Porpoise: Překlad a Význam Slova Pro Druh Kytovce

Porpoise: Překlad a Význam Slova Pro Druh Kytovce

Are you curious about the translation and meaning of the word „porpoise“ in Czech? Look no further! In this article, we will explore the fascinating world of these marine mammals and uncover the significance behind their name in the Czech language. Get ready to dive into the depths of the ocean and unravel the mysteries of the porpoise. Let’s start this enlightening journey together!
Porpoise: Co to znamená?

Porpoise: Co to znamená?

Porpoise je název pro specifický druh kytovce, který se vyznačuje svou malou velikostí a štíhlou postavou. Slovo „porpoise“ vychází ze starofrancouzského výrazu „porpais“ nebo „porcbc“, což znamená „mořský prasečík“. Tito mořští savci jsou často zaměňováni s delfíny, ale mají několik rozdílů, které je odlišují.

Porpoise je charakterizován následujícími vlastnostmi:

 • Malá velikost a štíhlé tělo
 • Kroužící pohyb při plavání
 • Kraťoučký zobák
 • Živí se rybami a měkkýši

Porpoise: Druh menšího kytovce
Velikost: Obvykle kolem 1,5 metru
Živná strava: Ryby a měkkýši

Překlad slova

Překlad slova „porpoise“ do češtiny

je „mrožovec.“ Porpoise je druh malého kytovce patřící do čeledi delfínovití. Tito mořští savci mají kulaté tělo, drobné hlavičky a hřbet, který se vlní při pohybu ve vodě.

V českých vodách se občas můžeme setkat s mrožovci, kteří jsou obvykle společenská zvířata a žijí ve skupinách nazývaných školy. Jsou velmi inteligentní a mají výjimečnou schopnost komunikace pomocí zvuků a tleskání.

Kytovci: Jak se liší od delfínů?

Kytovci: Jak se liší od delfínů?

Ve světě mořských savců existují různé druhy, které se mohou zdát podobné, ale skrývají drobné rozdíly, které je odlišují. Jedním z těchto druhů jsou kytovci, kteří jsou občas zaměňování s delfíny, přestože mezi nimi existují zásadní rozdíly.

Kytovci patří do skupiny zvířat nazývaných tuleňovití a liší se od delfínů několika způsoby:

 • Kytovci mají kratší zobák než delfíni
 • Kytovci mají kulatější tělo než delfíni
 • Kytovci mají jiný druh komunikace než delfíni

Je důležité rozlišovat mezi těmito druhy, aby bylo možné lépe porozumět jejich chování, potřebám a způsobu života v oceánu. Každý druh má svůj vlastní význam ve svém ekosystému a je důležité chránit je před hrozbami, které jim hrozí v dnešní době.

Porpoise: Jaké jsou hlavní rysy tohoto mořského savec?

Porpoise: Jaké jsou hlavní rysy tohoto mořského savec?

Porpoise je druh kytovce, který je často zaměňován s delfínem. Hlavními rysy tohoto mořského savec jsou:

 • Malé rozměry a štíhlé tělo
 • Špičatá hlava s malým zobákem
 • Šedý nebo tmavě zbarvený hřbet a bílý břicho
 • Ploutevní zobák a krátká ploutve

Porpoise je velmi obratný a rychlý plavec, který se živí převážně rybami a korýši. Tito nádherní mořští saveci jsou důležitou součástí ekosystému oceánů a stojí za to seznámit se s jejich jedinečnými charakteristikami.

Klíčové Poznatky

Význam slova pro druh kytovce – „porpoise“ – lze snadno interpretovat jako „malá kytová ryba“, ale v překladu se objevují nianse, které obohacují naši znalost o tomto fascinujícím tvoru. Jak jsme si ukázali, porpoise není jen jakýsi malý kytovčík, ale zvíře se zajímavou historií a významem. Je důležité si uvědomit, jak jazyk odráží naši kulturu a pohled na svět kolem nás. Proto si přejeme, aby tato studie přispěla k vašemu chápání slov a významů v jazyce, který nám pomáhá lépe poznat sami sebe i svět kolem nás. Ať nás tedy slovo „porpoise“ nejen zaujme, ale také inspiruje k obdivu nad bohatstvím jazyka a naší schopnosti ho chápat a interpretovat.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *