Skull: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Skull: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Are you struggling to understand the translation and meaning of the word „skull“ in English-Czech dictionaries? Look no further! In this article, we will delve into the nuances of this intriguing word, uncovering its true essence and providing clarity on its various interpretations. Join us on this linguistic journey as we unravel the mystery of „lebka“ in the English-Czech lexicon. Let’s explore the world of skulls together!
Skvělý nástroj pro rozšíření slovní zásoby

Skvělý nástroj pro rozšíření slovní zásoby

Ve dnešním článku se podíváme na význam slova „skull“ a jeho překlad do češtiny. Jedná se o důležitý pojem, který se může hodit v mnoha situacích, a proto je dobré znát jeho správný překlad i význam.

Přesný překlad slova „skull“ do češtiny je „lebka“. Ve slovníku také najdeme další významy tohoto slova, například označení pro hlavu nebo mozkovou buňku. Je důležité si uvědomit, že každé slovo může mít více významů, a proto je dobré být schopen je správně použít ve správném kontextu.

Anglický výraz Český překlad
Skull Lebka
Head Hlava
Brain cell Mozková buňka

Pevné zakotvení v českém jazyce

Skull: Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

V českém jazyce se slovo „skull“ překládá jako „lebka“. Jedná se o slovo, které se běžně vyskytuje v lékařství, anatomii a forenzní vědě. Lebka je pevná struktura, která chrání mozek a další důležité orgány v hlavě člověka.

Pojem „skull“ lze také použít v přeneseném smyslu, například ve spojení s frází „hard as a skull“, což znamená velmi tvrdý nebo neústupný. V anglicko-českém slovníku tak můžete najít různé významy a spojení s tímto slovem, které vám mohou pomoci lépe porozumět jeho kontextu a použití v různých situacích.

Praktický průvodce při překladu slova „Skull“

V češtině se slovo „Skull“ překládá jako „lebka“. Tento termín se obvykle používá k označení kosterní části hlavy, která chrání mozek. Při překladu tohoto slova je důležité zachovat správný význam a kontext, aby byl přeložený text srozumitelný pro českého čtenáře.

Pro správný překlad slova „Skull“ můžete využít anglicko-český slovník. Některé možné překlady tohoto slova mohou být například „lebka“, „lebka kost“ nebo „čelendín“. Je dobré ověřit si význam překladu s ohledem na specifický kontext, ve kterém je slovo použito.

Na závěr je důležité dodržet příslušnou gramatickou strukturu českého jazyka při použití přeloženého slova „Skull“. Tím zajistíte správnou srozumitelnost a gramatickou správnost textu.

Důkladný výklad významu a užití slova „Skull“

Důkladný výklad významu a užití slova „Skull“

V anglicko-českém slovníku můžeme nalézt slovo „skull“, které v češtině znamená lebka. Tento výraz je spojený se strukturou lebky, která chrání mozek a další důležité orgány v hlavě.

V běžné řeči se slovo „skull“ často používá k označení samotné lebky, ale může se také odkazovat na symbolický význam smrti nebo hrobu. V různých kulturách je lebka vnímána různými způsoby, ať už jako symbol nebo jako předmět obdivu a uměleckého vyobrazení.

Pokud hledáte přesný překlad nebo chcete lépe porozumět užití slova „skull“ v angličtině a češtině, je důležité mít na paměti jeho význam a kontext. Bez ohledu na to, zda se jedná o anatomický termín nebo symbolický výraz, lebka je silným symbolem, který může mít různé významy a interpretace.

Konečný zdroj pro správný překlad do angličtiny

Vybrali jsme slovo „skull“ z anglicko-českého slovníku, abychom vám pomohli s překladem a porozuměním tohoto významného výrazu. Není to jen prosté slovo pro lebku, ale má celou řadu významů a kontextů, ve kterých se může vyskytovat. Podívejme se společně na některé z nich:

  • Významy slova „skull“:
  • Kosti lebky lidského těla
  • Symbol smrti nebo nebezpečí
  • Pivní sklenice ve tvaru lebky

Překlad slova „skull“ do češtiny není vždy tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Je třeba zohlednit kontext, ve kterém je slovo použito, abychom správně porozuměli jeho významu. Díky našemu online slovníku a dalším zdrojům můžete najít správný překlad pro vaše potřeby.

Přesné definice a kontexty pro slovo „Skull“

Přesné definice a kontexty pro slovo „Skull“

Pod slovem „Skull“ se obvykle rozumí lidská lebka, ačkoli toto slovo může mít různé kontexty a významy v anglickém jazyce. Ve slovníku se můžeme setkat s následujícími definicemi a popisy tohoto výrazu:

  • Lebka: Část lidského těla, která chrání mozek.
  • Kosterní struktura hlavy: Celková kostra hlavy, která tvoří obličejovou a chrupavčitou část.
  • Kosačka: Symbol smrti v některých kulturách nebo uměleckých dílech.

V kontextu tedy může slovo „Skull“ mít několik významů a překladů, které jsou důležité zohlednit při používání tohoto termínu v různých situacích.

Doporučený zdroj pro anglicko-český slovník

Doporučený zdroj pro anglicko-český slovník

Chcete-li porozumět významu slova „skull“ v anglicko-českém slovníku, je důležité znát správný překlad a význam tohoto slova. V anglicko-českém slovníku je slovo „skull“ přeloženo jako „lebka“.

Lebka je částí kostry hlavy, která chrání mozek a ostatní důležité části hlavy. V medicíně se lebka často označuje jako calvaria nebo báze lebky. Výraz „skull“ se může také používat v neformálním kontextu k označení hlavy nebo mozku.

Klíčové Poznatky

Overall, the significance of „skull“ in both English and Czech languages illustrates the intricate relationship between culture, symbolism, and language. The differences in translation highlight the unique ways in which societies perceive and communicate ideas related to this universal symbol of death, mortality, and remembrance. As we delve deeper into the meanings and interpretations behind words like „lebka“ and „calavera,“ we are reminded of the power and complexity of language in shaping our understanding of the world around us. Whether we are Czech speakers, English speakers, or bilingual individuals, the exploration of the word „skull“ challenges us to explore the nuances of our own linguistic heritage and encourages us to consider the diverse perspectives and traditions that enrich our global community. Let us continue to celebrate the richness of language and embrace the diverse meanings that connect us across cultures and boundaries.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *