Denier: Překlad a Význam Popírače v Anglicko-Českém Slovníku

Denier: Překlad a Význam Popírače v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the translation and meaning of the word „denier“ in English and Czech? Look no further! This article will provide you with the insights you need to understand this term in both languages. Join us as we delve into the depths of the English-Czech dictionary to uncover the true essence of „denier“. Let’s unravel the mystery together!
Význam a význam popírače ve slovníku

Význam a význam popírače ve slovníku

V tomto článku se podíváme na význam a význam slova „popírač“ ve slovníku. Popírač, česky také nazýván jako denier, je termín, který se často používá v diskuzích o různých kontroverzních tématech. Zde je překlad slova „popírač“ do angličtiny a další informace o jeho významu:

  • Popírač (denier): Osoba, která zpochybňuje nebo odmítá přijmout určitou skutečnost, fakta nebo názory, obvykle bez dostatečného důkazu.
  • Význam v anglicko-českém slovníku: V anglicko-českém slovníku je „denier“ přeloženo jako „popírač“, což odkazuje na stejný význam jako v angličtině. Slovo „popírač“ se používá k označení osob, které odmítají uznat pravdivost nebo platnost nějaké informace nebo tvrzení.

Slovo Překlad
Popírač Denier
Popírat Deny

Jak správně přeložit výraz

Jak správně přeložit výraz „denier“

V anglicko-českém slovníku se výraz „denier“ překládá jako „popírač“ nebo „nesouhlasník“. Tento výraz je často používán k popisu osoby, která odmítá něco nebo někoho. „Denier“ může být také označení pro nevěřícího nebo skeptika v určité oblasti, například vědy nebo náboženství.

Může být užitečné si uvědomit, že v různých kontextech může mít výraz „denier“ různé významy. V politických diskuzích se například používá k označení lidí, kteří odmítají přijmout fakta nebo důkazy. V jiných situacích může být „denier“ použit k popisu osoby, která záměrně ignoruje či popírá něco, co je zjevné nebo pravdivé.

Důležité rady pro práci s anglicko-českým slovníkem

Pro efektivní práci s anglicko-českým slovníkem je důležité dodržovat několik zásad. Začněte s hledáním správného slova nebo fráze anglicky a poté se podívejte na český překlad. Je také užitečné zkontrolovat význam slova v kontextu věty, abyste si byli jisti jeho správným použitím.

Vyhýbejte se doslovným překladům, které by mohly způsobit nesprávné porozumění nebo zmatení. Místo toho se zaměřte na skutečný význam slova a jeho použití v různých situacích. Můžete také využít online slovníky a překladače pro rychlé a snadné ověření překladu.

Aby se vám lépe ukládala slova do paměti, zkuste je použít v běžné konverzaci nebo je spojte s obrazem, který vám pomůže si lépe je zapamatovat. Pravidelný trénink s anglicko-českým slovníkem vám pomůže zlepšit vaše jazykové dovednosti a posunout se na vyšší úroveň porozumění a komunikace v cizím jazyce.

Příklady užití slova

Příklady užití slova „denier“ v kontextu

Denier je slovo, které můžeme najít v anglicko-českém slovníku a které má zajímavý význam. Jedná se o termín, který je známý zejména ve spojitosti s popírači či zpochybňovateli něčeho konkrétního. Při použití tohoto slova je důležité mít na paměti jeho význam a kontext, ve kterém je užíváno.

V anglicko-českém slovníku bude překladem slova „denier“ český výraz „popírač“. Tento výraz může být užitý například v politických diskuzích či veřejných debatách, kde je zpochybňována pravdivost či relevance nějakých informací či tvrzení. Je důležité si uvědomit, že použití tohoto slova by mělo být uvážené a respektující druhé názory.

Závěrečné poznámky

In conclusion, the term „denier“ holds a significant place in the English-Czech dictionary as a word with multiple meanings and translations. From its literal meaning of „denier“ in Czech to its broader implications as a Holocaust denier, this term carries a weighty history and powerful connotations. Understanding the complexities and nuances of this word is crucial in navigating language and discourse. As we continue to explore the intricacies of language and communication, may we approach each word with care, curiosity, and critical thinking. Let us strive to be aware of the implications of our words and seek to foster understanding and empathy in our interactions with others. Ahoj a štastný překladání!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *