Embrace: Co znamená a jak se používá tento výraz v angličtině?

Embrace: Co znamená a jak se používá tento výraz v angličtině?

Víte, co znamená anglický výraz „embrace“ a jak se správně používá? Pokud si chcete rozšířit svou slovní zásobu a zlepšit svou komunikaci v anglickém jazyce, neváhejte dál a přečtěte si tento článek. Zjistíte, jaký význam má slovo „embrace“ a jak ho správně použít v různých situacích. Připravte se na fascinující cestu do světa slov a výrazů!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g0c9692155d6adff225f6679e04017e688500179a06eac2112d3061b580ebeeaa8ab18fd5bc00c52f317a858d1c1476c1b5a8a3d92f8f926fe5a0b91760bd8f7b_640.png“ alt=“Co znamená slovo „embrace“ v angličtině?“>

Co znamená slovo „embrace“ v angličtině?

Ve světě angličtiny je slovo „embrace“ velmi často používaný výraz, který má několik významů a je velmi univerzální. Základní význam tohoto slova je „obejmout“ nebo „přijmout“ něco. Embrace může také znamenat se ztotožnit s něčím, objímat někoho nebo něco, nebo se dokonce ponořit do něčeho naplno.

V anglickém jazyce se slovo embrace používá v různých kontextech a situacích. Například, můžete říct, že někdo „embrace“ novou myšlenku, nový projekt nebo dokonce nový způsob života. Tento výraz také může vyjadřovat náklonnost, souhlas nebo nadšení.

Vzhledem k tomu, že embrace je tak univerzální slovo, jeho významy a použití mohou být obzvlášť bohaté a různorodé. Takže ať už se rozhodnete tento výraz použít ve větě či jiném kontextu, určitě získáte na výraznosti a jasnosti svého vyjádření.

Jak se správně používá výraz

Jak se správně používá výraz „embrace“?

Výraz „embrace“ v angličtině má několik významů a použití. Nejčastěji se tato slova používají ve významu „obejmout“ nebo „přijmout“. Při použití tohoto výrazu je důležité správně zohlednit kontext, ve kterém je používán, aby nedošlo k nedorozumění.

Například, když říkáme „embrace change“, máme na mysli přijetí změny a adaptaci na ni. Embrace může ale také znamenat „obejmout“ v doslovném smyslu, například v situaci, kdy chceme někoho objet nebo objemnost něčeho. Je důležité mít na paměti význam a kontext, kterým chceme vyjádřit s výrazem „embrace“.

Pro správné použití výrazu „embrace“ tedy doporučuji pečlivé zvážení kontextu a významu, který chceme vyjádřit. Cílení na správný význam a smysl v dané situaci nám pomůže předejít nedorozuměním a zajistí, že budeme komunikovat jasně a efektivně.

Podobné výrazy a synonyma k „embrace“

Podobnými výrazy k „embrace“ jsou:

 • Hug: Přímý výraz pro objetí, používaný v neformálních situacích.
 • Embrace: Slovo s původem v latinském embracere, které znamená doslovně „obejmout“ nebo „přijmout“.
 • Enfold: Další alternativa pro embrace, která zdůrazňuje akci obalení něčím, nebo někým.

Dalšími synonymy k „embrace“ jsou:

 • Accept: Vyjadřuje přijetí něčeho, nebo někoho s láskou a porozuměním.
 • Adopt: Znamená přijmout nebo zahrnout něco nového nebo jiného.

Jaké jsou různé kontexty použití slova

Jaké jsou různé kontexty použití slova „embrace“?

Embrace je slovo s širokým spektrem významů a použití v angličtině. Zde jsou některé z různých kontextů, ve kterých se toto slovo může vyskytovat:

 • V přeneseném smyslu se „embrace“ může použít jako synonymum pro „acceptovat“ nebo „adoptovat“. Například: „Embrace nové technologie a zlepšete svou produktivitu.“

 • Dalším běžným významem slova „embrace“ je „obejmout“ nebo „přijmout s láskou“. Například: „She embraced her long-lost friend with tears of joy.“

 • V kontextu tance nebo jiných uměleckých aktivit může „embrace“ znamenat fyzický kontakt s partnerem, například během tanga nebo baletu.

V každém z těchto kontextů je důležité porozumět správnému použití slova „embrace“, aby se význam věty neztratil.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g109123b37fe17b658195eea1dd4b22f95ab5289c01782f7ae4563f4bf5f37a86fb8a4ab5dd34625769f0fd666618c853e10c7c8d9951348dd7c496217cdbcc4e_640.jpg“ alt=“Tipy pro efektivní použití slova „embrace“ ve větách“>

Tipy pro efektivní použití slova „embrace“ ve větách

Embrace je anglické slovo, které může být použito v různých kontextech a má široký význam. Při použití tohoto slova většinou vyjadřujeme schopnost přijímat, objet nebo se zapojit do něčeho s nadšením a otevřeností.

:

 • Zkuste použít slovo „embrace“ ve větách, ve kterých chcete vyjádřit pozitivní přístup k novým konceptům nebo situacím.
 • Vhodně kombinujte slovo „embrace“ s dalšími slovy, jako je „change“, „opportunity“ nebo „diversity“, abyste posílili význam věty.
 • Pamatujte si, že „embrace“ je silný výraz, který může zdůraznit vaši ochotu a nadšení přijmout něco nového.

Závěrečné myšlenky

Celkem vzato, slovo „embrace“ nabízí široké možnosti využití v anglickém jazyce a může být klíčem k porozumění a komunikaci v různých situacích. Bez ohledu na to, zda ho používáte v běžné konverzaci, v profesionálním prostředí nebo v literárním díle, tato jednoduchá a elegantní slova mají schopnost přenést nejen fyzický akce, ale i emocionální a mentální významy. Zmocněte se tohoto výrazu a objevte, jak může obohacovat vaši angličtinu a zpřesnit vaši komunikaci. Takže se nebojte zahrnout „embrace“ do vašeho slovníku a zkuste ho použít v každodenní řeči. Budete překvapeni, jak tento výraz může otevřít nové možnosti a posílit vaše jazykové dovednosti. Takže neváhejte a objevte sílu a flexibilitu slova „embrace“ dnes!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *