Okusit: Co Znamená ‚nibble‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Okusit: Co Znamená ‚nibble‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Víte, co znamená anglické slovo „nibble“ v češtině? Pokud ne, nebojte se! V tomto článku se podíváme na okusit: co tento výraz znamená v anglicko-českém slovníku a jak ho správně používat. Připravte se na objevení zajímavostí a užitečných informací. Ať už jste začátečníkem nebo pokročilým studentem jazyka, tato téma vás jistě zaujme!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gd1e6b53f06b48d0bfeea8fc3ff3795780455eb069d1c300eec5e68d795b9cfe54817e070dc4ac1124efdde39e6272530709fdd6a0d2ea729ac600355f1b34369_640.png“ alt=“Co je to vlastně slovo „nibble“?“>

Co je to vlastně slovo „nibble“?

Ve světě anglického jazyka je slovo „nibble“ často používáno v různých kontextech a může mít různé významy. Pokud se podíváme do anglicko-českého slovníku, zjistíme, že slovo „nibble“ může být přeloženo do češtiny jako „okusit“ nebo „kousat“.

Pokud jde o technický význam slova „nibble“, v informatice se jedná o čtyřbitové číslo nebo položka datového registru. Nibble se skládá ze čtyř bitů a obvykle tvoří polovinu byte ve dvojkové soustavě.

Využití slova „nibble“ není omezené pouze na informatiku, ale může být použito i v běžné řeči pro popis drobného kousnutí nebo ochutnávky jídla. Takže pokud někdo použije slovo „nibble“ ve vašem přítomnosti, může mít různé kontexty a významy, které stojí za to zkoumat.
Jak je slovo

Jak je slovo „nibble“ definováno v anglicko-českém slovníku?

Ve slovníku anglicko-českém je slovo „nibble“ definováno jako pomalu jíst drobné sousta potravy. Tento výraz se často používá v různých kontextech, například v oblasti computer science, kde označuje proces postupného snižování umístěných dat nebo v oblasti potravinářství, kdy se jedí malé kousky jídla.

Pro lepší pochopení, většina slovníků přidává také synonyma a spojení s tímto slovem. Mezi ně mohou patřit například „gnaw“, „nosh“ nebo „munch“. Tyto slova mohou mít podobný význam jako „nibble“, ale často se používají ve specifických situacích nebo kontextech.

Pokud máte zájem o další detaily nebo použití slova „nibble“, doporučuji si prohlédnout více zdrojů, jako jsou online slovníky, aby bylo zajištěno plné porozumění a správné použití tohoto výrazu.

Jaký je význam slova

Jaký je význam slova „nibble“ v kontextu počítačových sítí?

V kontextu počítačových sítí má slovo „nibble“ specifický význam. Jedná se o část datového pole o velikosti 4 bity. Tyto nibbly jsou často používány při práci s binárními daty a převáděním informací mezi různými systémy.

V anglicko-českém slovníku by „nibble“ mohlo být přeloženo jako „okusit“. Tento pojem vyjadřuje důležitý koncept v oblasti informačních technologií a může být klíčovým prvkem při porozumění fungování počítačových sítí. Znalost významu „nibble“ může být užitečná při práci v oblasti IT nebo při studiu technických disciplín.

Pokud potřebujete konkrétní příklad, můžeme si představit pole 8 bitů, kde každý „nibble“ obsahuje informaci o polovině bytů. Tímto způsobem je možné efektivně pracovat s daty a přenášet je skrze počítačovou síť s minimem chyb a vysokou rychlostí.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gcc023ac20980a296a5f5e2acc89a5c19a4fe6394dbaa410ad23c9e90870d505e97334d543243222b153f77336112c56f02d5bfa15a39cea99fbe318cab41107a_640.jpg“ alt=“Jak může slovo „nibble“ ovlivnit komunikaci mezi anglicky mluvícími a českými uživateli?“>

Jak může slovo „nibble“ ovlivnit komunikaci mezi anglicky mluvícími a českými uživateli?

Dvojjazyčnost je úžasná věc, ale může přinášet určité komunikační výzvy. Jedním z těchto výzev může být slovo „nibble“. Ačkoli se zdá být jednoduchým a bezproblémovým slovem, může přinést zmatek mezi anglicky mluvícími a českými uživateli.

Pro anglicky mluvícího uživatele znamená „nibble“ malý kousek jídla, obvykle sladkého typu. Na druhou stranu pro českého uživatele může toto slovo znít podobně jako české slovo „nibbles“, což znamená různé drobné pochoutky podávané během společenských událostí. Tato jemná nuance může mít vliv na porozumění záměru komunikace.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „nibble“ v anglicko-českých překladech?

Nelze se zbavit pokušení okusit něco drobného a chutného, což je přesně to, na co se naráží slovem „nibble“ v anglickém jazyce. V českých překladech může být toto slovo hodně zavádějící, ale správným použitím lze zachovat jeho původní význam.

  • Pokud se v textu setkáte se slovem „nibble“ ve významu „adj“, můžete toto slovo přeložit jako „chutný“ nebo „oblíbený“.
  • V případě, že „nibble“ označuje sloveso, znamená to „okousat“ či „pracně kousat“.
  • V kontextu počítačových sítí může „nibble“ představovat 4 bity nebo polovinu bajtu. Tento význam je důležitý zejména pro technické překladatele.

Pokud se obeznamujete s významem slova „nibble“ v anglicko-českých překladech, doporučujeme nahlédnout do kontextu, ve kterém je použito, a přizpůsobit překlad dle této situace. Buďte přesní a snažte se zachovat původní význam slova i jeho nádech.

Klíčové Poznatky

Ve světě anglicko-českých slovníků je důležité si uvědomit, že význam slov může být někdy složitý a proměnlivý. Přestože „nibble“ může být přeloženo do češtiny jako „okusit“, existují určité nuance a kontexty, které by měly být brány v potaz. Je důležité si uvědomit, že jazyk je živý systém, který se neustále vyvíjí a mění. Mějme otevřený pohled na různé možnosti významu slov a buďme trpěliví a porozumějící vůči těm, kteří se snaží porozumět cizímu jazyku. Najdeme krásu a bohatství v různorodosti jazyků a kultur a můžeme se tak obohatit o nové perspektivy a pochopení světa kolem nás.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *