Realize: Jaký je jeho překlad a význam v češtině?

Realize: Jaký je jeho překlad a význam v češtině?

Do you find yourself puzzled by the meaning and translation of the word „realize“ in Czech? Look no further!⁢ In this article, we will delve into the various definitions and interpretations of this key term, shedding light on its significance in the Czech language. Unravel the mysteries of „realize“ and expand your linguistic​ knowledge with us. Let’s explore together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g409811bf78f01e2889138128e4459e7115e0c9564304106070861ae4abc3fdf0a3d860e64225f7d074af1cff9d4c32784b01fef79411e23edd01c79b5fcdc793_640.jpg“ alt=“Jaký je původ slova „realize“ a jeho význam v češtině?“>

Jaký je původ slova „realize“ a jeho význam v češtině?

Realize‌ je slovo⁣ anglického původu, které je běžně používané v češtině. Jeho překlad do češtiny je⁢ „uvědomit sinebo „realizovat“. Toto slovo má široké využití v různých kontextech, a to‌ jak v hovorové řeči, tak i v profesionálním prostředí.

V češtině může slovo „realize“ znamenat ‌například:

  • uvědomit⁤ si něco
  • uskutečnit nebo ‌dokončit nějaký plán
  • prožívat nebo prokázat nějaký pocit nebo schopnost

Jak je slovo

Jak je slovo „realize“ používáno v různých kontextech?

Slovo „realize“ je v češtině obvykle přeloženo jako „uvědomit si“ nebo „realizovat“. V závislosti ⁢na kontextu, ⁣ve kterém je používáno, může mít různé významy a náznaky. Zde je⁢ několik příkladů, jak je slovo „realize“ používáno v různých kontextech:

  • V kontextu sebeuvědomění: „Po dlouhém rozhovoru jsem si konečně uvědomil svoje chyby.“
  • V kontextu realizace plánu:⁢ „Podnikatel konečně realizoval svůj dlouholetý sen o vlastní firmě.“
  • V kontextu pochopení:⁣ „Až poté, co ‍jsem se podíval na situaci z jiného úhlu, jsem si uvědomil, jaká ‌byla skutečná pravda.“

Co znamená slovo

Co znamená‍ slovo „realize“ ve spojení​ s ‍vlastními cíli a sny?

Ve spojení s vlastními cíli a sny má slovo „realize“ v češtině význam realizovat či uskutečnit.⁣ Je to proces, kdy si uvědomíme své cíle⁤ a ‍sny ‍a aktivně se snažíme je naplnit.

Realizování vlastních cílů a snů je důležitým krokem k osobnímu rozvoji a štěstí. Jedná ‍se o aktivní proces, kde si stanovíme jasný cíl a snažíme se ho dosáhnout prostřednictvím akcí a rozhodnutí.

Je důležité si uvědomit, že realizování vlastních cílů a snů⁢ vyžaduje odvahu, trpělivost a tvrdou práci. Je to však také zdroj obrovského uspokojení a radosti, když se nám podaří dosáhnout toho, co jsme si předsevzali.

Závěrečné myšlenky

V tomto článku jsme prozkoumali význam slova „realize“ a jeho překlad do češtiny. Jak jsme si ukázali, slovo „realize“ může mít několik různých významů v různých kontextech. Nyní, když víte, jak ⁢správně používat toto slovo v češtině, dostáváte možnost lépe porozumět a komunikovat. Takže, nebojte se⁤ experimentovat s tímto slovem a ​zkoumat jeho různé ⁤možnosti v každodenním životě. Nechte se inspirovat a zkuste své nově nabyté znalosti uplatnit. Buďte ​kreativní⁢ a objevujte nové způsoby, jak vyjádřit svoje myšlenky a pocity. Věříme, že tato znalost vám otevře nové možnosti⁣ a posune vaši jazykovou dovednost o krok dál. Nakonec, doufáme, že⁤ tento článek ⁤vás motivoval k tomu, abyste‍ se neustále zdokonalovali a⁣ posouvali své hranice ⁢ve znalosti jazyka ‌a komunikace. Buďte hrdí na svůj jazykový rozvoj a nebojte se stále se učit⁢ a zdokonalovat.⁢ Vaše schopnost porozumět a vyjádřit se v cizím jazyce je vaše silná stránka, tak ji nechte rozkvétat ⁣a šířit do světa svět!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *