Feasible: Jaký je jeho překlad a význam v češtině?

Feasible: Jaký je jeho překlad a význam v češtině?

Víte, jaký je přesný význam slova „feasible“ v češtině? Pokud jste zvědaví, připravili jsme pro vás podrobný článek, který vás provede významem a překladem této zajímavé anglické termínu. Připravte se dozvědět se všechno, co potřebujete vědět o slově „feasible“ a jeho využití v češtině.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g5334d7751b85067931461673e083b7cadea722481305a240a8df58907db411fc13059c3d6c41169a71ba543990d760ed61a59e0c7cb20f01222faf6fafebd016_640.jpg“ alt=“Jaký je původ slova „Feasible“ a jaký je jeho význam v češtině?“>

Jaký je původ slova „Feasible“ a jaký je jeho význam v češtině?

Ve slovníku Oxford English Dictionary je slovo „feasible“ definováno jako „schůdný, proveditelný nebo uskutečnitelný“. Pochází z latinského slova „facilis“, což znamená snadný nebo jednoduchý. V češtině se slovo „feasible“ překládá jako „proveditelný“ nebo „uskutečnitelný“. Jedná se o slovo používané zejména v oblasti plánování projektů, kdy se zkoumá možnost realizace daného cíle či úkolu.

Termín „feasible“ je tedy spojen s možností vykonání či splnění něčeho. V češtině se nejčastěji používá v situacích, kdy se hodnotí, zda je něco reálné nebo realizovatelné. Je důležité mít na paměti, že slovo „feasible“ je spíše formální a technický termín, který není běžně používaný v každodenním hovoru.

Jak lze použití slova

Jak lze použití slova „Feasible“ aplikovat do českého kontextu?

Slovo „feasible“ lze do češtiny přeložit jako „proveditelný“ nebo „možný“. V českém kontextu se používá k označení něčeho, co je reálné, dosažitelné nebo realizovatelné v praxi. Tento termín se často vztahuje k plánům, návrhům nebo projektům, které lze uskutečnit s dostupnými prostředky a možnostmi.

V českém jazyce se slovo „feasible“ používá například při posuzování proveditelnosti určitého projektu nebo při hodnocení reálnosti dosažení cílů. Je důležité mít na paměti, že proveditelnost projektu nebo plánu může být ovlivněna různými faktory, jako jsou finanční prostředky, lidské zdroje nebo technické možnosti.

Jaký je rozdíl mezi „feasible“ a „možný“ v českém jazyce?

Podívejme se blíže na rozdíl mezi slovy „feasible“ a „možný“ v českém jazyce.

Feasible se obvykle překládá do češtiny jako „proveditelný“ nebo „uskutečnitelný“. Toto slovo se používá k popisu toho, co lze uskutečnit nebo realizovat s dostupnými zdroji, technologiemi a dovednostmi. Znamená to, že daná věc nebo cíl může být dosažen a není to jen pouhá teoretická možnost.

Na druhou stranu slovo „možný“ se používá k popisu toho, co je schopno se stát nebo se realizovat, aniž by to bylo nutně realizovatelné nebo praktické. Toto slovo vyjadřuje pouze možnost nebo šanci na daný výsledek, aniž by bralo v potaz konkrétní podmínky a omezení.

Jaké jsou doporučené způsoby použití slova „Feasible“ v českých textech?

V českých textech je možné použít slovo „feasible“ jako překlad pro slovo „možný“ nebo „uskutečnitelný“. Tento termín se často využívá k popsání něčeho, co je praktické a proveditelné v daném kontextu. Zde je několik doporučených způsobů, jak správně používat toto slovo:

  • V kontextu možnosti: Používejte slovo „feasible“ k vyjádření toho, co je reálně dosažitelné nebo realizovatelné v dané situaci.
  • V kontextu realizace: Zmiňte, že něco je „feasible“ pouze tehdy, pokud máte potřebné zdroje, schopnosti nebo podmínky pro jeho provedení.

V jakých situacích je vhodné použít slovo „Feasible“ namísto jiných synonym v češtině?

Ve slovníku se slovo „feasible“ překládá do češtiny jako „možný“ nebo „proveditelný“. Používáme ho v situacích, kdy chceme vyjádřit, že něco je skutečně dosažitelné nebo možné provést. Existuje několik situací, kdy je vhodné použít slovo „feasible“ namísto jiných synonym v češtině:

  • Technické projekty: Když popisujeme projekt nebo úkol, který je možné realizovat za daných podmínek a s dostupnými zdroji, je „feasible“ jedním z nejvhodnějších slov k použití.
  • Plánování budoucnosti: Při diskuzích o budoucích akcích nebo strategiích je slovo „feasible“ vhodné pro vyjádření toho, co je reálně proveditelné a dosažitelné v rámci daných okolností.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme prozkoumali význam a překlad slova „feasible“ do češtiny. Jak jsme zjistili, tento termín znamená „proveditelný“ nebo „uskutečnitelný“ a používá se k vyjádření možnosti nebo reálnosti něčeho. Je důležité si uvědomit, že každý úkol či plán může být uskutečnitelný, pokud se na něj podíváme s dostatečnou pozitivní energií a odhodláním. Přestože se může zdát, že některé výzvy jsou nepřekonatelné, věřte, že s přiměřenou snahou a chutí k akci je všechno možné. Nezapomeňte, že realizovatelnost je vždy záležitostí vaší mindsetu. Buďte odvážní, věřte si a jděte za svými sny!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *