Cringe: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku

Have you ever encountered a word or phrase in English that made you cringe when trying to translate it into Czech? In this article, we explore the meaning and translation of the word „cringe“ in the English-Czech dictionary. Get ready to uncover the nuances of this tricky term and learn how to navigate its complexities with confidence. Let’s dive in!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gb0e52d6df67ca293785c94cbbe74ef73091ae4a6638e9105362da5878c59e3861dba9afcfd46a6ce4a2bb41f65fbc043d6035bbd5fb4fbfa5906e04e0a9b234c_640.png“ alt=“Význam slova „Cringe“ v anglicko-českém slovníku“>

Význam slova „Cringe“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku je slovo „cringe“ interpretováno jako výraz pro pocit ztrapnění nebo nepříjemnosti z něčeho, co je považováno za trapné, nevkusné nebo nepřijatelné. Tento termín se často používá v různých situacích, kdy se cítíme nepříjemně nebo se nám něco nelíbí. Zde jsou některé příklady situací, ve kterých se může vyskytnout slovo „cringe“:

 • Při sledování filmu s nepříjemnou scénou
 • Po vyslechnutí nevkusného vtipu
 • Po pozorování trapné chování někoho jiného

Překlad slova „cringe“ do češtiny může být interpretován jako „zatracení“, „znechucení“ nebo „skrčení se hrůzou“. Je důležité si uvědomit kontext, ve kterém se slovo „cringe“ používá, aby bylo možné pochopit jeho správný význam a překlad do češtiny.

Možné překlady slova

Možné překlady slova „Cringe“ do češtiny

V článku se zaměříme na význam slova „Cringe“ a jeho možné překlady do češtiny. Termín „Cringe“ je populární v internetové kultuře a používá se k popisu situací, které vyvolávají nepříjemné pocity, pocit studu nebo trapnosti.

:

 • Stud
 • Trapnost
 • Neurvalost

Anglický výraz Český překlad
Cringe Stud
Awkward Trapný
Embarrassing Neurvalý

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „Cringe“ ve větě

V anglicko-českém slovníku má slovo „cringe“ několik významů a překladů, které je důležité správně použít ve větě. Zde je několik tipů, jak správně používat toto slovo:

 • Význam „cringe“: Slovo „cringe“ se často používá k popisu situací nebo chování, které vyvolává nepříjemné pocity nebo je trapné.
 • Překlad do češtiny: Nejbližším českým ekvivalentem slova „cringe“ může být výraz „mráz po zádech“ nebo „trapnost“.

Je důležité si uvědomit kontext, ve kterém chcete použít slovo „cringe“, abyste dosáhli správného významu a efektu ve vaší větě. Použití tohoto slova s mírou a v souladu s jeho významem může dodat vaší řeči jemný nádech emocí a autenticity.

Typické situace, kdy se používá slovo

Typické situace, kdy se používá slovo „Cringe“

V anglickém jazyce se slovo „cringe“ používá k popisu situací, které vyvolávají nepříjemné pocity, například trapnost nebo stud. Typické situace, kdy se toto slovo často používá, zahrnují:

 • Politicky nekorektní vtipy nebo chování
 • Neohrabané chování nebo komentáře ve společenských situacích
 • Nemotorná pokusy o romantickou gesta nebo projevy nesmělosti

V českém jazyce se pro překlad slova „cringe“ často používá slovo „trapnost“ nebo „ztrapnění“. Tyto výrazy přenášejí podobný význam jako původní anglické slovo a pomáhají vyjádřit nepohodlné nebo studené situace, které by mohly vyvolat pocit trapnosti nebo nesnášenlivosti.

Rozdíly mezi slovy

Rozdíly mezi slovy „Cringe“ a „Crinkle“ v anglickém jazyce

Existuje často zmatení mezi slovy „cringe“ a „crinkle“ v anglickém jazyce, ačkoli mají zcela odlišné významy a použití. Zde je krátké vysvětlení, aby vám pomohlo rozlišit mezi těmito dvěma slovy:

Crinkle

Slovo „crinkle“ znamená škrabance nebo zmačkání do papíru nebo tkaniny.

Cringe

Na druhé straně slovo „cringe“ znamená cítit se nepříjemně nebo trapně, obvykle v reakci na něco nepohodlného nebo ponížujícího.

Nejběžnější chyby při překladu slova „Cringe“ do češtiny

mohou být zavádějící, protože tento výraz není úplně jednoduše přeložitelný. Překlad na češtinu je docela specifický a vyžaduje jemný odstín významu. Zde jsou některé chybné překlady tohoto slova, které se v češtině občas objevují:

 • Zachvění: Tento překlad se často objevuje, ale není úplně přesný. „Cringe“ může vyjadřovat spíše pocit nepříjemného zahanbení než fyzického třesu.
 • Přistání: Tento překlad je zcela mimo mísu. „Cringe“ nemá nic společného s přistáním, spíše se jedná o reakci na něco trapného nebo nepříjemného.
 • Skřípot: I když to může znít podobně, „skřípot“ není správný překlad pro „Cringe“. Skřípot se spíše vztahuje k zvuku než k emocionální reakci.

Je důležité si uvědomit, že přesný překlad slova „Cringe“ není snadný a může se lišit v různých kontextech. Doporučuje se porozumět hlubšímu významu tohoto slova a hledat co nejpřesnější ekvivalent v češtině, jako například „trapnost“ nebo „nepříjemné pocit“.

Klíčové Poznatky

Závěrem je třeba sdělit, že pochopení významu slova „cringe“ a jeho překladu do češtiny není jen otázkou slovní zásoby, ale i porozumění kulturnímu kontextu a emocionálnímu vnímání. S tímto vědomím můžeme lépe porozumět nejen jazyce, ale i sociálním interakcím a komunikaci. Doufejme, že tento článek vám pomohl rozšířit vaše znalosti a uvědomit si důležitost jazykové citlivosti. Nezapomeňte, že i ten nejmenší krok k porozumění cizím slovům a kulturám může vést k většímu respektu a toleranci v mezinárodním komunikačním prostředí.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *