Is Already: Jak a Kdy Používat Tuto Anglickou Frázi?

Is Already: Jak a Kdy Používat Tuto Anglickou Frázi?

Have you ever come across the phrase „is already“ in English and wondered how and when to use it? This common expression often confuses learners, but fear not, as we are here to shed some light on its usage. In this article, we will explore the ins and outs of „is already“ to help you confidently incorporate it into your English language repertoire. Let’s dive in and unravel the mystery behind this versatile phrase!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g75e2fde53e09aafec26a11388e96c0651d1618a3c62289939066ce9733bf12f61bf868827758fe12a82947b97294f4e241608d58fd2d4d8366b2f4a143a066ad_640.jpg“ alt=“Kdy je vhodné použít frázi „Is already“?“>

Kdy je vhodné použít frázi „Is already“?

Fráze „Is already“ je anglický výraz, který se používá k vyjádření, že něco již bylo provedeno, dokončeno nebo se stalo v minulosti. Tato fráze může být užitečná v různých situacích, kdy chceme zdůraznit již proběhlý časový úsek nebo událost.

Příklady použití fráze „Is already“:

  • Vyjádření skončené akce: He is already finished with his homework. (Už dokončil svou domácí úlohu.)
  • Potvrzení dokončení: The package is already delivered. (Balík už byl doručen.)

Časový Úsek Příklad
Přítomný čas It is already midnight.
Minulý čas The movie was already over.
Budoucí čas He will already be there.

Příklady běžného použití

Příklady běžného použití „Is already“ ve větách

V anglickém jazyce se fráze „is already“ používá k vyjádření toho, že něco již existuje nebo se stalo v minulosti a nemusí být opětovně provedeno nebo dokončeno. Tato fráze se často používá v běžném hovorovém jazyce a pište. Zde je několik příkladů běžného použití „is already“ ve větách:

  • Jsem tak šťastný, že jsem **už** dokončil svou školní práci a mohu si konečně odpočinout.
  • Můj kamarád **už** zvládl zorganizovat večírek a všechno je připraveno k zábavě.
  • Vypadá to, že slunce **už** začíná zářit na obloze a bude krásný teplý den.

Klíčové Poznatky

In conclusion, understanding the proper use of the English phrase „is already“ is essential for clear communication and effective language use. By paying attention to context and tense, you can confidently integrate this phrase into your everyday speech and writing. Whether you are discussing completed actions, acknowledging existing states, or expressing surprise at an unexpected event, knowing when to use „is already“ will enhance your fluency in English. So, next time you come across this phrase, remember the tips outlined in this article and keep practicing to ensure it becomes second nature to you. Happy learning!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *