Care To: Překlad a Význam Starat Se v Anglicko-Českém Slovníku

Care To: Překlad a Význam Starat Se v Anglicko-Českém Slovníku

Víte překlad a význam slova „starat se“ v anglicko-českém slovníku? Pokud ne, ponořte se s námi do této zajímavé studie, která se zaměřuje na významné nuance tohoto významného slovníkového výrazu. Přečtěte si naše podrobné a důkladné zkoumání a zjistěte, jak se „care to“ a „starat se“ propojují v obou jazycích. Buďte s námi a objevte fascinující svět překladu a jeho významu.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/ga54e2d3bac954f8a5986e69a2202f218de977385011ae2334379c80c198f55a644759e6d679a9d2b21c4a3246bcf0216e60a950043be15a53048da315a012bfb_640.png“ alt=“Jaký je význam slova „Starat se“ v anglicko-českém slovníku?“>

Jaký je význam slova „Starat se“ v anglicko-českém slovníku?

V anglicko-českém slovníku má slovo „starat se“ několik různých překladů a významů. Zde je několik z nich:

 • To care (about) – vyjadřuje starost, zájem nebo péči o něco nebo někoho.
 • To look after – znamená pečovat o někoho nebo něco, starat se o jejich potřeby.
 • To attend to – označuje jednání nebo jednání s něčím nebo někým.

Slovo Překlad Význam
care starost, péče Vyjadřuje zájem a péči o něco.
look after pečovat o Znamená starat se o potřeby někoho nebo něco.
attend to starat se o Označuje jednání nebo jednání s něčím nebo někým.

Jak správně používat výraz

Jak správně používat výraz „Care To“ ve větách?

Pokud se v anglickém jazyce setkáte s výrazem „Care To“, může vás zamést, jak jej správně použít. Tento výraz lze přeložit do češtiny jako „starat se“ nebo „zajímat se“. Zde je několik příkladů, jak správně používat výraz „Care To“ ve větách:

 • „Would you care to join us for dinner tonight?“ – Přeloženo do češtiny: „Měl bys/zajímalo by tě přidat se k nám na večeři dnes večer?“
 • „I don’t care to participate in that event.“ – Přeloženo do češtiny: „Raději se nezúčastním tohoto události.“
 • „Do you care to share your thoughts on this matter?“ – Přeloženo do češtiny: „Měl bys/zajímalo by tě sdílet své myšlenky na tuto záležitost?“

Důležité nuance a kontext

Důležité nuance a kontext „Starat se“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku se slovo „Care To“ překládá jako „Starat Se“. Tento výraz může být použit v různých kontextech a může mít různé významy podle situace, ve které je použit.

Je důležité si uvědomit nuance a kontext slova „Starat Se“ při jeho použití v různých situacích. Zde jsou některé z možných významů tohoto výrazu:

 • Udělat si starost o něco nebo někoho
 • Zajímat se o něco nebo někoho
 • Být ohleduplný k něčím potřebám nebo pohodlí

  Závěrem

  Overall, the importance of caring for one another is a universal concept that transcends language barriers. Whether it be in English or Czech, the act of caring for someone or something holds immense value and significance. As we navigate through our daily lives, let us remember the power of compassion and empathy in fostering strong relationships and creating a more connected and supportive community. Let us strive to embrace the true essence of „starat se“ in both words and actions, bringing light and warmth to those around us. By incorporating this simple yet profound notion into our lives, we can make a lasting impact and contribute to a more compassionate and understanding world. Let us care for each other, not just in words, but in deeds.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *