Hear: Jak Správně Používat Tento Anglický Výraz?

Hear: Jak Správně Používat Tento Anglický Výraz?

Pokud se chcete zdokonalit ve vašem porozumění a použití anglického výrazu „hear,“ jste na správném místě! V tomto článku se dozvíte, jak správně používat tento termín v různých kontextech. Připravte se na zajímavé a užitečné informace, které vám pomohou rozšířit vaše jazykové dovednosti. Pojďme se společně podívat, jak efektivně komunikovat pomocí slova „hear.“
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/ge9ef734945a8da8d53dff17ab83256a4f384401321ac8d509f0e27f62e19f8de9702fbda969ff233bdec28798f59f407a64e972b3451c934665216bca66c0aa4_640.jpg“ alt=“Co Znamená Anglický Výraz „Hear“?“>

Co Znamená Anglický Výraz „Hear“?

Když se řekne slovo „hear“ v angličtině, často si lidé myslí, že znamená jenom vnímat zvuky ušima. Ale tento výraz má mnohem širší význam a používá se v různých kontextech. Zde je pár způsobů, jak správně používat tento anglický výraz:

 • Poslouchat hudbu: Když chcete říci, že posloucháte oblíbenou píseň nebo hudební skladbu, můžete použít slovo „hear“. Například: „I love to hear my favorite song on the radio.“
 • Pozorovat informace: „Hear“ se může také používat k vyjádření situace, kdy se dozvídáte informace nebo novinky. Například: „Have you heard the latest news about the upcoming event?“

Protože anglický jazyk má mnoho významů a kontextů, je důležité porozumět správnému použití slova „hear“ a jeho významům v různých situacích.

Sloveso

Sloveso „Hear“ ve Větě a Jeho Přesné Využití

Pojďme se podívat na to, jak správně používat sloveso „hear“ v anglické větě. Tento slovesný výraz je velmi užitečný a používá se k vyjádření schopnosti sluchem vnímat zvuky nebo informace. Zde jsou některé příklady, jak použít sloveso „hear“ v různých situacích:

 • Aktivní větu: I can hear the music playing in the background.
 • Passivní větu: The sound of the waves can be heard from the beach.
 • Fráze s předložkou: She heard about the party from a friend.

Je důležité, abychom si ujasnili, jak správně použít sloveso „hear“ v různých kontextech, abychom se vyhnuli chybám a byli schopni komunikovat efektivně v anglickém jazyce. Nezapomeňte také, že sloveso „hear“ patří mezi tzv. nepravidelná slovesa, takže je důležité si pamatovat jeho tvarování v různých časech a tvarech.

Rozdíl mezi

Rozdíl mezi „Hear“ a „Listen“

V angličtině existuje jemný rozdíl mezi slovy „hear“ a „listen“. Zatímco oba výrazy se týkají vnímání zvuku, jejich použití je odlišné:

 • Hear: Slovo „hear“ znamená vnímat zvuky nebo získat informace auditivní cestou bez vědomého úsilí. Například: „I can hear the music from my neighbor’s house.“ Toto slovo se často používá ve spojení s větší nebo trvalou schopností uslyšet něco.
 • Listen: Na rozdíl od „hear“ se slovo „listen“ týká aktivního úsilí o vnímání zvuků nebo porozumění. Například: „I like to listen to music while I work.“ „Listen“ se často používá ve spojení s účelným nebo dočasným zaměřením na poslech.

Slovo Definice
Hear Vnímat zvuky nebo informace bez úsilí.
Listen Aktivně se zaměřit na poslech nebo porozumění.

Tipy pro Správné Používání Výrazu

Tipy pro Správné Používání Výrazu „Hear“

Pro správné použití výrazu „hear“ je důležité mít na paměti jeho různé významy a kontexty, ve kterých se používá. Zde je několik tipů, jak správně používat tento anglický výraz:

 • Slyšet versus poslouchat: „Hear“ se často používá ve významu „slyšet“, zatímco „listen“ se používá ve významu „poslouchat“. Například: „I can hear the music playing in the background.“ nebo „I like to listen to music while I work.“
 • Věnovat pozornost detailům: Pamatujte si, že v angličtině se „hear“ často používá ve spojení s různými konstrukcemi a frázemi. Mějte na paměti, jak je používán v různých situacích a jaké významy může mít.

Význam Příklad
Slyšet zvuk I can hear the birds chirping outside.
Poslechnout si někoho She wanted to hear his side of the story.
Stát se vědomým něčeho I hear there’s going to be a big announcement tomorrow.

Důležité Fráze a Idiomy s Použitím Slovesa

Důležité Fráze a Idiomy s Použitím Slovesa „Hear“

V angličtině existuje mnoho frází a idiomů, které obsahují sloveso „hear“. Je důležité znát nejen samotné sloveso, ale také jeho užití v různých kontextech. Zde je pár frází a idiomů, které obsahují sloveso „hear“:

 • Hear someone out: Poslechnout, co má někdo na srdci nebo co má někdo říci.
 • Hear through the grapevine: Dostat informace neoficiálně, obvykle od někoho, kdo není přímo zdrojem informací.
 • Can’t hear oneself think: Být v tak hlučném prostředí, že je těžké se soustředit nebo přemýšlet.

Závěrečné myšlenky

V dnešním článku jsme si prošli důležité informace o tom, jak správně používat anglický výraz „hear“. Doufáme, že vám náš průvodce byl užitečný a poskytl vám jasný obrázek o tom, jak správně použít tento výraz v různých situacích. Zapamatujte si, že správné použití slov a frází je klíčem k úspěšné komunikaci. Tak proč nezkusit aplikovat tyto nové znalosti ve vašich každodenních konverzacích a nenechte se odradit případnými chybami. Hrajte si s jazykem, učte se nové výrazy a buďte odvážní ve vaší komunikaci. S cvičením a sebejistotou vám jistě brzy bude „hear“ znít jako druhá přirozenost.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *