Co Znamená ‚fawn‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Co Znamená ‚fawn‘? Překlad a Význam v Anglicko-Českém Slovníku

Pokud se ptáte, co znamená slovo „fawn“ v anglicko-českém slovníku, jste na správném místě. V tomto článku se podíváme na přesný překlad a význam tohoto slova, abyste byli lépe informováni a seznámeni s jeho užitím. Přečtěte si dále a objevte vše, co potřebujete vědět o významu slova „fawn“.
Co je to „fawn“ a jak se překládá do češtiny?

Co je to „fawn“ a jak se překládá do češtiny?

Ve slovníku je slovo „fawn“ označováno jako podstatné jméno, které se v češtině překládá jako „lahodný polštář, hvozd“. Tento termín může mít několik různých významů a kontextů, které si zaslouží bližší pozornost.

V anglickém jazyce může „fawn“ znamenat:

 • Jelení lítostivka – mladé jelení zvěře
 • Sluníčka – světlá barva hnědé
 • Pokorný – poddajný, lichotivý

Je důležité si uvědomit, že význam slova „fawn“ se může lišit v různých situacích a je třeba vzít v úvahu kontext, ve kterém je použito.

Význam slova „fawn“ v anglicko-českém slovníku

Význam slova „fawn“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku se slovo „fawn“ překládá do češtiny jako „obdivovat“. V anglickém jazyce má toto slovo však ještě další významy a konotace, které je důležité vzít v úvahu při jeho použití.

V angličtině může „fawn“ také znamenat:

 • mládě laně
 • lízat se, slintat se
 • dělat drbno

Je důležité mít znalost všech možných významů slova, abychom mohli správně interpretovat jeho použití v různých kontextech a situacích.

Možné interpretace slova „fawn“ v různých kontextech

Ve slovníku se slovo „fawn“ může vyskytovat v různých kontextech a může mít několik možných interpretací:

 • Jelení srnčí mládě: Slovo „fawn“ může odkazovat k mláděti jelení srnčí, které je často spojováno s jemností a nevinností.
 • Líbivé chování: V některých situacích se „fawn“ používá k popisu chování, které je přehnaně lichotivé nebo pokorné.
 • Bezbarvý odstín hnědé: Samotné slovo „fawn“ může také označovat světle hnědý odstín, který je podobný barvě jelení srnčí.

Přesný význam slova „fawn“ závisí na kontextu, ve kterém se používá, a je důležité mít na paměti tyto různé interpretace při překladu mezi angličtinou a češtinou.

Jak správně používat slovo „fawn“ ve větách

Jak správně používat slovo „fawn“ ve větách

V anglicko-českém slovníku se slovo „fawn“ překládá do češtiny jako „laškovitě přísne me mateřsky příznivě“, ale může mít také další významy. Abyste správně používali toto slovo ve větách, je důležité znát jeho různé kontexty a významy.

V následujících situacích můžete použít slovo „fawn“ ve větě:

 • Popis zvířat: The fawn frolicked in the meadow. (Laně si hrábla na louce.)
 • Výraz mateřské náklonnosti: She fawned over her newborn baby. (Hýčkala své novorozené dítě.)
 • Podřizování se někomu: He fawned over his boss in hopes of a promotion. (Podlézal svému šéfovi s nadějí na povýšení.)

Specifické slovní spojení a fráze s výrazem „fawn“

Specifické slovní spojení a fráze s výrazem „fawn“

V anglicko-českém slovníku se výraz „fawn“ překládá jako „laně“ nebo „hladit“. Tato slovní spojení a fráze jsou často používány v různých kontextech a mají různé významy. Zde je několik specifických slovních spojení a frází s výrazem „fawn“, které byste mohli potkat:

 • fawn over someone/something – vyjádření nadšení či obdivu ke komu/nečemu
 • fawn-colored – opisující barvu podobnou zbarvení laně
 • fawning behavior – podbízivé chování

Je důležité si uvědomit, že výraz „fawn“ může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je použit. Seznámit se s těmito specifickými slovními spojeními a frázemi vám pomůže lépe porozumět jejich významu a správnému použití v anglickém jazyce.

Tipy pro zapamatování významu slova „fawn“ v anglicko-českém slovníku

Tipy pro zapamatování významu slova „fawn“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku může slovo „fawn“ mít několik významů a překladů, které je důležité si zapamatovat. Zde jsou některé tipy, jak si lépe zapamatovat význam tohoto slova:

 • Překlad slova „fawn“ do češtiny je „lanět“ nebo „líbivě se usmívat“.
 • Význam slova „fawn“ může být také spojený s obdivem, adorací nebo podřízeností.
 • Pro lepší zapamatování si významu slova „fawn“, zkuste si vytvořit asociace nebo použít slovo v různých kontextech.

Anglický výraz Český výraz
fawn lanět
fawn líbivě se usmívat

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme si podrobně probrali význam slova ‚fawn‘ a jeho možné překlady do češtiny. Věříme, že díky této informaci budete schopni lépe porozumět anglickému jazyku a jeho nuancím. Pokud se vám tento druh informací líbí, sledujte náš blog nebo se podívejte do našeho anglicko-českého slovníku pro další zajímavosti. Přejeme vám mnoho úspěchů ve studiu jazyků a těšíme se na vaši další návštěvu. Děkujeme za vaši pozornost!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *