Cloth: Překlad a Význam Látky v Anglicko-Českém Slovníku

Cloth: Překlad a Význam Látky v Anglicko-Českém Slovníku

Are you curious about the translation and significance of cloth in the English-Czech dictionary? Look no further! In this article, we explore the intricacies of cloth, known as „látka“ in Czech, shedding light on its linguistic nuances and cultural importance. Join us as we unravel the diverse meanings and uses of this versatile material, offering a unique perspective on its role in communication and daily life. Let’s dive into the fascinating world of cloth and discover its hidden treasures!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g4f2c66c91e5a422ff4554d0d63782259c46323fa9d09555fedfb7c80fd475d0abb1f5af07e2534b8bf77bc15b7d644e670d38d183f5c74a3254c846bf5c0e547_640.jpg“ alt=“Přesný význam slova „Cloth“ v anglicko-českém slovníku“>

Přesný význam slova „Cloth“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku má slovo „cloth“ několik možných překladů a významů, v závislosti na kontextu, ve kterém je použito:

 • Látka: „Cloth“ se často překládá jako „látka“ nebo „textil“, což znamená materiál používaný k výrobě oblečení, nábytku nebo dekorativních předmětů.
 • Obrus: V některých kontextech může „cloth“ znamenat „obrus“, což je textilní prostírání používané na stůl při jídle nebo slavnostních událostech.
 • Kus látky: Méně často se „cloth“ může vztahovat k jednomu konkrétnímu kusu látky, který se používá k určitému účelu.

Rozdíl mezi slovy

Rozdíl mezi slovy „Cloth“ a „Fabric“

Existuje několik rozdílů mezi slovy „cloth“ a „fabric“ v anglickém jazyce, které je důležité si uvědomit. Zde je několik klíčových rozdílů mezi těmito dvěma slovy:

 • Definice: „Cloth“ se obvykle odkazuje na hotový textilní výrobek, zatímco „fabric“ se používá k označení samotného materiálu nebo látky.
 • Použití: „Cloth“ se používá hlavně ve spojení s konkrétními výrobky, například „dining cloth“ nebo „cleaning cloth“, zatímco „fabric“ se používá k označení materiálu při výrobě oblečení nebo dekorativních předmětů.

Je důležité si tyto rozdíly mezi slovy „cloth“ a „fabric“ pamatovat, abyste je správně používali a nedocházelo k záměnám.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „Cloth“ v českých větách

Při používání slova „cloth“ v českých větách je důležité si uvědomit jeho správný překlad a význam. V anglicko-českém slovníku se slovo „cloth“ překládá jako „látka“ nebo „tkanina“. Toto slovo se často používá k popisu materiálu, ze kterého je něco vyrobeno.

Ve českých větách můžeme slovo „cloth“ použít například v následujících kontextech:

 • Koupila jsem si novou látku na šaty.
 • Přikryla jsem stoleček bílou plachtou.
 • V obchodě nabízí různé druhy látek pro šití.

Anglicky Česky
cloth látka
fabric tkanina
material materiál

Obvyklé chyby při překladu slova „Cloth“ do češtiny

V češtině se slovo „Cloth“ překládá jako „látka“ nebo „textilie“. Avšak, existuje několik obvyklých chyb, které se dělají při překladu tohoto slova do češtiny. Zaměňování s podobnými slovy, jako je „cloth“ a „cloths“, může být zdrojem nedorozumění a nepřesností v překladu.

Je důležité si uvědomit, že anglické slovo „cloth“ může mít různé významy v různých kontextech. Může se jednat o kus látky, hadřík, ubrus nebo textilní materiál obecně. Při překladu je proto důležité vzít v úvahu kontext, ve kterém je slovo použito, aby byl překlad co nejpřesnější a srozumitelný.

Abyste se vyvarovali těmto běžným chybám při překladu slova „Cloth“ do češtiny, doporučujeme si důkladně zkontrolovat kontext a význam slova v původním jazyce, abyste mohli poskytnout správný a srozumitelný překlad pro českého čtenáře.

Využití slova

Využití slova „Cloth“ ve specifických kontextech

Při studiu anglického jazyka se často setkáváme se slovem „cloth“, které má v češtině několik různých překladů a významů podle konkrétního kontextu, ve kterém je použito. Zde je pár příkladů, jak lze toto slovo interpretovat:

 • Látka: Cloth může být přeloženo jako „látka“ ve významu textilního materiálu, například pro výrobu oblečení či bytového textilu.
 • Utěrka: Dalším možným významem slova „cloth“ je „utěrka“, což je kus textilu používaný k utírání nečistot nebo nádob.
 • Kapesník: V některých případech může „cloth“ být také použit jako synonymum pro „kapesník“, tedy menší kousek látky sloužící k utírání nosu nebo rukou.

Slovo v angličtině Překlad do češtiny
Cloth Látka
Cloth Utěrka
Cloth Kapesník

Důležité synonyma pro slovo

Důležité synonyma pro slovo „Cloth“ ve slovníku

V anglicko-českém slovníku je pro slovo „cloth“ možné najít mnoho důležitých synonym, které vám pomohou rozšířit vaši slovní zásobu a lépe porozumět různým významům tohoto slova. Zde jsou některé z klíčových synonym:

 • Fabric: Tento termín se používá k označení materiálu, ze kterého je látka vyrobena. Je to obecný termín, který lze použít pro jakýkoli druh textilního materiálu.
 • Textile: Slovo „textile“ se také používá k označení látka vyrobeného z vláken nebo příze. To může zahrnovat různé druhy materiálů, včetně bavlny, hedvábí, vlny atd.
 • Material: Tento termín se používá k obecnému označení jakéhokoli materiálu, včetně látka. Může být použito k popisu různých druhů surovin používaných k výrobě oděvů či textilií.

Poznání těchto synonym vám pomůže lépe porozumět kontextům, ve kterých se slovo „cloth“ vyskytuje, a rozšíří vaši schopnost komunikovat jak v angličtině, tak v češtině.

Závěrem

V dnešním světě plném technologie a moderních materiálů bychom neměli zapomínat na důležitost tradiční látky a textilií. Česko-anglický slovník „Cloth: Překlad a Význam Látky v Anglicko-Českém Slovníku“ nám připomíná bohatou historii a význam látky pro naši kulturu a identitu. Doufejme, že tato znalost a úcta k textilním materiálům nás inspiruje k udržení této tradice pro budoucí generace. Ať už se zajímáte o módu, design nebo jste jen zvědaví na krásu řemeslnické práce, máte v rukou bohatý zdroj informací o látkách, který vám může otevřít oči k novým možnostem a inspiracím. Buďte hrdí na svou látku a nechte tradici a vášeň pro textilní umění znovu ožít ve vašem životě.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *