Very: Co to Znamená? Anglicko-Český Překlad

Very: Co to Znamená? Anglicko-Český Překlad

Have you ever come across the word „very“ in English texts and wondered what it means in Czech? In this article, we will explore the translation and usage of „very“ in both English and Czech languages. Whether you’re a language enthusiast or simply curious about linguistic nuances, this insightful read will shed light on the meaning and significance of „very“ in different contexts. Let’s dive in to uncover the mysteries of this common yet versatile word.
Velmi: Význam a použití v anglicko-českém překladu

Velmi: Význam a použití v anglicko-českém překladu

Velmi je slovo, které se běžně používá v anglickém jazyce a má několik významů a funkcí při překladu do češtiny. Zde jsou některé způsoby, jak může být slovo „velmi“ použito v anglicko-českém překladu:

 • Jako příslovce intenzity: „Velmi“ se používá k vyjádření velké míry nebo stupně něčeho. Například: „Velmi rád vás poznávám.“ – „I am very pleased to meet you.“
 • Jako zesilující přívlastek: „Velmi“ může být také použito jako zesilující přívlastek k označení stupně nebo kvality něčeho. Například: „Velmi důležitá informace.“ – „Very important information.“

Podrobný výklad významu slova „very“ v češtině

je pro některé lidi zmatený. Slovo „very“ má několik významů v angličtině, které se mohou různě překládat do češtiny. Zde je pár významů slova „very“ a jejich odpovídající překlady do češtiny:

 • Velmi: When „very“ is used to intensify an adjective, it is translated as „velmi“ in Czech. For example, „very happy“ would be translated as „velmi šťastný“.
 • Celkem: In some contexts, „very“ can be translated as „celkem“ in Czech to indicate a high degree of something. For example, „very good“ can be translated as „celkem dobrý“.
 • Skutečně: Another possible translation of „very“ in Czech is „skutečně“, especially when emphasizing a statement. For example, „I’m very tired“ would be translated as „Jsem skutečně unavený“.

Je důležité si uvědomit kontext, ve kterém je slovo „very“ použito, abyste správně přeložili význam do češtiny. Může to být klíčové pro zachování přesnosti v komunikaci a porozumění textu nebo konverzace.

Důležité tipy pro správné použití slova

Důležité tipy pro správné použití slova „very“ v českém jazyce

Používání slova „very“ v českém jazyce může být zrádné. Je důležité znát správné způsoby, jak ho použít, abyste nedali najevo příliš silný dojem.

Pokud chcete použít slovo „very“, můžete ho doplnit následujícími slovy, aby byl váš výraz více specifický a méně obecný:

 • velmi: velmi rychle, velmi hezký
 • opravdu: opravdu zajímavý, opravdu zajímavý
 • skutečně: skutečně důležitý, skutečně zajímavý

Pamatujte, že méně může být někdy více. Místo použití slova „very“ se zaměřte na konkrétní popis nebo zvýraznění významu slova, které chcete zdůraznit.

Jak přesně přeložit výraz

Jak přesně přeložit výraz „very“ do češtiny

Pro mnoho lidí se může zdát překlad slova „very“ do češtiny jako jednoduchý úkol. Nicméně tento mnohostranný výraz může mít různé významy v závislosti na kontextu. Zde je několik možných překladů tohoto výrazu:

 • Velmi: Používá se k vyjádření vysoké míry intenzity nebo stupně (např. velmi chladné).
 • Skutečně: Může být využito k zdůraznění, že daný výrok je pravdivý nebo správný (např. skutečně těším se na setkání s vámi).
 • Docela: Slouží k označení určité míry (např. docela těžké).

Většinou je vhodné zvolit překlad v závislosti na konkrétním kontextu a významu, kterým chcete větě dodat. Učte se hledat správné tónování pro škálu významů, které „very“ může mít v anglickém jazyce.

Časté chyby při použití slova jak je vyhnout se v překladu“>

Časté chyby při použití slova „very“ a jak je vyhnout se v překladu

Když překládáte z angličtiny do češtiny, může být fráze „very“ často používána. Bohužel, přímý překlad tohoto slova do češtiny není vždy přesný a může vést k chybám ve významu věty. Níže je uvedeno několik častých chyb při použití slova „very“ a jak se jim vyhnout:

 • Použití slov „opravdu“ nebo „velmi“ namísto přímého překladu „very“
 • Hledání synonym pro „very“ a použití tohoto slova místo skloňování základního slova v angličtině
 • Přidávání slov, která zdůrazňují intenzitu významu, jako je „naprosto“ nebo „úplně“, které anglické „very“ nenahrazují

Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se vyhnout chybám při použití slova „very“ při překladu, je porozumět kontextu a snaze najít vhodný výraz, který co nejpřesněji vyjádří význam dané věty.

Alternativní možnosti k vyjádření stupně intenzity či zdůraznění v českém jazyce

Alternativní možnosti k vyjádření stupně intenzity či zdůraznění v českém jazyce

V češtině existuje řada alternativních možností, jak vyjádřit intenzitu či zdůraznit určitý význam ve větě. Jednou z těchto možností je použití slova „velmi“, které se běžně vyskytuje v textech. Podívejme se blíže na význam tohoto slova a jak ho můžeme přeložit do angličtiny.

Překlad slova „velmi“ do angličtiny se ne vždy může obejít pouze jedním slovem. Někdy se může použít intenzifikátor jako „very“, „extremely“ nebo „highly“, aby se zachytila stejná míra intenzity. Je důležité správně vybrat vhodný překlad podle kontextu, ve kterém je slovo „velmi“ použito.

Český výraz Anglický překlad
Velmi šťastný Very happy
Velmi rychlý Extremely fast
Velmi překvapený Highly surprised

Závěrem

Ve světě anglického jazyka je slovo „very“ nesmírně užitečné a mnohostranné. S jeho pomocí lze zdůraznit intenzitu, vyjádřit nadšení nebo dokonce zesílit negativní význam slov. Je důležité si uvědomit, že jeho správné použití může posílit vaši komunikaci a zanechat naprosto jasný dojem. Díky této znalosti můžete být kreativnější a preciznější ve vyjadřování. Takže ať už se rozhodnete zlepšit svou angličtinu nebo jen získat trochu lepší porozumění jazyku, „very“ je bezesporu slovo, které stojí za pozornost. Nebojte se ho začít používat a zkuste si sami udělat překlad z češtiny do angličtiny, abyste si mohli celý proces lépe osahat. Jistě nebudete litovat!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *