Obryně: Co Znamená ‚giantess‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Obryně: Co Znamená ‚giantess‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Víte, co znamená slovo „giantess“ v anglicko-českém slovníku? Pokud ne, nezoufejte! V tomto článku se podíváme na obryně a jejich význam v jazyce. Připravte se na zajímavé poznatky a objevte svět obryň ve světle jazykového výzkumu. Nechte se unést do světa obšírného slovní zásobníku a objevte nové perspektivy významu tohoto fascinujícího termínu.
Obryně: Kdo jsou obrovské postavy v české mytologii?

Obryně: Kdo jsou obrovské postavy v české mytologii?

V české mytologii, obryně jsou obrovské postavy, které mají významnou roli v mnoha příbězích a legendách. Tyto bytosti jsou obvykle známé svou obrovskou silou a mocí, která je může činit jak spojenci, tak nepřáteli lidí. Obryně mohou být spojovány s přírodními živly, jako jsou hory, lesy nebo řeky, což dodává jejich postavám ještě větší sílu a mystiku.

V anglicko-českém slovníku je termín „giantess“ přeložen do češtiny jako „obránice“. Tato slovní spojení se často používá k označení obryně nebo obrovské ženské postavy v českých mýtech a pověstech. Obránice jsou obvykle popisovány jako impozantní a mocné bytosti s velkým vlivem na své okolí.

Význam slova

Význam slova „giantess“ v anglicko-českém slovníku

Pojem „giantess“ ve slovníku znamená obryni, což je ženská postava neobvyklých rozměrů a nadpřirozené síly. V anglickém jazyce se tento termín běžně používá v literatuře a popkulturních dílech k označení gigantických postav nebo bytostí. V českém jazyce je možné tento pojem přeložit jako „obryně“, což značí ženského obra či obrovskou ženu.

Ve slovníku najdeme „giantess“ jako samostatné slovo, které se používá pro popis velkého a mocného ženského tvora, často spojeného s mýty a příběhy fantasy světa. Tento termín lze nalézt i v souvislosti s literaturou, filmem či videohrami, kde obryně bývá často zobrazena jako impozantní postava s nadlidskými schopnostmi a sílou.

Jak se liší obryně od klasických obrů?

Obryně jsou v anglicko-českém slovníku definovány jako „giantess“ nebo „female giant“. Jak se tedy liší od klasických obrů? Zde je pár klíčových rozdílů:

  • Velikost: Obryně jsou obvykle menší než klasický obr, ale stále mají obrovskou fyzickou sílu.
  • Podoba: Obryně mohou mít lidský vzhled, zatímco klasický obr je často zobrazován jako monstrózní bytost.
  • Chování: Obryně jsou často znázorňovány jako inteligentní a manipulativní, zatímco klasické obry často charakterizuje jednoduchost a hrubost.

Pokud hledáte inspiraci pro psaní fantasy příběhů, může být právě tato subtilní odlišnost mezi obry a obryňemi fascinujícím prvkem vašeho díla.

Jak lze slovo „giantess“ použít v různých kontextech?

Ve světě literatury a fantazie je termín „giantess“ používán k označení ženské obryne či lanové postavy, která je mnohem větší než běžný člověk. Tento koncept se často objevuje v příbězích a legendách, kde obryne zaujímá dominantní roli díky své impozantní velikosti a síle.

V anglicko-českém slovníku se slovo „giantess“ překládá jako „obryně“, což přesně zachycuje jeho význam a konotaci. Obryne je tedy ženská verze obříka, který se v mnoha kulturách vyskytuje jako mytická bytost s nadlidskými schopnostmi a vlastnostmi.

Termín „giantess“ může být také použit v umění a popkultuře k označení postavy, která je nadprůměrně velká a silná. Tato postava může představovat ženský protějšek klasického superhrdiny nebo bojovnice, která se vyznačuje svou nesmírnou fyzickou silou a odhodláním.

Pověsti o obryních a jejich role <a href=ve světě literatury„>

Pověsti o obryních a jejich role ve světě literatury

V anglicko-českém slovníku je slovo ‚giantess‘ přeloženo jako ‚obryní‘. Toto slovo je spojováno s mocnými a obrovskými bytostmi v pohádkách a mytologiích různých kultur. Obryně jsou často zobrazovány jako majestátní postavy s nadlidskou sílou a schopnostmi. V literatuře zastávají obryně různé role a představují zajímavé charaktery a kontrasty k ostatním postavám.

Obryně mohou být jak spojovány s temnotou a zlem, tak s dobrem a laskavostí. Jejich rozměry a schopnosti je činí fascinujícími bytostmi, které přinášejí do příběhů dynamiku a napětí. Jejich role ve světě literatury může být velmi různorodá a přinášet do příběhů nové perspektivy a témata.

Závěrečné myšlenky

V tomto článku jsme prozkoumali význam slova „giantess“ v anglicko-českém slovníku a jak se vztahuje k obecnému vnímání obryní. Jako bezejmenný a hluboce fascinující postava v literatuře a mytologii si obryně udržuje své místo v lidské představivosti. Jejich síla, krása a tajemnost nám poskytují inspiraci a možnost zkoumání našeho vlastního vztahu k obřím postavám ve světě kolem nás. Ať už jste o obryních slyšeli poprvé nebo se s nimi již setkali dříve, doufáme, že tento článek vám poskytl nový pohled na tuto mystickou bytost a možná vás inspiroval k dalšímu zkoumání této fascinující tématiky.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *