Together: Jaké jsou významy a použití tohoto přídavného jména?

Together: Jaké jsou významy a použití tohoto přídavného jména?

Víte, co znamená a k čemu slouží přídavné jméno ‚Together‘? Pokud byste chtěli rozšířit své znalosti češtiny, nebo se zajímáte o jeho různé použití, máme pro vás přehledné a podrobné informace. Přečtěte si náš článek a objevte všechny významy a možnosti tohoto zajímavého slova.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g285a38216a11294d45599112795328494c8f56658d5eb2a6c33c67fa9dd217a225604ec9a6f3f3129fde2a6132f729d6cfccae84be38f14e72e4bd7f1f5b7984_640.jpg“ alt=“Úvod k přídavnému jménu „Together““>

Úvod k přídavnému jménu „Together“

Přídavné jméno „Together“ je jedním z nejbarevnějších slov v anglickém jazyce, které má mnoho významů a použití. Jednou z jeho primárních definic je spojení nebo jednota dvou nebo více osob nebo věcí. Může označovat blízký vztah mezi lidmi nebo skupinami, nebo dokonce jednotu myšlenek, cílů a snah. Další význam je spojení v čase nebo prostoru, kdy se něco děje současně nebo vedle sebe.

V běžné angličtině můžeme použít přídavné jméno „Together“ ve větách jako „Let’s work together to achieve our goals“ nebo „We can overcome anything when we stand together“. Toto slovíčko nám umožňuje vyjádřit důležitost spolupráce, solidarity a jednoty ve vztazích a situacích. Může také symbolizovat podporu, soulad a harmonii mezi lidmi.

Historický původ významu slova

Historický původ významu slova „together“

Historický původ slova „together“ sahá až do středověké Anglie, kde bylo používáno k popisu spojení nebo sjednocení různých skupin lidí. Slovo mělo původně význam „společný“ nebo „sdružený“, což odráželo důležitost solidarity a jednoty ve společnosti.

Díky své flexibilitě a širokému spektru významů se slovo „together“ stalo nedílnou součástí anglického jazyka a je používáno v různých kontextech a situacích. Jeho významy zahrnují spojení, sjednocení, spolupráci, současný stav nebo vzájemnou interakci.

V současné době se slovo „together“ často používá k vyjádření solidarity a podpory, ať už v osobních vztazích nebo veřejných kampaních. Jeho schopnost spojovat lidi a podporovat spolupráci je jedním z důvodů, proč zůstává tak důležitým a mnohostranným pojmem v anglickém jazyce.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g713eee423586b36e7f41a0863ab336a870bc6c4a56a0c02d88c94d1bc337b99c9c36acb1802152c420d5a0ffb65b0e80da93fd9e606ad436003513a8feac5957_640.jpg“ alt=“Rozmanitá použití přídavného jména „together“ ve větách“>

Rozmanitá použití přídavného jména „together“ ve větách

Existuje mnoho různých způsobů, jak lze přídavné jméno „together“ použít větách, každý s jemným odstínem významu. Zde je pár příkladů toho, jak lze toto slovo využít:

 • Jako spojení: „Můžeme společně zápasit za lepší zítřky.“
 • Jako vyjádření harmonie: „Ty dvě kamarádky vypadají skvěle společně.“
 • Jako indikátor vzájemné podpory: „Stojím za tebou všemi deseti, společně to zvládneme!“

Je zajímavé, jak jedno slovíčko může mít různé konotace v různých kontextech. „Together“ může označovat fyzickou blízkost, emocionální propojení nebo vzájemnou podporu. V každém případě vytváří dojem jednoty a spojení, což je klíčový prvek ve vztazích mezi lidmi.

Doporučené situace pro použití slova „together“

Proč je slovo „together“ důležité a jak ho používat?

Slovo „together“ má velký význam v anglickém jazyce a lze ho použít v různých situacích. Může vyjadřovat spojení, soudržnost a jednotu, a proto je důležité vědět, jak ho správně používat.

Při psaní textu či komunikaci je vhodné pamatovat na následující situace, ve kterých je vhodné použít slovo „together“:

 • Vyjádření jednoty a spolupráce
 • Popis shromáždění lidí nebo věcí
 • Význam spojení nebo propojení

Vztah mezi slovy

Vztah mezi slovy „together“ a „společně“

Together a společně jsou slova, která mají podobný význam, ale liší se v použití a kontextu. Zatímco „together“ je anglické slovo a používá se hlavně v anglickém jazyce, „společně“ je české slovo a používá se v českém jazyce.

Je důležité si uvědomit, že obě slova můžou být použita ve stejném kontextu, ale mají jemné nuance, které je dělí. Například, „together“ je často použito ve spojení s časovým rámcem, zatímco „společně“ zdůrazňuje společnou činnost nebo přítomnost.

Jak vyjádřit

Jak vyjádřit „together“ v různých kontextech

Výraz „together“ může být vyjádřen různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém je používán. Tento termín může popisovat spojení, společnou práci nebo přítomnost více osob či věcí pohromadě. Zde je pár způsobů, jak vyjádřit „together“ v různých situacích:

 • V rámci rodiny: „společně“
 • Při práci s kolegy: „ve shodě“
 • Při organizování události: „dohromady“

Význam slova „together“ tedy záleží na okolnostech a je důležité vybírat vhodné synonymum nebo překlad podle specifické situace, ve které je slovo používáno.

Specifické nuance spojené s použitím přídavného jména „together“

Přídavné jméno „together“ může vyjadřovat různé specifické nuance ve spojení s kontextem, ve kterém je použito. Zde je několik významů a použití tohoto přídavného jména:

 • Sdružené: „together“ může naznačovat spojení nebo shromáždění více věcí dohromady, například „they were working together on a project“.
 • Společný: dalším významem může být označení, že něco je sdílené mezi více lidmi, například „they made the decision together“.
 • Vzájemný: „together“ může také znamenat vzájemný, propojený, jako například „they have been through a lot together“.

Závěrem

Celkově lze říci, že slovo „spolu“ nese sebou hlubší významy a využití než by se mohlo na první pohled zdát. Je klíčové si uvědomit jeho flexibilitu a schopnost přizpůsobit se různým kontextům. Bez ohledu na to, zda se jedná o spojenectví, součinnost nebo vzájemnou podporu, „spolu“ znamená jednota a sounáležitost. Takže při použití tohoto přídavného jména, nezapomínejme na jeho sílu spojovat a zdůrazňovat důležitost vzájemného propojení. Co byste tedy chtěli dělat spolu? Naléhavě vyzývám vás, abyste reflektovali na skrytý význam tohoto slova a aplikovali ho ve svém každodenním životě pro posílení vztahů a sounáležitosti ve společnosti. Být „spolu“ může otevřít nové perspektivy a posílit vazby mezi lidmi. Takže pojďme být „spolu“ a dělat změnu k lepšímu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *