Překlad Slova ‚hollow‘: Co To Znamená v Češtině?

Překlad Slova ‚hollow‘: Co To Znamená v Češtině?

Pokud jste se kdy ptali, co přesně znamená slovo „hollow“ v češtině, máme pro vás odpověď. Tento článek vám poskytne jasný a přesný překlad tohoto anglického výrazu do češtiny, abyste lépe porozuměli jeho významu a použití. Připravte se na zářivou vstup do světa jazyka a jeho tajemství – začněte zde!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/gc6476b94f89d72dae4c9185e53e1c75df1fe5f614519a34e07da808ecf8311dbddea3eccdb4b4c65d1616b9fd8cafbf307e9c1558719cb904398297a1c4b2324_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „hollow“ v angličtině?“>

Co znamená slovo „hollow“ v angličtině?

V angličtině se slovo „hollow“ používá k označení něčeho, co může být duté, prázdné nebo nepřítomné. Toto slovo může mít několik významů, které se mohou lišit podle kontextu, ve kterém je použito. Zde je několik možných významů slova „hollow“ v angličtině:

  • Dutý
  • Prázdný
  • Pustý

V češtině se slovo „hollow“ může překládat jako „dutý“, „prázdný“ nebo „hluboký“. Je důležité brát v potaz celý kontext, ve kterém je slovo „hollow“ použito, aby bylo možné přesně určit jeho význam v češtině.

Překlad slova

Překlad slova „hollow“ do češtiny

je „prázdný“ nebo „dutý“. Toto slovo se obvykle používá k popisu něčeho, co má prázdný nebo dutý prostor uvnitř, například dutý strom nebo prázdná místnost. V češtině existují různé synonyma pro toto slovo, které se mohou použít v závislosti na kontextu.

V některých případech se slovo „hollow“ může používat i k popisu něčeho, co je neupřímné nebo bez skutečného obsahu. V takovém případě je vhodné použít překlad „prázdný“ nebo „falešný“ v češtině. V jiných situacích může být vhodný překlad „dutý“ pro popis fyzické nebo materiální prázdného prostoru.

Význam slova

Význam slova „hollow“ v českém jazyce

V českém jazyce má slovo „hollow“ několik významů a může být přeloženo do češtiny různými způsoby. Zde je pár možných významů tohoto slova a jejich překlady:

  • Prázdny: Hollow může znamenat něco, co je duté nebo bez obsahu. V češtině lze tento význam přeložit jako „prázdný“ nebo „dutý“.
  • Falešný: Dalším významem slova „hollow“ může být něco, co není skutečné nebo upřímné. V češtině by se tento význam mohl přeložit jako „falešný“ nebo „bezobsažný“.
  • Postran: Může se také jednat o něco, co je nedostatečné nebo nedokonalé. V tomto případě by se v češtině slovo „hollow“ mohlo přeložit jako „postranný“ nebo „nedostatečný“.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „hollow“ v češtině

Existuje mnoho různých způsobů, jak používat slovo „hollow“ v češtině. Tento výraz může být přeložen jako „prázdný“, „vybledlý“ nebo dokonce „neupřímný“. Je důležité si uvědomit kontext, ve kterém chcete toto slovo použít, abyste dosáhli správného významu.

Jedním z nejčastějších významů slova „hollow“ je označení něčeho prázdného nebo dutého. Například, „hollow tree“ se přeloží jako „prázdný strom“. V kontextu například filmové kritiky byste mohli použít slovo „hollow“ k popisu nedostatku hloubky nebo autentičnosti ve scénáři.

Nezapomeňte, že slova mohou mít různé významy v různých kontextech, a tak je důležité si být jisti před jeho použitím. Využijte tento výraz v češtině s citem a s ohledem na kontext, ve kterém chcete komunikovat.

Tipy pro správné překlady slova

Tipy pro správné překlady slova „hollow“

Máte někdy problémy s překladem slova „hollow“ do češtiny? Tato slova může mít hned několik možných překladů v závislosti na kontextu. Zde jsou některé tipy, jak správně přeložit slovo „hollow“:

  • Pro označení prázdného prostoru nebo dutiny se v češtině obvykle používá slovo „prázdný“ nebo „dutý“.
  • V přeneseném smyslu, jako je například „prázdná slova“ nebo „bezduchý člověk“, lze použít výrazy jako „bezobsažný“ nebo „falešný“.
  • Pro označení zvuku nebo vzhledu dutinového předmětu můžete použít slovo „holý“ nebo „bez obsahu“.

Co znamená

Co znamená „hollow“ ve specifických kontextech českého jazyka?

Ve specifických kontextech českého jazyka může slovo „hollow“ označovat několik významů, které se liší podle kontextu, ve kterém je použito.

V některých případech může „hollow“ znamenat prázdný nebo dutý, jako například při popisu prázdného prostoru uvnitř objektu. Tento význam se často používá v technických či stavebních oborech, kde se hovoří o dutých trubkách, dutém stromu nebo prázdném prostoru v budově.

Dalším významem může být „holý“ nebo „bez obsahu“. To se často používá v abstraktnějších kontextech, například při popisu prázdných slibů, prázdných slov nebo prázdných hrozeb bez jakékoli skutečné podstaty.

Závěrečné poznámky

V článku jsme prozkoumali význam slova „hollow“ v češtině a zjistili, jak může být použito v různých kontextech. Je důležité si uvědomit, že jazyk není statický a stále se vyvíjí. Porozumění významu slov a schopnost je používat správně je klíčem k efektivní komunikaci. Doufáme, že tento článek vás inspiruje k prozkoumání bohatosti češtiny a kultury a k užívání slov s vědomím jejich významu. Neposlouchejte jen slova, ale snažte se jim porozumět a vnímat je s celou jejich hloubkou.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *