Buckle: Co To Znamená? Překlad a Význam!

Buckle: Co To Znamená? Překlad a Význam!

Vždy jste se ptali, co znamená „buckle“ v angličtině a jak se překládá do češtiny? Tento článek má všechny odpovědi a je čas se do nich ponořit! Překlad a význam slova „buckle“ vám brzy budou naprosto jasnější. Takže, neváhejte a pokračujte v čtení!

Co znamená slovo „buckle“?

Když se řekne slovo „buckle“, mnoho lidí může mít představu o spínacím mechanismu na opasku nebo v poutači. Nicméně, toto slovo může mít i další významy a použití v anglickém jazyce. Zde je několik významů a překladu tohoto slova:

  • Překlad: Ve většině případů se „buckle“ překládá do češtiny jako „spona“ nebo „přezka“.
  • Významy: Kromě spínacího mechanismu se slovo „buckle“ může také používat jako sloveso označující například ohnutí nebo zlomení něčeho.

Je zajímavé, jak jedno slovo může mít tolik různých významů a použití v anglickém jazyce. Takže až příště uslyšíte slovo „buckle“, můžete být o něco chytřejší a porozumět mu lépe!

Jak správně přeložit slovo

Jak správně přeložit slovo „buckle“ do češtiny?

Překlad slova „buckle“ do češtiny znamená „spona“. Jedná se o kovovou či plastovou přezku, která slouží k upevnění a zajištění různých věcí.

Existuje několik významů tohoto slova v různých kontextech:

  • Spona na opasku – Buckle je často spojováno s přezkou na opasku, která slouží k uzavření a utažení pásku kolem pasu.
  • Buckle jako součást oděvu – Může se jednat například o ozdobnou sponu na botě nebo opasku, která dodává oblečení zajímavý designový prvek.
  • Buckle jako bezpečnostní prvek – V některých případech může být spona používána jako bezpečnostní prvek, například při jízdě na koni nebo při horolezectví.

Význam slova

Význam slova „buckle“ v různých kontextech

Ve slovníku můžeme nalézt slovo „buckle“ jako podstatné jméno nebo sloveso, a to s různými významy v závislosti na kontextu. Zde je několik způsobů, jak můžeme rozumět tomuto slovu v různých situacích:

  • Jak podstatné jméno: V tomto kontextu se slovo „buckle“ často používá k označení kovového klipu, který se používá k připevnění poprsníku nebo popruhu. Například „buckle na opasku“ znamená kovovou sponu na opasku.
  • Jak sloveso: Když se slovo „buckle“ používá jako sloveso, může to znamenat zhroutit se nebo deformovat se pod nějakým tlakem. Například „The bridge buckled under the weight of the truck“ znamená, že most se zhroutil pod váhou nákladního auta.

Jak používat slovo

Jak používat slovo „buckle“ správně ve větách?

V tomto článku se zaměříme na správné používání slova „buckle“ ve větách a jeho význam. Slovo „buckle“ je anglický výraz, který může mít několik významů v různých kontextech. Přeloženo do češtiny může znamenat „spona“ nebo „rozepínat“.

Příklady použití slova „buckle“ ve větách:

  • Když jsem si zapínal buckle na pásku, zlomil se mi a padl na zem.
  • Nezapomeň buckle na opasku před cestou.
  • Pod tíhou těžké zátěže se buckle na opasku rozepnul.

Význam Překlad
Spona Buckle
Rozepnout Buckle up

Rozdíly mezi

Rozdíly mezi „buckle“ a podobnými slovy v češtině

Existuje mnoho slov, která mohou být zaměňována s „buckle“, jako je „strap“, „clasp“ nebo „fastener“. Je důležité rozlišovat mezi těmito výrazy, aby bylo jasné, o jaký druh upevňovacího prvků jde.

„Buckle“ je metalický uzávěr, který se používá k připevnění dvou částí pásku, řemene nebo jiného oděvu. Na rozdíl od „strap“ nebo „clasp“, „buckle“ je specifický druh uzávěru, který má charakteristický tvar a mechanismus.

Při popisu oděvů nebo doplňků je důležité používat správné termíny, abychom předešli nedorozuměním. Vědomí rozdílů mezi „buckle“ a podobnými slovy nám pomůže komunikovat o oděvech a doplňcích přesně a přesně.

Závěrečné poznámky

In conclusion, understanding the significance of the buckle in Czech culture is not only about recognizing a practical object, but also about embracing a rich history and tradition. The buckle symbolizes strength, heritage, and craftsmanship that has been passed down through generations. Each buckle tells a story, carrying with it the weight of its meaning and the pride of its wearers. So next time you see a buckle, remember its cultural significance and the values it represents. Let it serve as a reminder to appreciate the beauty and complexity of Czech culture, and to carry on its legacy with honor and respect.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *