Doll: Co To Znamená a Jak Správně Přeložit?

Doll: Co To Znamená a Jak Správně Přeložit?

If you’ve ever come across the word „doll“ in Czech and wondered about its meaning and correct translation, you’ve come to the right place. In this article, we will explore the intricacies of this common yet often misunderstood term, shedding light on its true significance and providing you with valuable insights for accurate interpretation. So, without further ado, let’s unravel the mystery behind „doll: co to znamená a jak správně přeložit?“
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g630beb311bc7654f21abe6961b6e788085f509d9e01001a7f87f894c887726120ce6a1f62305ac55d113e1fcfc2ac578bf097f879be379400f0621979b48fccc_640.jpg“ alt=“Co je to „Doll“ a jaký je její význam?“>

Co je to „Doll“ a jaký je její význam?

Doll je obvykle malá postavička, často podobající se na člověka nebo zvíře, která je používána k hraní nebo sbírání. Tato hračka může být vyrobena z různých materiálů, jako je dřevo, porcelán, textil nebo plast, a může mít pohyblivé nebo nehybné části.

 • Dolíček může mít různé tvary a velikosti
 • Je oblíbeným dárkem pro děti, ale může být také sběratelským předmětem pro dospělé
 • Symbolizuje často něco v kultuře nebo historii

V různých kulturách může mít loutka různý význam, ale obecně je spojována s dětstvím, hrou a kreativitou. Název „Doll“ by se mohl správně přeložit dočeštiny jako „panenka“, „loutka“ nebo „kukla“ a je to oblíbený předmět v mnoha domácnostech po celém světě.

Jak správně přeložit slovo

Jak správně přeložit slovo „Doll“ do češtiny?

Jestliže se ptáte, jak správně přeložit slovo „doll“ do češtiny, musíte vzít v úvahu kontext, ve kterém se slovo používá. „Doll“ může mít několik významů a existují různé možnosti překladu do češtiny.

Možné překlady slova „doll“ do češtiny zahrnují:

 • Loutka: Často se používá pro označení hračky ve tvaru lidské bytosti.
 • Děvče: Staromódní výraz pro mladou dívku.
 • Peníz: V americké angličtině se „doll“ někdy používá pro označení peněz.

Význam Překlad do češtiny
Loutka Loutka
Děvče Děvče
Peníz Peníz

Nejběžnější <a href=chyby při překládání slova „Doll““>

Nejběžnější chyby při překládání slova „Doll“

Chyby při překládání slova „Doll“ mohou být poměrně běžné, zejména pokud neznáte kontext, ve kterém se slovo vyskytuje. Některé z nejčastějších chyb zahrnují:

 • Chybné přeložení jako „dole“ namísto „panenka“
 • Nezohlednění specifického významu slova v určité situaci
 • Spoléhání se pouze na překladač a neprovádění kontrol nad významem

Je důležité mít na paměti, že překládání slov není vždy jen o nalezení přesného ekvivalentu v jiném jazyce, ale i o porozumění kontextu a správném vyjádření tohoto významu. Pokud si nejste jisti, je vždy lepší posoudit více zdrojů než spoléhat pouze na jeden.

Tipy <a href=pro správný překlad slova „Doll““>

Tipy pro správný překlad slova „Doll“

Pro správný překlad slova „Doll“ je důležité mít na paměti kontext, ve kterém se slovo vyskytuje. Zde jsou některé tipy pro správný překlad:

 • • Slovo „Doll“ může znamenat hračku ve formě panenky nebo figurky. V češtině se často překládá jako „panenka“ nebo „panenka na hraní“.
 • • V jiných kontextech může „Doll“ znamenat například zmínku o penězích, v tom případě se používá české slovo „dolar“.
 • • Při překladu slova „Doll“ je dobré si být jistý, jaký význam je v daném kontextu potřeba zachovat a použít správné synonymum.

Důležité faktory při interpretaci slova „Doll“

Při interpretaci slova „doll“ je důležité vzít v úvahu několik klíčových faktorů, abychom správně porozuměli jeho významu a kontextu. Zde je několik důležitých faktorů, které byste měli mít na paměti:

Význam slova „doll“ ve vztahu k:

 • kultuře a historii
 • jazykovým nuancím a překladům
 • oblastem, kde se slovo běžně používá

Díky tomu můžete získat lepší pochopení toho, co „doll“ ve skutečnosti znamená a jak správně přeložit tento význam do češtiny nebo do jiného jazyka.

Rozdíl mezi

Rozdíl mezi „Doll“ a jinými podobnými výrazy

V češtině se často zaměňují slova „doll“ s jinými podobnými výrazy, jako jsou „action figure,“ „figurka“ nebo „panenka.“ Je důležité si uvědomit, že každý z těchto výrazů má svůj vlastní význam a použití. Zde je rozdíl mezi „doll“ a těmito podobnými výrazy:

 • Doll: Doll je obecný výraz pro panenku nebo hračku v lidském podobě, která je zpravidla větší než akční figurka a určena spíše pro hraní než sbírání.
 • Action Figure: Action figure je obvykle malá figurka postavy z komiksu, filmu nebo televizního seriálu, která je určena spíše k hraní a sbírání než k interakci s dítětem jako panenka.
 • Figurka: Termín „figurka“ může být obecným označením pro jakoukoli malou sošku, figurku nebo postavičku, která není nutně určena pro hraní jako hračka.

Termín Význam
Panenka Hračka v lidském podobě, určena spíše pro hraní než sbírání
Action figure Malá figurka postavy z komiksu, filmu nebo televizního seriálu, určena k hraní a sbírání
Figurka Obecné označení pro malou sošku nebo postavičku

Specifické kontexty, ve kterých se vyskytuje slovo „Doll“

Doll je slovo, které se v angličtině často překládá jako „panenka“ nebo „loutka“, avšak v závislosti na specifickém kontextu může mít různé významy a překlady.

V následujících situacích můžete narazit na použití slova „Doll“:

 • V dětských hračkách a hře – Doll bývá často spojeno s dětskými panenkami a hračkami, které mohou být vyrobeny z různých materiálů jako například porcelán, plst nebo plast.
 • V populární kultuře a umění – V mnoha filmech, knihách či výtvarných dílech se objevují postavy nebo motivy panenek a loutek, které mohou mít symbolismus nebo představovat různé koncepty.
 • V terapeutických nebo psychologických kontextech – Panenky často slouží jako nástroj k terapii a zpracování traumatických událostí nebo emocí, například v terapii hraním s panenkami.

Závěrečné poznámky

In conclusion, the word „doll“ carries a rich history and meaning that may differ across cultures and languages. Whether it evokes childhood memories or reflects societal perceptions of beauty, the translation of this simple word can open up a world of insight and understanding. By delving into the nuances of language and culture, we can deepen our appreciation for the ways in which words shape our perceptions and interactions with the world around us. So next time you encounter the word „doll,“ take a moment to consider its significance and the stories it carries within it. Who knows what new perspectives and revelations you may uncover through the power of language.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *