Frisky: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Frisky: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Are you curious about the translation and meaning of the word „frisky“ in English-Czech dictionaries? Look no further! In this article, we will explore the depths of this playful adjective, shedding light on its nuances and applications in both languages. Whether you’re a language enthusiast or simply intrigued by linguistic differences, this linguistic journey promises to intrigue and enlighten. Let’s embark on this exploration together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g7b5944e4576dfed185dc2546700ce8a89460ea8d7be23ee544bd793bd2225cdb6a81a00be7751dee763d4c02e71ac645_640.png“ alt=“Přesný význam slova „frisky“ v českém jazyce“>

Přesný význam slova „frisky“ v českém jazyce

Frisky je slovo, které může být v českém jazyce přeloženo různými způsoby a záleží na kontextu, ve kterém je používáno. V anglicko-českém slovníku se často překládá jako hravý, rozverný, svěží nebo živý. Zároveň se může vztahovat k energickému chování, zvědavosti nebo veselé nálade.

Přesný význam slova frisky v českém jazyce může být tedy interpretován různě a je důležité sledovat kontext, ve kterém se slovo vyskytuje. Je vhodné používat synonyma, která nejlépe vyjadřují danou situaci nebo vlastnost, kterou chcete popsat.

Jak používat slovo

Jak používat slovo „frisky“ správně ve větě

Jestliže se ptáte, , je důležité si uvědomit jeho význam a správný překlad. Toto slovo má několik významů a může být užíváno v různých kontextech. Zde jsou některé příklady, jak můžete použít „frisky“ ve větě:

  • Význam: živý, hravý, plný energie
  • Příklad ve větě: „The puppy was feeling frisky and kept running around the yard.“
  • Význam: hravě nebo žertem
  • Příklad ve větě: „She made a frisky comment that made everyone laugh.“

Doporučení pro efektivní překlad slova

Doporučení pro efektivní překlad slova „frisky“ do češtiny

Výraz „frisky“ je slovo v angličtině, které lze přeložit do češtiny několika různými způsoby. Při překladu tohoto slova je důležité zohlednit kontext, ve kterém je použito, aby byl význam správně zachycen. Zde je několik :

  • Veskmlé, hravé a plné energie: Slovo „frisky“ můžeme přeložit do češtiny například jako „veselé“, „hravé“ nebo „plné energie“, v závislosti na kontextu věty.
  • Oživení a zábava: Další možný překlad slova „frisky“ může být spojen s pojmy jako „oživení“ nebo „zábava“, které také předávají podobný význam.
  • Osoba hravé a živé povahy: V některých případech můžeme slovo „frisky“ přeložit do češtiny jako charakteristiku osoby, která je hravá, živá a plná energie.

Analyzování kontextu pro správné pochopení slova

Analyzování kontextu pro správné pochopení slova „frisky“

Slovo „frisky“ je anglický výraz, který může mít v češtině několik různých významů a překladů. Pro správné pochopení tohoto slova je důležité vzít v úvahu kontext, ve kterém je použito.

V anglicko-českém slovníku lze najít následující překlady a významy slova „frisky“:

  • energický – označuje člověka nebo zvíře, které je hravé a plné energie
  • rozverný – popisuje chování nebo náladu osoby, která je neklidná a hyperaktivní
  • hračičkový – vyjadřuje hravost a radostnou náladu
Anglický výraz Český překlad
energický plný energie
rozverný neklidný
hračičkový hravý

Význam slova

Význam slova „frisky“ ve spojení s různými druhy zvířat

Ve spojení se zvířaty se slovo „frisky“ často používá k popisu jejich hravého a energického chování. Tento termín může být spojen se živými a veselými zvířaty, která se ráda hrají a projevují svou radost z pohybu a interakce s okolím.

V anglicko-českém slovníku se slovo „frisky“ překládá do češtiny jako „hravý“ nebo „živý“. Tento výraz může být použit například k popisu štěněte, které skáče kolem nebo se honí za míčkem, nebo kočky, která se vrhá na provázek a následně se s ním hrne po bytě.

Frisky zvířata jsou obvykle plná života a energie, ať už se jedná o kočky, psy, nebo jiné domácí mazlíčky. Jejich hravost a radostný postoj může být nakažlivý a přinášet radost a pozitivní energii do života svých majitelů.

Klíčové Poznatky

Když si vezmete čas prozkoumat významy a překlady slov v anglicko-českém slovníku, otevřete si okno do bohaté a rozmanité kultury a jazyka. Je důležité si uvědomit, že jazyk přenáší nejen slova, ale také myšlenky, představy a hodnoty. S rozšířením slovní zásoby a rozmanitostí významů se otevíráme novým perspektivám a možnostem komunikace. Takže neváhejte a ponořte se do světa jazyka, kde každé slovo má svůj vlastní příběh a význam.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *