Manacle Explained: Co Skrývá Toto Anglické Slovo?

Manacle Explained: Co Skrývá Toto Anglické Slovo?

Víte, co skrývá toto anglické slovo – manacle? Pokud se zajímáte o jazyky a slova, právě jste na správném místě! V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o významu a použití tohoto podivného slova. Tak neváhejte a pokejte se na to, že se společně ponoříme do světa slov a jejich tajemství.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g555e18fc8140e6bd1cd6979fc1959b5707a3c3ec5df7f0225033689d292cf54671750f084cd7cacd61fa1712a060673fa8774f343238ecd630de3ef4248f640a_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „manacle“?“>

Co znamená slovo „manacle“?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi.

Vestibulum felis {{–Manacle:–}}!

  • Překlad do češtiny: Okove
  • Anglická výslovnost: /’mæŋəkəl/
  • Definice: Železný okov nebo pouta, která jsou používána k omezení pohybu rukou nebo nohou

Manacle Význam
1 Pouta používaná ve věznicích k omezení pohybu vězňů
2 Symbolické použití pro pocit uvěznění nebo omezení

Historie slova

Historie slova „manacle“

Slovo „manacle“ má svůj původ ve středověké latině, kde se používalo jako označení pro „ruční pouta“. Postupem času se tento výraz dostal do starofrancouzštiny a později byl přejat do angličtiny ve formě „manacle“.

V průběhu historie bylo slovo „manacle“ spojováno s moci a autoritou, neboť ruční pouta byla často užívána k omezování osobní svobody a pohybu. Dnes je termín „manacle“ často používán v metaforickém smyslu, aby vyjádřil pocit uvěznění nebo omezení, a to jak doslovně, tak i symbolicky.

Rozdíl mezi

Rozdíl mezi „manacle“ a „shackle“

Manacle a shackle – dva synonyma, které mohou být zmatené, ale ve skutečnosti mají jemné rozdíly. Rozdíl mezi manaclem a shacklem spočívá v jejich specifickém významu a použití. Zde je rychlý průvodce těmito dvěma slovy.

Manacle je pevná kovová pouta, která jsou používána k připevnění rukou, zatímco shackle může být jakákoli forma zástrčky nebo pouta, která jsou používána k omezení pohybu. Manacle je obvykle spojován s vyšetřováním zločinů a policisty, zatímco shackle se může používat i v různých oblastech, jako například v námořnictví.

Využití slova

Využití slova „manacle“ v současném anglickém jazyce

Manacle je slovo, které má své kořeny v latině a francouzštině a v angličtině se používá k označení okovů nebo pout. Toto slovo je zastaralé a není běžně používané v každodenní angličtině, ale stále se vyskytuje v literatuře a historických textech.

V současném anglickém jazyce je slovo „manacle“ spíše spojováno s konkrétními výrazy a frázemi, jako například „break free from the manacles of society“ nebo „feel trapped by the manacles of responsibility.“ Přesto se může objevit i ve formálních textech nebo historických románech, kde je používáno k popisu fyzického nebo metaforického uvěznění.

Pokud máte zájem o hlubší porozumění významu slova „manacle“ a jeho kontextu v současném anglickém jazyce, doporučujeme si prozkoumat jeho historické použití a význam v různých literárních dílech. I když už není běžně užívané, stále nese s sebou silný emocionální náboj a symboliku uvěznění či omezení.

Příklady použití slova

Příklady použití slova „manacle“ v kontextu

V anglickém jazyce se slovo „manacle“ odkazuje na pouta nebo řetězy, které se používají k uvěznění nebo omezování pohybu jedince. Slovo „manacle“ může být použito několika způsoby v různých kontextech, a to jak doslovných, tak i metaforických.

V literatuře může být slovo „manacle“ použito k popsání fyzického omezení, například když je hlavní postava uvězněna v řetězech nebo poutech. Metaforicky může „manacle“ znamenat něco, co brání jedinci ve svobodném myšlení nebo jednání.

Ve výrazu „bez manacles“ se může odkazovat na osvobození od fyzického i mentálního omezení. Často se také používá v politických nebo sociálních kontextech ke zdůraznění boje za svobodu a rovnost.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „manacle“ ve vě větách?

Manacle je anglické slovo, které se používá k označení pout nebo okovů používaných k uvěznění nebo omezení pohybu. Tato slova se používají jak v přeneseném, tak v doslovném smyslu a mají zajímavou historii a využití v anglickém jazyce.

Pokud chcete správně použít slovo „manacle“ ve větách, můžete si vzít inspiraci z těchto příkladů:

  • Věta 1: Vězeň byl uvězněn v poutech a manaclích.
  • Věta 2: Policista použil manacle k uvěznění zločince.
  • Věta 3: Manacle svazovaly jeho ruce a on nemohl uniknout.

Klíčové Poznatky

V článku jsme prozkoumali význam slova „manacle“ a jeho různorodé použití v angličtině. Toto slovo navozuje pocit omezení, nedostatku volnosti a životního břemena. Ať už ho chápeme doslovně jako pouta, nebo metaforicky jako překážku či přítěž, je důležité si uvědomit, jak moc může ovlivnit naši osobní a profesionální existenci. Nechme se inspirovat k osvobození od svých vnitřních manacle a k dosažení opravdové svobody a možností, které nám život nabízí. Buďme stateční a odvážní, abychom dokázali překonat všechny překážky a dosáhli svých cílů bez jakékoliv zátěže.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *