Proti: Co Znamená ‚against‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Proti: Co Znamená ‚against‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Vítejte v našem článku, který se zaměřuje na význam slova „against“ v anglicko-českém slovníku. Bude vám to překvapivě užitečné, pokud chcete správně porozumět této běžně používané anglické předložce. Pojďme se společně podívat na možné významy a použití tohoto slova a prozkoumejme jeho významy v různých kontextech.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gba868da19ab1ec3fce83dabfc33d65d6d9809be1d43ad7b867a5fba319c018bd1c8ad91e1bb4da8c2c48ed376d70aaf69cfacd275d36ef94aaa45bae04734b43_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „against“ v anglicko-českém slovníku?“>

Co znamená slovo „against“ v anglicko-českém slovníku?

Ve slovníku můžeme najít různé významy slova „against“. Mezi ně patří:

 • Proti: Jedna z nejběžnějších a nejznámějších definic. Používá se například ve výrazech jako „být proti něčemu“ nebo „bojovat proti něčemu“.
 • Oproti: Tento význam se obvykle používá ve srovnávacích větách, když se něco srovnává s něčím jiným.
 • Pro: V některých případech může být „against“ použito i jako synonymum k „pro“.

Rozdíly v použití slova

Rozdíly v použití slova „against“ ve srovnání s češtinou

Proti je slovo, které se v angličtině používá různými způsoby a může znamenat několik významů, které se často liší od českého použití. Zde je pár základních rozdílů v použití slova „against“ ve srovnání s češtinou:

 • V angličtině se „against“ často používá k vyjádření proti něčemu, např. „They are against the idea.“
 • V češtině se v tomto případě použije spíše slovo „proti“, např. „Jsou proti této myšlence.“
 • „Against“ je také často používáno k vyjádření fyzického kontaktu s něčím, např. „She leaned against the wall.“
 • V češtině se tento význam vyjadřuje spíše slovem „ke“, např. „Opřela se ke zdi.“

Tipy pro správné použití slova

Tipy pro správné použití slova „against“ v anglických větách

Existuje několik způsobů, jak správně použít slovo „against“ v anglických větách. Tento výraz se používá k vyjádření odporu, protikladu nebo nepřátelství vůči něčemu. Některé tipy, jak správně používat toto slovo, jsou následující:

 • Příklad 1: „She is against smoking in public places.“ – Zde se proti něčemu staví jako k odporu.
 • Příklad 2: „The football team played against their rivals.“ – Zde se proti někomu nebo něčemu hraje nebo soutěží.
 • Příklad 3: „They voted against the new proposal.“ – Zde se vyjadřuje nesouhlas či odmítnutí něčeho.

Je důležité správně porozumět významu slova „against“ a jeho kontextu, aby vaše anglické věty byly jasné a správně interpretovány.

Větší porozumění významu slova „against“ a jeho nuancí

V anglicko-českém slovníku má slovo „against“ několik významů a nuancí, které je důležité porozumět. Tento výraz se často používá ve spojení s různými slovesy a podstatnými jmény, což může mít vliv na jeho význam v konkrétním kontextu. Níže uvádíme některé základní významy slova „against“:

 • Proti: Používá se k vyjádření opozice nebo odporu vůči něčemu.
 • Protistrana: Může označovat stranu, která je proti něčemu nebo komu.
 • Podpora: V některých kontextech může být používáno jako synonymum pro „pro“ nebo „ve prospěch“.

Je důležité si uvědomit, že význam slova „against“ může být ovlivněn kontextem věty, ve které je použito. Proto je důležité mít dobrou znalost anglického jazyka a porozumění různým možnostem interpretace tohoto slova.

Jak se vyhýbat chybám při použití slova

Jak se vyhýbat chybám při použití slova „against“ ve větách?

Když používáte slovo „against“ ve větách, je důležité si uvědomit správný kontext a význam tohoto slova. Zde je několik tipů, jak se vyhnout chybám při jeho používání:

 • Zkontrolujte, zda slovo „against“ správně vyjadřuje vztah nebo opozici mezi dvěma subjekty či skupinami.
 • Vždy si ověřte, zda slovo „against“ je vhodné v dané situaci a zda neexistuje lepší alternativa.
 • Pamatujte si, že „against“ může mít různé významy a použití v různých kontextech, takže je důležité si být jistý jeho správným významem.

Závěrečné myšlenky

V tomto článku jsme se zaměřili na význam slova „against“ v anglicko-českém slovníku a jeho různé kontexty. Zjistili jsme, že to není jen jednoduché předložka, ale může mít různé významy a použití. Je důležité si tuto slovní zásobu osvojit, pokud chceme skvěle porozumět anglickému jazyku. Berte si čas prozkoumat její různé využití a neustále se zdokonalovat. Věříme, že vám tento článek pomohl lépe pochopit toto slovo a jeho použití v češtině. Buďte odhodlaní a neváhejte se stále učit!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *