Household: Co tento termín znamená v anglicko-českém slovníku?

Household: Co tento termín znamená v anglicko-českém slovníku?

Have you ever come across the term „household“ in an English-Czech dictionary and wondered what it means? In this article, we will delve into the significance of this term and uncover its meaning in the realm of household management and organization. Join us as we explore the nuances of this word and its implications for everyday living.

Co je to anglicko-český slovník a jak funguje?

Anglicko-český slovník je nástroj, který slouží k překladu slov mezi angličtinou a češtinou. Obsahuje širokou škálu slovní zásoby, včetně běžných slov, frází a odborných termínů. Funguje tak, že uživatel zadá slovo nebo frázi v jednom jazyce a slovník pak poskytne odpovídající překlad v druhém jazyce.

Anglicko-český slovník může být velmi užitečný při učení cizího jazyka, při práci s osoby hovořící jiným jazykem nebo při cestování do zahraničí. Pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a porozumět různým kulturám a prostředí. Je důležité vybrat si kvalitní slovník, který obsahuje správné a aktuální překlady.

 • Důležitý nástroj pro překlad slov mezi angličtinou a češtinou
 • Pomáhá rozvíjet slovní zásobu a porozumět různým kulturám
 • Vyberte si kvalitní slovník s přesnými a aktuálními překlady

Význam pojmu

Význam pojmu „Household“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku má termín „Household“ významnou roli v popisu domácnosti a všeho, co se s ní souvisí. Jedná se o široce používaný termín, který zahrnuje veškeré aktivity a aspekty spojené s běžným chodem domácnosti. Níže jsou uvedeny některé klíčové definice tohoto pojmu:

 • Rodinný dům: „Household“ může být použit pro označení domova, kde žije rodina nebo skupina lidí žijících společně.
 • Domácí hospodářství: Tento termín může také odkazovat na správu financí a výdajů v rámci domácnosti.
 • Spotřebitelské zboží: „Household“ může být také použito k označení všech věcí, které běžně používáme v domácnosti, jako jsou náčiní, nábytek nebo spotřební materiál.

Anglický termín Český překlad
Household budget Rozpočet domácnosti
Household chores Dodělávky v domácnosti
Household appliances Spotřebiče pro domácnost

Použití slova

Použití slova „Household“ v každodenním životě

V anglicko-českém slovníku se slovo „household“ často překládá jako „domácnost“ nebo „rodinný dům“. Tento termín však zahrnuje mnohem více než jen fyzický prostor, ve kterém žijeme. Zde je několik běžných situací, kdy můžeme použít slovo „household“ v každodenním životě:

 • Nákupy do domácnosti: Při plánování nákupu potravin či spotřebičů se obvykle mluví o listu potřeb pro domácnost.
 • Společné placení účtů: Když žijete v domácnosti s více lidmi, je zvykem platit různé účty společně – například nájem, elektřinu, vodu apod.
 • Organizování domácích prací: Rozdělení úkolů v rámci domácnosti je důležité pro správné fungování společného života. Tady se slovo „household“ používá k popisu všech aktivit spojených s tímto procesem.

Jak správně přeložit a používat termín

Jak správně přeložit a používat termín „Household“

Hovorově se často setkáváme s výrazem „household“, který znamená domácnost nebo domácnostské výdaje. V překladu do češtiny se tento termín správně překládá jako „domácnost“ nebo „rodinný dům“. Co konkrétně zahrnuje tento pojem?

V rámci domácnosti můžeme zahrnout:

 • členy rodiny žijící v domě
 • domácí zvířata
 • domácí spotřebiče a zařízení
 • vybavení pro každodenní život

Příklady Význam
Manžel a manželka Členové domácnosti
Pračka a sušička Domácí spotřebiče
Kočka a pes Domácí zvířata

Rozdíly mezi anglickým a českým pojetím

Rozdíly mezi anglickým a českým pojetím „Household“

V českém a anglickém jazyce existují různé významy a podoby slova „Household“. Zatímco v anglickém jazyce se většinou jedná o jeden konkrétní význam, v českém jazyce může být tento termín chápán různými způsoby.

V anglickém jazyce se „Household“ obvykle odkazuje na všechny osoby žijící pod jednou střechou a spoludílící určité zdroje, jako jsou jídlo, finance a prostor. Na rozdíl od toho v českém jazyce může termín „domácnost“ zahrnovat také fyzický dům nebo byt a jeho vybavení.

V českém slovníku se můžeme setkat s dalšími významy slova „Household“, jako jsou domácí práce, péče o rodinný dům nebo byt, nebo dokonce i ve významu srozumitelné jednotky dat v počítačové vědě. Proto je důležité mít na paměti, že rozdíly mezi anglickým a českým pojetím slova „Household“ mohou být značné.

Závěrem

V tomto článku jsme si přiblížili význam termínu „Household“ v anglicko-českém slovníku a zjistili jsme, jaký význam má pro běžný život v domácnosti. Sdílení společného slovní zásobníku je důležité pro porozumění a komunikaci ve všedních situacích. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit význam tohoto slova a může vás inspirovat k dalšímu zkoumání anglického jazyka. Nezapomeňte, že každé slovo má svůj význam a znamená něco jiného pro každého z nás. Buďte otevření novým znalostem a zkoumejte bohatství jazyka, kterým se denně obklopujeme.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *