Penetration: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Penetration: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Víte, co vlastně znamená anglické slovo „penetration“ a jak se překládá do češtiny? Pokud vás zajímá anglicko-český slovník a chcete se dozvědět více o tomto důležitém termínu, pak jste na správném místě. Připravili jsme pro vás ucelený článek, který vám pomůže pochopit význam a správný překlad slova „penetration“. Tak pojďme společně prozkoumat jeho hlubší významy a souvislosti!
Obsah anglicko-českého slovníku

Obsah anglicko-českého slovníku

Výraz „penetration“ je možné přeložit do češtiny několika různými slovy, jako například „pronikání“ či „průnik“. V anglicko-českém slovníku se jedná o slovo, které může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Zde jsou některé z možných významů tohoto slova:

 • Průnik – dosažení určitého místa nebo stavu skrz něco.
 • Prostupnost – schopnost něčeho proniknout nebo prosakovat skrz něco jiného.
 • Prohloubení – zintenzivnění nebo prozkoumání dané situace nebo problému.

Anglický termín Český překlad
Penetration Průnik
Penetration rate Prostupnost
Market penetration Prohloubení na trhu

Význam a použití slova

Význam a použití slova „penetrace“

Ve slovníku se slovo „penetrace“ používá k popisu průniku nebo pronikání něčeho do něčeho jiného. Tento pojem může být užit v různých kontextech a oborech, jako je například v oblasti biologie, fyziky nebo i marketingu. Zde je další informace o významu a použití slova „penetrace“:

 • Biologie: V biologii se penetrace používá ke zmírnění průniku látek nebo organismů do buněk nebo tkání, například u léčiv nebo patogenů.
 • Fyzika: V oblasti fyziky může penetrace odkazovat na průnik částic nebo energie do materiálu nebo prostoru.
 • Marketing: V marketingu se slovo „penetrace“ používá k popisu průniku nového produktu nebo služby na trh nebo do určité cílové skupiny zákazníků.

Rozdíly mezi termíny

Rozdíly mezi termíny „penetrace“ a „průnik“

Termíny „penetrace“ a „průnik“ mají často zaměňovány, ale ve skutečnosti mají odlišné významy a použití. Zde je stručný přehled rozdílů mezi těmito dvěma termíny:

 • Penetrace: lze definovat jako pronikání nebo průnik do něčeho, například do trhu, skupiny zákazníků nebo oblasti. Tento termín se obvykle používá v marketingu a podnikání k popisu míry, do jaké určitý produkt nebo služba proniká na trh nebo mezi zákazníky.
 • Průnik: na druhou stranu se často používá k popisu zabudování nebo pronikání do něčeho těsným prostorem. Tento termín může být také použit v kontextu analýzy dat nebo průkopníka na trhu.

Je tedy důležité rozlišovat mezi těmito dvěma termíny a používat je správně v různých situacích, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním. Pokud jste někdy nejistí, jak správně použít „penetrace“ nebo „průnik“, můžete se vždy obrátit na slovník a ověřit si správný překlad a význam těchto pojmů.

Tipy pro efektivní používání slova

Tipy pro efektivní používání slova „penetrace“ ve správném kontextu

Věděli jste, že kvalitní překlad slova „penetrace“ do anglického jazyka není zcela jednoduchý? Při používání tohoto termínu je důležité dodržovat správný kontext, aby byla zachována jeho přesná definice. Zde jsou některé :

 • Zkontrolujte význam slova „penetrace“ v anglicko-českém slovníku a porovnejte ho s jeho obecným použitím.
 • Udržujte konzistentní používání slova „penetrace“ ve vašich textech a komunikaci, abyste zabránili zaměňování s jinými podobnými termíny.
 • Vyhýbejte se vytrženému užívání slova „penetrace“ bez náležitého kontextu, které by mohlo způsobit nedorozumění.

Důležitost porozumění překladu v anglicko-českém slovníku

Důležitost porozumění překladu v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku je důležité porozumět správné definici a významu slov, které hledáme. Přesný překlad nám může šetřit čas i zbytečné nedorozumění, a to zejména při studiu anglického jazyka. Proto je klíčové, abychom měli důvěryhodný anglicko-český slovník, který nám poskytne správné informace.

Vhodný anglicko-český slovník nám může pomoci s rozšířením slovní zásoby, pochopením složitých termínů a správným použitím gramatických pravidel. Díky porozumění překladu můžeme lépe porozumět anglickému jazyku a zlepšit svou komunikaci jak v psané, tak mluvené formě.

Závěrem

V tomto článku jsme prozkoumali důležitý význam penetrace v kontextu anglicko-českého slovníku. Zjistili jsme, jak důležité je správné překládání tohoto slova a jak může ovlivnit celkové porozumění textu. Pamatujte, že přesný a precizní překlad může zásadně ovlivnit komunikaci mezi různými kulturami a jazyky. Proto je důležité věnovat pozornost každému detailu a zajistit, aby informace byly přeneseny co nejvěrněji. Věříme, že tato znalost vám pomůže hladce překonat překladatelské výzvy a dosáhnout úspěchu ve vaší jazykové praxi. Nakonec, nezapomeňte, že jazyky jsou mostem mezi různými kulturami a mohou nám pomoci objevit nové světy a perspektivy. Buďte odvážní a zkoumejte nekonečné možnosti, které jazyková rozmanitost nabízí.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *