Representative: Co Tento Anglický Výraz Skutečně Znamená?

Zda jste se někdy ptali, co přesně znamená anglický výraz „Representative“? Přichází s mnoha významy a použitími, které mohou být překvapivě rozmanité. V tomto článku se podíváme na různé kontexty a významy tohoto slova a zjistíme, co skutečně znamená. Připravte se na objevení nové perspektivy!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gad1c37b118470958dc9eb8e0803fdc3b419f28c1bfea5c8a75cccaebf1c31024f937c6bb345b495f2bfdbfda08eb5f58c5f03022b0956c70edb94ce543f63855_640.jpg“ alt=“Co znamená termín „representative“ v angličtině?“>

Co znamená termín „representative“ v angličtině?

Ve světě angličtiny se termín „representative“ používá k označení někoho nebo něčeho, který nebo která reprezentuje, zastupuje nebo vyjadřuje něco jiného. Tento výraz má široké uplatnění v různých kontextech a oborech, a to včetně politiky, obchodu, umění či sportu.

Reprezentativi mohou být lidé, společnosti, výrobky či myšlenky, které jsou schopny vyjadřovat nebo představovat něco jiného. Pokud jste například zvoleni na politickou funkci, stanete se „politickým reprezentantem“. Pokud firma má své zástupce na trhu, jsou to „obchodní reprezentanti“. Termín „representative“ tedy může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém se používá.

Různé významy slova

Různé významy slova „representative“ v různých kontextech

V angličtině má slovo „representative“ několik různých významů, které závisí na kontextu, ve kterém je používáno. Abychom lépe porozuměli tomu, co tento výraz skutečně znamená, podívejme se na některé z jeho hlavních definic:

 • Politický kontext: V politice znamená „representative“ osobu, která zastupuje určitou skupinu lidí nebo oblast ve vládě nebo legislatuře.
 • Obchodní kontext: V obchodním prostředí může „representative“ být také použito pro označení zástupce společnosti, který jedná jménem firmy s klienty nebo dodavateli.
 • Umělecký kontext: V umění a kultuře může „representative“ znamenat něco, co symbolizuje nebo reprezentuje určitý koncept nebo ideu.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „representative“ ve větě

Ve světě angličtiny je slovo „representative“ velmi důležité a široce používané. Tento výraz může být zaměňován s podobnými slovy jako „delegate“ nebo „spokesperson“, ale má své vlastní specifické významy a použití. Zde jsou některé způsoby, jak správně používat slovo „representative“ ve větě:

 • Chcete-li zmínit osobu nebo skupinu, která zastupuje někoho nebo něco jiného, můžete použít slovo „representative“. Například: „The company sent a representative to negotiate the contract.“
 • Pokud mluvíte o něčích vlastnostech nebo charakteru, můžete také použít slovo „representative“. Například: „His actions are not representative of our community.“
 • Když mluvíte o vzorku nebo ukázce něčeho většího, můžete použít slovo „representative“. Například: „This data is representative of the overall trend.“

Odkazy a zdroje pro podrobnější pochopení významu slova

Odkazy a zdroje pro podrobnější pochopení významu slova „representative“

Pro podrobnější pochopení významu slova „representative“ mohou být užitečné následující odkazy a zdroje:

 • Merriam-Webster: Slovník Merriam-Webster poskytuje definici slova „representative“, jeho etymologii a použití ve větách.
 • Wikipedia: Článek o slově „representative“ na Wikipedii vám může poskytnout ucelený přehled o různých kontextech, ve kterých se toto slovo používá.
 • Dictionary.com: Slovník Dictionary.com nabízí rozsáhlou definici slova „representative“ a jeho synonyma.

Důležité faktory pro správné pochopení anglického výrazu „representative“

Při správném pochopení anglického výrazu „representative“ je důležité mít na paměti následující faktory:

 • Význam v kontextu: Termín „representative“ v angličtině může mít různé významy v různých situacích. Je důležité zohlednit kontext, ve kterém je tento výraz používán.
 • Synonyma: Je také užitečné znát synonyma pro slovo „representative“, která by mohla přesněji vystihovat jeho význam. Například „agent“, „delegate“, nebo „spokesperson“.
 • Gramatické formy: „Representative“ může být použito jako substantivum nebo jako přídavné jméno. Je důležité rozlišovat mezi těmito gramatickými formami.

Závěrečné myšlenky

V tomto článku jsme prozkoumali význam anglického výrazu „representative“ a zjistili, že jeho význam může být různý v různých kontextech. Bez ohledu na to, zda hovoříme o zástupci ve vládě, obchodním zástupci nebo reprezentantovi značky, je důležité chápat, jaký účel má tento termín. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět význam tohoto slova a že budete schopni použít tyto poznatky ve svém každodenním životě. Buďte vždy pozorní k tomu, jak je termín „representative“ používán a nechte se inspirovat k vlastnímu zamyšlení nad tím, jak tuto myšlenku můžete aplikovat ve svém životě.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *