Skládat: Co Znamená ‚fold‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Skládat: Co Znamená ‚fold‘ v Anglicko-Českém Slovníku?

Víte, co znamená slovo „fold“ v anglicko-českém slovníku? Tento článek vám poskytne jasné vysvětlení a informace, které vám pomohou lépe porozumět tomuto slovu. Připravte se na zajímavou a poučnou cestu do světa anglických slov s námi.
Co znamená 'fold' v anglicko-českém slovníku?

Co znamená ‚fold‘ v anglicko-českém slovníku?

V anglicko-českém slovníku se slovo ‚fold‘ překládá do češtiny jako ‚složit‘ nebo ‚skládat‘. Toto slovo má několik významů v různých kontextech, a tak je důležité znát jeho významy přesně podle situace, ve které se používá. Zde je několik významů slova ‚fold‘ v anglicko-českém slovníku:

  • Složit papír: Používá se například ve slovní spojení ‚to fold a piece of paper‘, což znamená ‚složit list papíru‘.
  • Skládat oblečení: V tomto kontextu může slovo ‚to fold‘ znamenat ‚složit oblečení‘, aby se uklidilo nebo uschovalo.
  • Další významy: Slovo ‚fold‘ může mít i další významy v závislosti na kontextu, ve kterém je používáno.

Rozdíly v použití slova 'fold' v angličtině a češtině

Rozdíly v použití slova ‚fold‘ v angličtině a češtině

Ve slovníku můžeme najít slovo ‚fold‘ v angličtině a češtině, ale má různé významy v obou jazykových verzích. Zde je několik rozdílů v použití tohoto slova:

  • V angličtině může ‚fold‘ znamenat skládat něco fyzicky, například papír nebo látku, zatímco v češtině se pod tímto slovem může skrývat více významů.
  • V angličtině se ‚fold‘ také používá ve výrazech jako ‚fold clothes‘ (složit oblečení) nebo ‚fold a napkin‘ (složit ubrousek), zatímco v češtině se používají jiná slova pro tyto činnosti.
  • Je důležité si uvědomit tyto jemné rozdíly, aby nedošlo k nedorozumění při překladech a komunikaci mezi jednotlivými jazyky.

Jak správně používat slovo 'fold' ve větách

Jak správně používat slovo ‚fold‘ ve větách

Slovo „fold“ v anglickém jazyce má více významů a použití, které lze přeložit do češtiny jako „skládat“ nebo „zahýbat“. V následujících větách vám přiblížíme, jak správně používat toto slovo ve větách:

1. V kontextu skládání papíru nebo látky můžete použít slovo „fold“ ve větě jako: „She carefully folded the letter into thirds before putting it into the envelope.“ (Ona pečlivě složila dopis na třetiny předtím, než ho dala do obálky).

2. Když mluvíte o tom, jak se něco zahýbá nebo skládá do poloviny, můžete použít slovo „fold“ takto: „He folded the map in half to make it easier to carry.“ (Složil mapu napůl, aby bylo snazší ji nosit).

Další významy slova 'fold' a jejich kontext

Další významy slova ‚fold‘ a jejich kontext

V anglicko-českém slovníku je slovo ‚fold‘ přeloženo do češtiny jako ‚skládat‘. Tato slova mají několik významů a kontextů, které je důležité si osvojit pro správné porozuměn í anglickému jazyku.

V kontextu pokeru má slovo ‚fold‘ význam složení karet a vzdání se hry bez ukázání svých karet. Dalším významem slova ‚fold‘ může být také skládání oblečení nebo papíru. Tedy proces sbalení do kompaktní podoby, která zabírá méně místa.

Je důležité mít na paměti, že slovo ‚fold‘ se může vyskytovat i v jiných kontextech, jako například ve větě „She folded the letter and put it in an envelope.“ (Složila dopis a dala ho do obálky).

Tipy pro efektivní učení slova 'fold' v angličtině

Tipy pro efektivní učení slova ‚fold‘ v angličtině

Pro efektivní učení slova ‚fold‘ v angličtině je důležité nejen znát jeho překlad do češtiny, ale také porozumět jeho různým významům a použití v kontextu. Zde jsou některé tipy, jak se lépe naučit tento významný anglický výraz:

  • Zkuste si vytvořit vlastní fráze nebo věty s použitím slova ‚fold‘ a cvičte je opakovaně, abyste si zapamatovali správné použití.
  • Využijte online slovníky, jako je například Google Translate, nebo elektronické slovníky na učení jazyků.
  • Přehrávejte si nahrávky s výslovností slova ‚fold‘ a snažte se ji co nejpřesněji napodobit, abyste se lépe naučili správnou výslovnost.

Význam slova ‚fold‘ Věta
Ohnout se nebo sklopit She folded the paper in half.
Zložit nebo složit He folded his clothes neatly in the drawer.

Klíčové Poznatky

V tomto článku jsme prozkoumali různé významy slova „fold“ v anglicko-českém slovníku a jak se správně překládá do češtiny. Připomínáme vám, že správné porozumění a použití slov je klíčem k efektivní komunikaci. Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace, které vám pomohou rozvíjet vaše jazykové dovednosti. Nezapomeňte se nad tím zamyslet a pokud máte zájem, zkuste si slovo „fold“ použít ve věte a zažít jeho význam v praxi. Děkujeme vám za přečtení a přejeme vám hodně štěstí s vaším studiem angličtiny a češtiny!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *