Admission: Jaký Je Jeho Význam a Použití v Angličtině?

Admission: Jaký Je Jeho Význam a Použití v Angličtině?

Víte, co znamená slovo „admission“ v angličtině a jaké je jeho význam? Pokud ne, nebojte se! Tento článek vám poskytne veškeré informace, které potřebujete k pochopení tohoto důležitého slova. Připravte se, aby se váš slovník obohatil o nový termín, který je nezbytný pro správnou komunikaci v anglickém jazyce. Let’s dive in!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g7b303ca9cde75937a11290bf86762728c6a25e90013713e88619cca93d5b03be65cf8cc4c200318ed03f7a06d5e852fa2dfece13bebae3dd2caf2d0734a11ce8_640.jpg“ alt=“Jaký je význam slova „admission“ v angličtině?“>

Jaký je význam slova „admission“ v angličtině?

Ve slovníku anglického jazyka má slovo „admission“ několik významů a použití. Jedním z nich je přijetí nebo povolení vstupu do určitého místa nebo události. Na příklad, „admission to the concert is free“ znamená, že vstup na koncert je zdarma.

Dalším významem slova „admission“ může být uznání nebo přiznání něčeho, například „his admission of guilt“ znamená jeho přiznání viny. Slovo „admission“ se také může používat v kontextu univerzitních přijímacích zkoušek nebo lékařských zařízení, kde se vyžaduje „admission form“ nebo „hospital admission.“

Různé významy slova

Různé významy slova „admission“ ve spojení s různými situacemi

V angličtině může slovo „admission“ mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je používáno. Zde je pár způsobů, jak může být toto slovo interpretováno:

 • Přijetí na školu: Admission může znamenat proces přijetí studenta na univerzitu nebo jinou vzdělávací instituci.
 • Vstupné do muzea nebo atrakce: V některých situacích se admission může také týkat vstupného do muzea, divadla nebo jiné atrakce.
 • Přiznání nebo uznání: Admission může být také chápáno jako přiznání nebo uznání něčeho, co bylo dříve skryto nebo popřeno.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „admission“ v různých kontextech?

Pojem „admission“ je v angličtině mnohostranný a může být použit v různých kontextech. Je důležité správně pochopit jeho význam a použití, abyste se vyvarovali nejasností.

V následujícím seznamu jsou uvedeny různé způsoby, jak lze slovo „admission“ použít:

 • Vstup: Admission do muzea je zdarma pro děti do 12 let.
 • Přijetí: Můj bratr obdržel admission na prestižní univerzitu.
 • Přiznání: Jeho admission ohledně krádeže bylo klíčem k vyřešení případu.

Význam slova

Význam slova „admission“ v rámci školního prostředí

Výraz „admission“ je ve školním prostředí klíčovým pojmem, který se často objevuje při procesu přijímání studentů. Jedná se o anglické slovo, které má několik významů a použití v různých kontextech.

Jeden z hlavních významů slova „admission“ je přijetí nebo zapsání do školy, univerzity nebo jiné vzdělávací instituce. Dále se tento termín může také týkat akce nebo procesu vyhlašování někoho nebo něčeho za skutečnost nebo pravdivé tvrzení. V anglickém jazyce se slovo „admission“ používá také ve významu doznání nebo přiznání v různých situacích.

Jak se vyvarovat nežádoucích nedorozumění při použití slova

Jak se vyvarovat nežádoucích nedorozumění při použití slova „admission“?

Pro správné použití slova „admission“ je důležité mít na paměti následující tipy:

 • Pamatujte si, že „admission“ může mít více významů v různých kontextech, zejména ve školství a zdravotnictví.
 • Při komunikaci s cizinci nebo lidmi s různými kulturními pozadími se ujistěte, že je váš význam jasně sdělen, abyste se vyvarovali nedorozumění.
 • Pokud nejste jisti významem slova „admission“ v dané situaci, je vždy nejlepší požádat o vysvětlení nebo použít jiné slovní spojení pro přesnější sdělení.

Důležité tipy pro správné použití slova

Důležité tipy pro správné použití slova „admission“ v každodenním životě

V angličtině se slovo „admission“ používá v různých situacích a může mít různé významy. Je důležité správně porozumět, jak a kdy používat toto slovo, abyste se vyvarovali nedorozumění nebo nevhodného použití.

Při použití slova „admission“ je důležité si uvědomit, že se může jednat o následující významy:

 • Uznání: Admission může znamenat uznání něčeho, jako například chyby nebo problému. V tomto případě se jedná o přiznání k něčemu.
 • Přijetí: V kontextu školství nebo zaměstnání se slovo „admission“ používá také k označení přijetí, například na univerzitu nebo do prestižní společnosti.
 • Vstup: Dalším významem slova „admission“ může být vstup nebo povolení vstoupit na určité místo nebo do určité události.

Závěrečné poznámky

In conclusion, admission, or „přijetí“, plays a vital role in the English language, serving as both a noun and a verb with a variety of meanings and uses. Understanding the significance of this word can greatly enhance one’s comprehension and communication in English. Whether it be gaining entrance to a school or confessing a truth, the concept of admission is universal and versatile. By incorporating this word into your vocabulary, you can effectively express yourself and convey your thoughts with precision and clarity. So, the next time you encounter the word „admission“ in English, remember its importance and be confident in utilizing it to enhance your language skills.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *