Stride: Jak Správně Přeložit Tento Termín?

Stride: Jak Správně Přeložit Tento Termín?

Do you find yourself struggling to accurately translate the term „stride“ into Czech? Look no further! In this article, we will explore the best practices for translating this term correctly. Whether you’re a language enthusiast or a professional translator, delve deeper into the nuances of translating „stride“ and enhance your language skills. Let’s unravel the mystery of translating „stride“ in Czech!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/ga7a98ecfe689eecdbd41ce1a1eab9a65fa7c6d195e111a9e7cecc19320a87d4c781cc68983b7cf8b5121293f8049329d_640.png“ alt=“Jak definovat pojem „Stride“ ve správném kontextu?“>

Jak definovat pojem „Stride“ ve správném kontextu?

Ve správném kontextu se termín „Stride“ může znamenat několik věcí. Jedním z možných významů je krok, zejména v rámci chůze nebo běhu. Tento termín se často používá ve sportovním kontextu k označení délky kroku nebo tempa, které sportovec udržuje při cvičení nebo závodu.

Dalším možným významem je pokrok nebo krok vpřed, zejména v oblasti profesního růstu nebo osobního rozvoje. V tomto kontextu se termín „Stride“ může používat k popisu zdokonalení dovedností, dosažení cílů nebo překonání překážek.

Rozdíly mezi

Rozdíly mezi „Stride“ a dalšími podobnými termíny

Stride je termín používaný v kontextu agilního vývoje softwaru k popisu kratších časových období, během kterých tým pracuje na určitém úkolu nebo projektu. Existuje několik podobných termínů, které mohou být zaměňovány s „Stride“, ale mají odlišný význam a použití.

Některé z hlavních rozdílů mezi „Stride“ a jinými podobnými termíny jsou:

 • Sprint: Sprint je také krátký časový úsek, obvykle 1-4 týdny, během kterého tým pracuje na konkrétním úkolu. Stride je obecnější termín a nemusí být omezen na přesně stanovenou délku jako sprint.
 • Iterace: Iterace se zaměřuje na opakující se postup činností, zatímco Stride zdůrazňuje spíše rychlost a tempo práce týmu.
 • Mezera: Tento termín se používá k označení pauzy nebo odpočinku mezi jednotlivými obdobími aktivity, zatímco Stride je spojen s kontinuálním postupem bez výrazných přestávek.

Jak použít slovo

Jak použít slovo „Stride“ v běžné konverzaci?

Při používání slova „stride“ v běžné konverzaci se jedná o slovo, které má několik různých významů a způsobů použití. Zde je několik způsobů, jak správně použít slovo „stride“ v běžné konverzaci:

 • Běžné použití: Slovo „stride“ se často používá k popisu velkých kroků nebo pohybu vpřed. Například: „He strode confidently into the room.“
 • Význam v jiných kontextech: Mimo běžné použití se slovo „stride“ může vyskytovat například v oblasti sportu či obchodu.
 • Fráze a idiom: Existuje také několik frází a idiomů, které obsahují slovo „stride“ a které mohou být užitečné při zkoumání jeho použití.

Nejlepší způsob, jak přeložit slovo

Nejlepší způsob, jak přeložit slovo „Stride“ do češtiny

Existuje mnoho možností, jak přeložit slovo „stride“ do češtiny, ale nejlepší volbou je slovo „krok“. Tento termín nejlépe zachycuje význam slova „stride“ jako dlouhého, rázného kroku. Pokud hledáte synonymum nebo ekvivalent pro anglické slovo „stride“, pak „krok“ je tou správnou volbou.

Další možné překlady slova „stride“ do češtiny zahrnují:

 • Kráčet
 • Šlápnout
 • Veliký krok

Anglické slovo Český překlad
Stride Krok
Striding Kráčející
Stridden Kročen

Důležitost <a href=porozumění významu slova „Stride““>

Důležitost porozumění významu slova „Stride“

Porozumění významu slova „Stride“ je klíčové pro správné použití tohoto termínu v kontextu. Slovo „Stride“ má několik významů a je důležité zvolit správný překlad v závislosti na kontextu. Zde jsou některé možné překlady tohoto slova:

 • Krok: Jedná se o fyzický pohyb, kdy jedna noha předchází druhé při chůzi.
 • Skok: Termín může být také interpretován jako skok nebo velký krok v rámci akce nebo procesu.
 • Krok vpřed: Metaforicky to může znamenat pokrok nebo posun vpřed v nějaké činnosti nebo plánu.

Překlad Význam
Krok Fyzický pohyb jednou nohou před druhou
Skok Velký krok v rámci akce nebo procesu
Krok vpřed Pokrok nebo posun vpřed v činnosti nebo plánu

Jaký je historický vývoj termínu

Jaký je historický vývoj termínu „Stride“?

Stride je termín, který má bohatou historii a vývoj skrze různé jazyky a kultury. Původně pochází z anglického slova, které označovalo určitý typ chůze. Postupem času se význam rozšířil a proměnil do různých podob, které známe dnes.

V historickém kontextu se setkáváme s různými významy a užitím termínu „stride“. Například ve staroanglické literatuře se používal jako opis chůze či kroku, zatímco v moderní době může mít význam i v jiných oblastech, jako je hudba nebo politika. Je fascinující sledovat, jak se slovo vyvíjelo a dostalo své současné užití.

Tipy pro efektivní použití výrazu

Tipy pro efektivní použití výrazu „Stride“ v písemné formě

Chcete se naučit, jak efektivně používat výraz „stride“ ve vaší písemné práci? Pokud ano, máme pro vás několik užitečných tipů, které vám pomohou správně přeložit tento termín a použít ho vhodně ve větách.

Prvním tipem je porovnávat „stride“ s jinými slovy, které by mohly být použity v daném kontextu. Rozhodnutí, zda použít překlad „krok“ nebo „dluhy krok“, záleží na konkrétním významu věty a situaci.

Dále doporučujeme používat „stride“ s vhodnými slovesy, jako například „walk“, „march“, „tread“ nebo „stroll“. Tímto způsobem se vyhnete nepřesnostem při překladu a zajistíte si správný význam věty.

Klíčové Poznatky

In conclusion, translating the term „stride“ effectively requires a nuanced understanding of its various meanings and contexts. By considering the nuances of language and culture, as well as the specific context in which the term is being used, translators can produce accurate and impactful translations that resonate with the target audience. As language professionals, it is our responsibility to ensure that our translations convey the intended meaning and tone of the original text. By embracing the complexity of language and striving for precision in our translations, we can contribute to effective communication and cross-cultural understanding. So, let us continue to take strides in our translation work, always seeking to bridge the gap between languages and bring people together through the power of words.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *