Toad: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Toad: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Have you ever wondered about the translation and meaning of the word „Toad“ in English-Czech dictionary? In this article, we will explore the intricacies of this fascinating amphibian and its significance in both languages. Join us as we unravel the cultural and linguistic nuances of the word „Toad“ in the English-Czech lexicon.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gb9e99ad3a40b87493272447e6f12cf3e320d06cb8f9be111d2186465d55ed9502ccf635eb8c745094484f2ef466023f4_640.png“ alt=“Přesný překlad slova „toad“ do češtiny“>

Přesný překlad slova „toad“ do češtiny

V anglicko-českém slovníku je „toad“ přeloženo jako „ropucha“. Toto slovo se používá k označení druhu žáby, která patří do rodu Bufo a je známá svým vrčením a charakteristickými vztahy. Ropuchy jsou často zaměňovány s dalšími žábami, ale mají specifické rysy, které je odlišují od jiných druhů.

V českém jazyce je slovo „ropucha“ běžně užíváno pro označení tohoto druhu žáby. Je to však důležité rozlišovat mezi ropuchou a žábou, protože mají odlišné chování, vzhled a prostředí, ve kterém žijí. Ropuchy jsou typicky spojovány s vlhkými lesy a lužními oblastmi, kde naleznou své ideální prostředí k životu.

Rozdíl mezi

Rozdíl mezi „toad“ a „frog“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku se můžeme setkat s různými překlady pro slova „toad“ a „frog“. I když se oba běžně označují jako „žába“ v češtině, existuje mezi nimi určitý rozdíl významů:

 • Toad: V anglicko-českém slovníku se slovo „toad“ obvykle překládá jako „ropucha“. Ropuchy mají obvykle hrubší kůži a jsou spojovány s magickými nebo nadpřirozenými vlastnostmi v řadě kultur.
 • Frog: Na druhou stranu slovo „frog“ je v anglicko-českém slovníku nejčastěji překládáno jako „žába“. Žáby mají hladší kůži než ropuchy a jsou často spojovány s vodními prostředími.

Význam tohoto slova v různých kontextech

Význam tohoto slova v různých kontextech

Toad je anglické slovo, které v češtině znamená „ropucha“ nebo „skokan“. Toto slovo se může vyskytovat v různých kontextech a může mít různé významy a překlady. Zde je pár příkladů:

 • Zvíře: Toad se často používá k označení malého obojživelného živočicha, který je typicky spojen s vodním prostředím. Ropuchy jsou často viděny jako symbo l přírody a ochrany životního prostředí.
 • Software: Toad je také název populárního softwarového nástroje, který slouží k administraci databází. Tento nástroj je často používán v IT odvětví a pomáhá s efektivní správou a analýzou dat.
 • Kouzlo: V některých fantasy příbězích může být toad spojován s magickými kouzly nebo transformacemi. Toad může být klíčovým prvkem ve světě kouzel a dobrodružství.

Důležité fráze a spojení s využitím slova

Důležité fráze a spojení s využitím slova „toad“

Ve slovníku českých frází a spojení můžeme najít různé výrazy s využitím slova „toad“. Toto slovo může mít různé významy a může být použito v různých situacích. Zde uvádím několik důležitých frází a spojení, které mohou obsahovat slovo „toad“:

 • Umírá jako žába: Říká se, když někdo nebo něco rychle a nečekaně zemře.
 • Jak žába skáče: Používá se k popisu někoho, kdo se někam rychle dostane nebo někde rychle zmizí.
 • Žába v hrdle: Tento výraz znamená být nervózní nebo mít potíže s projevem slov.

Tipy pro správné použití slova

Tipy pro správné použití slova „toad“ ve větách

Toad je anglický výraz pro žábu. Pokud chcete správně použít toto slovo ve větách, je důležité znát jeho správný význam a kontext. Zde jsou některé :

 • Použijte slovo „toad“ pro označení žáby: Pokud chcete popsat žábu v anglickém jazyce, použijte slovo „toad“. Například: „I saw a toad hopping in the garden.“

 • Pamatujte na kontext: Slovo „toad“ se obvykle používá k označení žáb ve větách, ale může mít i další významy v závislosti na kontextu. Například, „toad“ může být také název pro některé druhy automobilů nebo dokonce oblíbeného videoherního charakteru.

 • Rozšiřte svou slovní zásobu: Pokud se chcete naučit více anglických slov spojených se slovem „toad“, zkuste prozkoumat anglicko-český slovník nebo si přečtěte knihu, ve které je slovo použito v různých kontextech. To vám pomůže lépe porozumět správnému použití tohoto slova ve větách.

  Závěrem

  In conclusion, understanding the intricacies of translation and the nuances of language is key to bridging cultural gaps and fostering meaningful communication. The comparison of the English word „Toad“ with its Czech equivalent, „Překlad“, highlights the rich diversity of language and the importance of accurate and contextually appropriate translations. As we continue to explore the complexities of language, may we strive to appreciate the beauty and depth of each word, while also recognizing the power it holds in shaping our perceptions and understanding of the world around us. Let us embrace the opportunity to engage with different languages and cultures, for in doing so, we not only expand our own perspectives, but also contribute to a more connected and harmonious global community.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *