Sturdy: Co to znamená v anglicko-českém kontextu?

Sturdy: Co to znamená v anglicko-českém kontextu?

Welcome to a fascinating exploration of the word „sturdy“ and its significance in the English-Czech context. This article will shed light on the various meanings and uses of this versatile term, allowing you to deepen your understanding of both languages. Let’s delve into the intricacies of „sturdy“ and unlock its potential for effective communication.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g42b59f593f1003cda62579a48079f03563da1da36eeab5905d8156ac9e0604f64c039bc666f36ce92159f5bd8d846ab6836a0b3f871a77b7bfa7c66e9b5713bf_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „Sturdy“ v českém jazyce?“>

Co znamená slovo „Sturdy“ v českém jazyce?

Ve slovníku je slovo „sturdy“ často definováno jako silný, pevný, odolný nebo robustní. V českém jazyce se překládá jako „pevný“, „odolný“ nebo „robustní“. Tento výraz se často používá k popisu něčeho, co je stabilní, trvanlivého a spolehlivého.

V anglicko-českém kontextu může slovo „sturdy“ označovat například:

 • PEVNOST: Něco, co je pevné a odolné proti tlaku nebo nárazu.
 • ODOLNOST: Schopnost vydržet po dlouhou dobu bez narušení nebo poškození.
 • ROBUSTNOST: Vlastnost být silný, spolehlivý a schopný odolat náročným podmínkám.

Jak lze použít výraz

Jak lze použít výraz „Sturdy“ v anglicko-českém překladu?

Výraz „sturdy“ se v anglickém jazyce používá k popisu něčeho pevného, odolného a stabilního. V českém překladu může být interpretován jako „pevný“, „odolný“ nebo „robustní“. Tento termín se často používá k charakterizaci fyzického stavu, konstrukce nebo materiálu a naznačuje schopnost vydržet tlak, nárazy nebo znečištění.

V kontextu anglicko-českého překladu bychom mohli výraz „sturdy“ přeložit jako „pevný jako skála“ nebo „robustní jako dub“. Tento termín je často využíván v popisu nábytku, staveb, vozidel či osob, které mají silnou a stabilní strukturu. Je důležité vhodně vybrat ekvivalentní český výraz, který přesně vystihne význam a vlastnosti spojené s termínem „sturdy“.

Význam slova

Význam slova „Sturdy“ v kontextu fyzické pevnosti a stability

Ve fyzickém kontextu se slovo „sturdy“ používá k popisu něčeho, co je robustní, pevné a stabilní. Jedná se o vlastnost, která naznačuje silnou a odolnou konstrukci nebo materiál. V anglickém jazyce je tento pojem běžně používán k charakterizaci například nábytku, staveb nebo automobilů.

V českém překladu lze slovo „sturdy“ přeložit jako „pevný“ nebo „silný“. Znamená to tedy něco, co má schopnost odolat tlaku, zátěži nebo otřesům. Tato vlastnost je důležitá především v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a zařízení.

Možné synonyma pro výraz „Sturdy“ v českém jazyce

V anglickém jazyce se slovo „sturdy“ často používá k popisu něčeho, co je pevné, silné a odolné. Pokud hledáte možná synonyma pro tento výraz v českém jazyce, můžete zvážit následující alternativy:

 • Pevný – označuje něco, co má pevnou a stabilní strukturu.
 • Silný – používá se k popisu něčeho, co má velkou fyzickou sílu nebo odolnost.
 • Odolný – charakterizuje něco, co je schopné překonat náročné podmínky nebo zátěž.

Jak přesně interpretovat slovo

Jak přesně interpretovat slovo „Sturdy“ při překladu do češtiny?

V anglickém jazyce se slovo „sturdy“ často používá k popisu něčeho, co je pevné, odolné a spolehlivé. Při překladu do češtiny můžeme tento výraz interpretovat jako:

 • Pevný – vyjadřuje schopnost něčeho odolat silným nárazům nebo tlaku
 • Odolný – naznačuje, že daná věc je schopná vydržet dlouhodobé používání nebo nepříznivé podmínky
 • Spolehlivý – znamená, že se na danou věc můžeme spolehnout a důvěřovat jí

V kontextu „sturdy“ bychom mohli tedy říci, že se jedná o něco, co je stabilní, robustní a vytrvalé. Je důležité vybrat správný výraz, který bude v českém jazyce co nejvíce přesně vyjadřovat význam tohoto anglického slova.

Jaká je historie a etymologie slova

Jaká je historie a etymologie slova „Sturdy“ a jak se změnil jeho význam v českých překladech?

Historie slova „sturdy“ sahá až do středověké Anglie, kde se začalo používat k popisu věcí, které jsou pevné, odolné a spolehlivé. Etymologicky pochází ze staroanglického slova „stirdig“, což znamená „pevný“ nebo „silný“. Postupem času se toto slovo začalo používat i k popisu lidí, kteří jsou fyzicky silní a odolní.

V českých překladech je slovo „sturdy“ často překládáno jako „silný“, „odolný“ nebo „pevný“. Jeho význam se často mění podle kontextu, ve kterém je použito. Například ve spojení s nějakým materiálem může znamenat odolnost a pevnost tohoto materiálu, zatímco ve spojení s člověkem může označovat jeho fyzickou i psychickou sílu.

V anglicko-českém kontextu je důležité porozumět historii a etymologii slova „sturdy“, abychom mohli správně interpretovat jeho význam v různých českých překladech. Tato znalost nám pomáhá lépe porozumět jazykovým nuancím a významovým odstínům, které se mohou různit v závislosti na kontextu užití slova „sturdy“.

Důležité rady pro správné použití slova

Důležité rady pro správné použití slova „Sturdy“ při překladech a interpretaci textu

Pro správné použití slova „sturdy“ je důležité znát jeho význam a správné kontexty, ve kterých se používá. V anglickém jazyce se „sturdy“ často používá pro popis něčeho, co je silné, pevné nebo odolné. Při překladech a interpretaci textu je tedy důležité neztratit tuto nuanci a najít vhodný český ekvivalent.

Pokud se setkáte s výrazem „sturdy“ ve vašem textu, můžete zvážit následující překladové možnosti:

 • Pevný – pro popis něčeho silného a odolného.
 • Robustní – pro zdůraznění síly a odolnosti.
 • Odolný – pro vyjádření schopnosti odolávat tlaku a opotřebení.

Slovo Význam
Pevný Silný a stabilní
Robustní Síla a odolnost
Odolný Schopnost odolávat tlaku

Závěrečné poznámky

In conclusion, understanding the translation of the word „sturdy“ in the English-Czech context provides valuable insight into the differences in language and culture. The complexity and richness of language highlight the importance of effective communication in our interconnected world. Next time you come across a word with no direct translation, take a moment to appreciate the nuances of language and the beauty of cross-cultural communication. Let us continue to explore, learn, and appreciate the intricacies of language to deepen our understanding of the world around us.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *