Dilated: Co To Znamená a Jak Ho Používat v Angličtině?

Dilated: Co To Znamená a Jak Ho Používat v Angličtině?

Have you ever heard of the term „dilated“ in English and wondered what it means and how to use it correctly? In this article, we will delve into the definition and usage of „dilated“ in English. Whether you’re a language enthusiast or simply curious about expanding your vocabulary, you’ve come to the right place. Let’s explore the world of „dilated“ together.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g5eaa61c1bf27d81990d0b53fa2f169353b1520aebe87f7afacfc4904a8d9534e44dc3bd70b8692f1ea981765a49bc937_640.jpg“ alt=“Co je to „Dilated“ a jak funguje v angličtině?“>

Co je to „Dilated“ a jak funguje v angličtině?

„Dilated“ je slovo v angličtině, které v překladu znamená „rozšířený“ nebo „roztažený“. Tento termín se často používá v kontextu lékařství, kde popisuje stav rozšíření určité části těla nebo orgánu. Například, když lékař zkoumá oči pacienta a říká, že jsou dilatované, pak to znamená, že zornice jsou zvětšené.

V angličtině může slovo „dilated“ být také použito v širším smyslu, například když mluvíme o dilatované cestě, což je cesta, která byla rozšířena nebo rozšířena pro lepší průchod vozidel. Tento termín se rovněž může objevit například v technických pojmech nebo výrazech souvisejících s fyzikou či chemií.

V anglickém jazyce můžeme použít slovo „dilated“ v různých kontextech a situacích, důležité je však vždy zůstat v souladu s jeho správným významem a kontextem, ve kterém je užíváno.

Jak lze používat

Jak lze používat „Dilated“ k rozšíření slovní zásoby?

Dilated je sloveso v angličtině, které znamená rozšířit nebo rozšířit se. Toto slovo lze použít v různých situacích k rozšíření slovní zásoby a učení se nových výrazů. Zde jsou některé způsoby, jak lze používat „Dilated“ k rozšíření slovní zásoby:

 • Použití Dilated ve větě:
  • Příklad: „She dilated upon the subject until everyone in the room was bored.“

 • Vyhledávání synonym: Hledání synonyma pro „Dilated“ v angličtině, což vám pomůže pochopit různé kontexty, ve kterých se slovo může používat.
 • Vytváření vlastních vět: Použití Dilated ke konstrukci vlastních vět s novými slovy a frázemi, které jste se naučili.

Jak správně využívat

Jak správně využívat „Dilated“ k posílení porozumění anglickému jazyku?

Dilated může být skvělým nástrojem k posílení porozumění anglickému jazyku. Toto sloveso lze použít v různých situacích a může pomoci rozšířit váš slovní zásobník.

Při práci s dilated můžete využít následující techniky:

 • Vytvořte si seznam slov, která chcete rozšířit, a použijte je v kontextu s dilated.
 • Pravidelně cvičte s dilated ve větách různých složitostí, abyste posílili své schopnosti porozumět anglickému jazyku.

Forma Význam
Verb rozšířit

Výhody a nevýhody používání

Výhody a nevýhody používání „Dilated“ pro zlepšení jazykových dovedností

Dilated je výborný nástroj pro zlepšení vašich jazykových dovedností. Pomáhá vám rozšiřovat slovní zásobu, procvičovat gramatiku a poslouchat autentický anglický materiál. Může být skvělým doplňkem k tradičnímu učení jazyků a nabízí celou řadu výhod a nevýhod.

Výhody používání Dilated:

 • Zvyšuje vaši slovní zásobu pomocí audiomateriálu
 • Podporuje procvičování gramatiky a porozumění autentickému anglickému jazyku
 • Nabízí pestrou škálu témat a aktivit pro různé úrovně znalostí

Nevýhody používání Dilated:

 • Vyžaduje dostatečnou motivaci a čas na pravidelné poslechy a procvičování
 • Může být obtížné se soustředit na dlouhé audio nahrávky
 • Nezahrnuje interaktivní komponentu, jako jsou konverzace s živými lidmi

Tipy a triky pro efektivní využití

Tipy a triky pro efektivní využití „Dilated“ při studiu angličtiny

Dilated: Co To Znamená a Jak Ho Používat v Angličtině?

Pokud se snažíte zdokonalit své anglické jazykové dovednosti, pravděpodobně jste narazili na termín „Dilated“ během svého studia. Co vlastně tato zkratka znamená a jak ji efektivně využít při studiu angličtiny? Zde je pár tipů a triků, které vám pomohou lépe porozumět a používat tento pojem.

 • Definice: „Dilated“ je zkratkou pro Detailování, Ilustrace, Logika, Analýza, Teorie, Experimentace a Diskuse. Tato metoda se často používá k hlubšímu porozumění složitých konceptů a při rozvoji kritického myšlení.
 • Jak používat „Dilated“ v praxi: Zkuste aplikovat jednotlivé kroky této metody při studiu angličtiny. Například, při učení slovní zásoby si detailně prozkoumejte význam každého slova, ilustrujte si ho mentálně nebo si vytvořte obrázek, logicky spojte nové slovo s jinými slovy, zkuste analyzovat jeho strukturu a podobně.

Závěrem

In conclusion, „dilated“ is a versatile word with various meanings in English, depending on the context in which it is used. Whether referring to physical expansion, emotional intensity, or linguistic nuances, its usage can greatly impact the message you are trying to convey. By understanding its different connotations and applications, you can effectively communicate your thoughts and ideas in a more nuanced and precise manner. Next time you come across the word „dilated“ in English, take a moment to consider its potential meanings and implications, and see how you can use it to enhance your own language skills. With practice and a keen eye for detail, you can master the art of incorporating „dilated“ into your everyday conversations and writing, adding depth and sophistication to your language repertoire. So, go ahead, explore the possibilities, and let „dilated“ enrich your English language experience.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *