a použití.

„That“ se obvykle používá v následujících situacích:

 • Používá se k odkazování na konkrétní věc nebo osobu.
 • Používá se v omezených relativních vedlejších větách.

„Which“ naopak se používá v následujících případech:

 • Používá se v neomezených relativních vedlejších větách.
 • Často se používá v nepovinných důvěrných větách.

Jakým způsobem lze „that“ využít k vytvoření srozumitelnější věty?

V angličtině se slovo „that“ často používá k tomu, aby se věta stala srozumitelnější a lépe strukturovanou. Existuje několik způsobů, jak lze tento výraz využít k vytvoření věty, která bude mít jasný význam a bude dobře čitelná. Zde je několik tipů, jak efektivně využít slovo „that“ ve větě:

 • Jako spojka: „That“ se často používá jako spojka, která propojuje dvě části věty a dává jí lepší strukturu. Například: „I know that you are busy.“
 • Jako zkrácený výraz: Někdy lze slovo „that“ použít jako zkrácený výraz, který nahrazuje určité informace. Například: „She said that she would come.“

S využitím slova „that“ můžete tedy vytvořit srozumitelnější a dobře strukturované věty, které budou mít jasný význam a budou lépe čitelné pro čtenáře. Mějte na paměti správné použití tohoto výrazu a experimentujte s ním ve vašich větách, abyste zlepšili jejich srozumitelnost a plynulost.

Jak často by měl být v textu používán výraz

Jak často by měl být v textu používán výraz „that“ pro optimální plynulost?

Optimální plynulost textu závisí na správném použití výrazu „that“ v anglickém jazyce. Je důležité dbát na vyváženost a nezatěžovat text zbytečnými opakováními. Jak často by tedy měl být v textu používán výraz „that“?

Pokud se snažíte dosáhnout maximální plynulosti v textu, doporučuje se používat výraz „that“ zejména za účelem přesného vymezení informace nebo vyjádření určitého vztahu. Zde je několik tipů, jak efektivně používat tento výraz:

 • Přímý odkaz na konkrétní informaci: „She said that she would come.“
 • Zvýraznění významné informace: „It was evident that he had no intention of backing down.“
 • Vyjádření důležitého vztahu: „I know that you can do it.“

Doporučené tipy pro efektivní využití slova

Doporučené tipy pro efektivní využití slova „that“ v anglických textech

Ve vašich anglických textech je důležité efektivně využívat slovo „that“, aby vaše věty byly jasné a srozumitelné. Zde je několik doporučení, jak správně používat tento výraz:

 • Definování: Používejte „that“ k označení určité věci, osoby nebo místa. Například: She said that she would be late.
 • Identifikace: Vyhnete se záměně nebo nejasnostem pomocí „that“ k jasnější identifikaci. Například: The book that I lent you.
 • Podmínka: Využijte „that“ k vyjádření podmínky, omezení nebo důvodu. Například: It is important that you arrive on time.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme prozkoumali různé způsoby, jak správně použít výraz „that“ v angličtině a zdůraznili jsme jejich významné rozdíly. Jistě si teď můžete být jisti, že správné využití tohoto malého slovíčka může značně ovlivnit vaší gramatickou správnost a porozumění angličtině. Takže, až budete příště psát nebo mluvit v angličtině, věnujte pozornost výběru správné formy „that“, abyste vytvořili jasnou a efektivní komunikaci. Buďte opatrní a zkuste si vyzkoušet různé kontexty a situace, ve kterých se toto slovíčko používá. Vaše snaha a trénink vás posunou k dokonalosti a lepšímu porozumění angličtiny. Good luck!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *