Wanted: Co Skutečně Znamená a Jak Ho Použít v Angličtině?

Wanted: Co Skutečně Znamená a Jak Ho Použít v Angličtině?

Have you ever come across the term „warrant“ in English and wondered what it truly means? In this article, we will explore the concept of „co skutečně znamená“ and how to effectively use it in English. Whether you’re a language enthusiast or simply curious about linguistic nuances, join us as we uncover the meaning and application of this commonly misunderstood term. Let’s dive in and expand our understanding together!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g8bf5b6ebf40f31235d4852530af3c5c09b25413d66856e7091c4d6648ea0c9b73e1afad21a9bdb8992fda66c24e81362f139728e641782819e9dc82312cf4e65_640.png“ alt=“Co je to „Wanted“ a jak se používá v angličtině?“>

Co je to „Wanted“ a jak se používá v angličtině?

Ve světě angličtiny se často setkáváme s výrazem „Wanted“, který má několik významů a použití. Jednou z nejběžnějších funkcí tohoto slova je označení někoho nebo něčeho, co je hledané. Může to být například poptávka po konkrétním produktech nebo službách.

Dalším způsobem, jak používat „Wanted“, je v kontextu pátrání po něčem ztraceném nebo ukradeném. Například se zde může objevit inzerát „Wanted: Ztracený pes“, což znamená, že majitel hledá svého ztraceného čtyřnohého přítele.

V anglicky mluvících zemích se také často používá „Wanted“ jako filmový nebo knižní název. Filmy nebo knihy s tímto názvem obvykle zachycují příběh napínavého pronásledování, hledání nebo odplaty, což přidává do popisu nové vrstvy mysterióznosti a tajemna.

Kde a kdy užít slovo „Wanted

Kde a kdy užít slovo „Wanted“ ve větě?

„Wanted“ je anglické slovo, které se obvykle používá k označení touhy nebo potřeby po něčem. V angličtině se toto slovo může objevit v různých situacích a pro různé účely. Zde je několik typů vět, ve kterých je možné slovo „Wanted“ použít:

 • Vyžádat si něco: „I wanted a cup of coffee this morning.“
 • Hledat nebo shánět něco: „She wanted a new job, so she started looking online.“
 • Oznamovat poptávku: „Wanted: experienced babysitter for weekend evenings.“

Jak správně konjugovat slovo „Wanted

Jak správně konjugovat slovo „Wanted“ v různých osobách a časech?

Pokud chcete správně konjugovat slovo „Wanted“ v různých osobách a časech v angličtině, musíte vzít v potaz slovesnou koncovku a příslušnou osobu. Zde je návod, jak postupovat:

V přítomném čase:

 • já – want
 • ty – want
 • on/ona/ono – wants
 • my – want
 • vy – want
 • oni/ony – want

V minulém čase:

 • já – wanted
 • ty – wanted
 • on/ona/ono – wanted
 • my – wanted
 • vy – wanted
 • oni/ony – wanted

Tipy a příklady použití slova „Wanted

Tipy a příklady použití slova „Wanted“ v běžné angličtině

Výraz „Wanted“ se v angličtině používá jako minulý příčestí slovesa „want“, což znamená „chtít“. Tento výraz může být také použit jako přídavné jméno, které popisuje něco, co je hledané nebo požadované. Zde je pár tipů a příkladů, jak používat slovo „Wanted“ v běžné angličtině:

 • Význam věty: Když říkáme, že něco je „Wanted“, znamená to, že to je hledané nebo požadované.
 • Použití v inzerátech: Slovo „Wanted“ se často objevuje v inzerátech, kde hledáte určitý produkt, službu nebo osobu.
 • Výrazy s výrazem „Wanted“: „Most Wanted“ znamená nejhledanější a „Wanted Dead or Alive“ znamená hledán mrtvý nebo naživu.

Závěrečné poznámky

In conclusion, understanding the meaning and proper usage of the Czech word „co“ can greatly enhance your language skills and communication abilities. By grasping its various forms and applications, you can navigate conversations more effectively and convey your thoughts with precision. So, let’s dive into the world of this powerful little word and unlock its potential in your English language journey. Challenge yourself to practice using „co“ in different contexts and watch your fluency grow. Embrace the beauty of linguistic diversity and open new doors of possibility through the simple yet profound word „co.“ Happy learning!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *