Stare: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Stare: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Are you curious about the nuances of translation and the intricate meanings behind words? If so, you’ll be intrigued by our exploration of the word „stare“ and its significance in English-Czech dictionaries. Join us as we uncover the depth and complexity of this common yet fascinating term.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g753a6f67a6c97634a64a2413102ed8c02724b05dc312b7e9759871a28cf98708340897fb87567b3913512728f601f1156e5f76a2900099928c7e5835149cf5d1_640.jpg“ alt=“Význam slova „stare“ v českém jazyce“>

Význam slova „stare“ v českém jazyce

Ve českém jazyce má slovo „stare“ několik významů a možných překladů do angličtiny. Jedním z nich je přídavné jméno „staré“, které označuje něco, co je dlouho existující, nebo již nějaký čas nepoužívané. Dalším významem je sloveso „staret“, které může znamenat buď stárnout věkem nebo ztrácet svou původní kvalitu nebo lesk.

V anglicko-českém slovníku můžete najít překlad tohoto slova jako „old“ či „age“ v závislosti na kontextu. Je důležité si uvědomit, že každé slovo může mít různé významy a překlady podle toho, jak je použito ve větě. Proto je důležité, aby byl překlad zohledněn v kontextu, ve kterém je slovo „stare“ použito.

Možné překlady slova „stare“ do angličtiny

Pojďme se podívat na . Toto slovo může mít několik různých významů v českém jazyce, a proto je důležité znát správný překlad v anglickém jazyce:

 • Možné překlady:
 • 1. Stare (adj.): star, old
 • 2. Stare (v.): to stare, to gaze
 • 3. Stare (n.): a gaze, a stare

České slovo Anglický překlad
starý old
upírat pohled to stare

Je důležité si uvědomit kontext, ve kterém je slovo „stare“ použito, abychom mohli zvolit správný překlad do angličtiny. S těmito možnými překlady byste měli mít lepší přehled o tom, jak správně interpretovat toto slovo ve vašich textech či komunikaci v anglickém jazyce.

Rozdíly v užití slova

Rozdíly v užití slova „stare“ v češtině a angličtině

Pojetí slova „stare“ v češtině a angličtině se může zdát podobné, ale ve skutečnosti existují zajímavé rozdíly, které je zajímavé prozkoumat. Zatímco v češtině může slovo „stare“ mít několik významů a použití, v angličtině je obvykle spojeno s jedním konkrétním významem.

V češtině může slovo „stare“ znamenat něco starého, vyčerpaného nebo mohutného, zatímco v anglickém jazyce se často používá k označení fixního pohledu na něco s překvapením nebo obdivem. Tento rozdíl ve významech může vést k různému chápání slova a jeho využití v různých kontextech.

Důležité kontexty pro správné použití slova

Důležité kontexty pro správné použití slova „stare“

Při použití slova „stare“ je důležité mít na paměti několik klíčových kontextů, abyste ho správně pochopili a použili v anglicko-českém slovníku. Zde jsou některé z těchto důležitých informací:

 • Stare může mít více významů v závislosti na kontextu, ve kterém je používáno. Například může znamenat „zírat“, „pokukovat“ nebo „zívat“.
 • V anglicko-českém slovníku bude překlad slova „stare“ záviset na tom, jaký význam má ve vašem specifickém kontextu. Důležité je tedy vybrat správný význam podle toho, jak je slovo použito ve větě.

Slovo Význam
Stare Zírat
Stare Pokukovat
Stare Zívat

Tipy pro přesný překlad slova

Tipy pro přesný překlad slova „stare“ do angličtiny

Existuje několik různých způsobů, jak přeložit slovo „stare“ do angličtiny v závislosti na kontextu, ve kterém se vyskytuje. Zde jsou některé tipy, jak najít ten nejlepší překlad pro vaši situaci:

 • V kontextu „starý věk“ nebo „stará budova“ můžete použít překlad „old“.
 • Pokud chcete vyjádřit, že něco je „staromódní“ nebo „zastaralé“, vyzkoušejte překlad „outdated“.
 • Pro význam „dívat se intenzivně“ se hodí překlad „stare“.

Praktické příklady a cvičení pro procvičení používání slova „stare“

Jednou z praktických cvičení pro procvičení používání slova „stare“ může být vytvoření vět s tímto slovem ve správném kontextu. Zde jsou některé příklady vět, které mohou pomoci při procvičování užití slova „stare“:

 • Stare jsem se na ni z okenice a čekal, až přijde.
 • Odpočívající kočka se stare dívala na ptáčka ve větvi.
 • Začal se na něj stare a přitom si uvědomil, že ho zná.

Dalším cvičením může být překlad slova „stare“ do angličtiny. Zde jsou některé možné překlady tohoto slova:

Slovo Překlad
Stare Stare, to look fixedly or vacantly at someone or something; to look with undue interest
Staring Přihlížející, plazič připravující se skok

Závěrečné myšlenky

Vzhledem k tomu, jak důležité je správné porozumění a interpretace slov v různých jazycích, je zřejmé, že ne každé slovo lze jednoduše přeložit do jiného jazyka. Výraz „stare“ je jen jedním z mnoha příkladů slov s bohatým významem, které nelze přesně přeložit do češtiny nebo angličtiny. Znalost kontextu a kulturních nuancí je zásadní pro přesné porozumění a překlad. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit složitý proces překladu a pocitů spojených s výrazem „stare“. Ať už se jedná o malá slova nebo velké koncepty, překlad může mít hluboký vliv na naše komunikaci a porozumění různým jazykům a kulturám. Buďte trpěliví, učte se a zkoumejte bohatství jazyka a jeho významů.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *