Woofer: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Woofer: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Víte, co znamená „woofer“ v anglicko-českém slovníku? Pokud ne, nezoufejte! Tento článek vám poskytne obsáhlý výklad tohoto pojmu a jeho překlad do češtiny. Připravte se na fascinující objevy a nové poznatky o této zajímavé slovní zásobě. Najděte si pohodlné místo a připravte se na poznávání nových slov.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gf906e402aa7ed4444f89b867dfcd784c78d4cd2b4ad7327cde3dd812360c0e00b7d3e66decdd68900239cb710fb3686eec94de0421cd989f3a4f2257b4b3acbb_640.png“ alt=“Význam slova „Woofer“ a jeho použití“>

Význam slova „Woofer“ a jeho použití

Výraz „woofer“ je anglický výraz, který je běžně používán v oblasti audiotechniky a ozvučení. Tento termín označuje reproduktor s nízkým kmitočtem, který je určený k reprodukci basových frekvencí a poskytuje hluboký a plný zvuk. Woofer je důležitou součástí reproduktorového systému, který společně s výškovými reproduktory a středovými reproduktory vytváří vyvážený zvukový zážitek.

Překlad anglického slova „woofer“ do češtiny je velmi jednoduchý, jelikož se zachovává původní význam. V češtině se tedy tento termín překládá jako „woofer“. Pokud hledáte vybavení pro svůj domácí zvukový systém nebo jste audiofil, je důležité mít na paměti význam slova „woofer“ a jeho funkci v reproduktorové technologii.

Pro správnou funkci reproduktorového systému je důležité volbu wooferu kombinovat s ostatními typy reproduktorů a zajistit tak vyvážený zvukový projev. Woofer umožňuje reprodukci basových kmitočtů do hloubky, což je klíčové pro plnohodnotný poslech hudby a sledování filmů s bohatým zvukovým doprovodem. Proto je důležité si při výběru reproduktorů dát pozor na správnou volbu wooferu pro optimální zvukový zážitek.

Jak správně přeložit

Jak správně přeložit „Woofer“ do češtiny

Woofer je termín, který se v hudební terminologii používá k označení reproduktoru, který je specializován na reprodukci nízkých frekvencí. V českém jazyce se pro tento typ reproduktoru používá překlad „basový reproduktor“ nebo jednoduše „basák“.

Pokud hledáte přesný český překlad pro termín „Woofer“ v anglicko-českém slovníku, můžete se setkat s několika možnostmi, včetně:

  • Basový reproduktor
  • Basák

Důležité informace o výrazu

Důležité informace o výrazu „Woofer“

Informace o výrazu „woofer“ jsou klíčové pro pochopení zvukové technologie a audio zařízení. Slovo „woofer“ označuje reproduktorovou jednotku určenou k reprodukci nízkých frekvencí a basových tónů. Je důležitým prvkem v reproduktorových systémech a audiosystémech pro dosažení plného a vyváženého zvukového výkonu.

V překladu z anglického jazyka do češtiny znamená „woofer“ doslovně „nízkotónový reproduktor“. Tento termín se běžně používá ve světě audio technologií a zvukového inženýrství. V rámci audiosystémů je woofer často označován jako „basový reproduktor“.

Pro správný výběr reproduktorů a porozumění kvalitě zvuku je klíčové znát rozdíl mezi wooferem a tweeterem. Zatímco woofer je určen k reprodukci nízkých frekvencí, tweeter je specializován na vysoké frekvence. Společně vytvářejí plnohodnotný zvukový obraz a zážitek.

Tipy pro efektivní použití slova

Tipy pro efektivní použití slova „Woofer“

Word „woofer“ pochází z anglického slova „woofer“, což je označení pro reproduktor určený pro reprodukci nízkých frekvencí ve zvukové soustavě. Slovo „woofer“ je často používáno v hudební a audio oblasti k popsání velkého reproduktoru, který je schopen reprodukovat hluboké basové tóny.

Pokud chcete efektivně využívat slovo „woofer“ v komunikaci nebo psaní, doporučujeme zaměřit se na následující tipy:

  • Výslovnost: Ujistěte se, že správně vyslovujete slovo „woofer“ ve vašem projevu.
  • Překlad: Pamatujte, že v českém jazyce můžete použít slovo „woofer“ jako „niskotónový reproduktor“ nebo „basový reproduktor“.
  • Technické znalosti: Pokud se chcete dozvědět více o wooferu, zkuste prozkoumat jeho technické specifikace a vlastnosti.

Zajímavosti o významu slova

Zajímavosti o významu slova „Woofer“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku se slovo „woofer“ vztahuje k reproduktoru zodpovědnému za reprodukci hlubokých frekvencí v hudebním systému. V anglicko-českém slovníku je toto slovo přeloženo jako „basový reproduktor“. Woofer je tedy důležitou součástí reproduktorového systému, která zajišťuje kvalitní reprodukci basových tónů.

Pro správnou funkci hudebního systému je důležité mít kvalitní woofer, který bude schopen reprodukovat hluboké tóny s vysokou přesností a bez zkreslení. Existují různé druhy wooferů, které se liší svou velikostí, výkonem a kvalitou reprodukce. Kvalitní woofer je klíčem k skvělému zvuku a celkově příjemné poslechu hudby.

Typ Wooferu Vlastnosti
aktivní woofer Zahrnutý zesilovač pro jednodušší připojení
pasyvní woofer Vyžaduje externí zesilovač pro úspěšné fungování

Klíčové Poznatky

In conclusion, understanding the meaning and translation of the word „woofer“ in the English-Czech dictionary is crucial for effective communication and comprehension. By recognizing the nuances and implications of language, we can bridge cultural divides and foster meaningful connections. So, whether you’re a language enthusiast, a student, or simply curious about the world around you, take a moment to explore the richness of linguistic diversity. Embrace the power of words to unite us in a shared understanding of our diverse world. Let the journey of language learning be a gateway to new perspectives and endless possibilities. Happy exploring!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *