Buoy: Jaký Je Význam Toto Slova? Anglicko-Český Průvodce

Víte, co přesně znamená slovo „buoy“ a jak se používá v anglické i české řeči? V tomto anglicko-českém průvodci se dozvíte všechno, co potřebujete vědět o této důležité slovní zásobě. Připravte se na fascinující ponoření do světa slov a významů s námi. Jste připraveni? Pojďme na to!
<img class=“kimage_class“ src=“https://pixabay.com/get/g7a47637e6570448ece96bbbbbe1ecaeb5731969aa642a924042af147d05558761a99c51abd6258096e6f35593fc49d0db2cb67dc7ea580cfcc18d4290c3c0a1d_640.png“ alt=“Význam slova „buoy“ v českém jazyce“>

Význam slova „buoy“ v českém jazyce

Buoy je slovo, které se v češtině používá v souvislosti s navigací a lodní dopravou. Toto slovo má významnou roli při označování nebezpečných oblastí, navigačních tras a umístění kotviček.

V češtině se slovo „buoy“ běžně překládá jako „bóje“, což může být plovoucí zařízení zajišťující bezpečnost vodních cest nebo označující důležité body pro navigaci lodí.

Bóje mohou být různých typů, jako jsou například mílové bóje, kardanové bóje nebo světelné bóje. Každý typ má svůj určitý význam a použití při navigaci lodí na moři nebo ve vnitrozemských vodách.

Typ bóje Význam
Mílová bóje Označuje vzdálenost a směr k určitému bodu
Kardanová bóje Přizpůsobuje se mořskému pohybu a udržuje bóji ve správné orientaci
Světelná bóje Poskytuje noční navigační pomoc lodím

Rozdíly mezi různými typy bójí

Rozdíly mezi různými typy bójí

Námořní bóje jsou nezbytnými nástroji pro lodě a lodní dopravu. Existuje mnoho různých typů bójí, které mají různé vlastnosti a funkce. Zde jsou některé hlavní rozdíly mezi nimi:

 • Plutové bóje: Tyto bóje mají tvar válcovitého plavidla a jsou obvykle pevně spojeny s mořským dnem.
 • Boyové bóje: Těmito bójemi jsou válcovité těleso s odděleným závažím, které jim umožňuje volně plovat na hladině.
 • Žluté bóje: Tyto bóje jsou obvykle používány k označení nebezpečných oblastí nebo k označení navigačních tras.

Je důležité znát tyto rozdíly, abyste mohli správně používat bóje a navigovat loď bezpečně.

Jak správně používat bój v námořním prostředí

Jak správně používat bój v námořním prostředí

Ve světě námořní dopravy bóje hrají klíčovou roli při označování hranic, navigaci a bezpečnosti lodí. je proto důležitou znalostí pro každého, kdo se pohybuje na vodě.

Zde jsou některé klíčové body, které byste měli vědět o používání bójí v námořním prostředí:

 • Bój může označovat hranice, zóny nebo nebezpečné oblasti na moři.
 • Existuje několik typů bójí, včetně kotvených, plovoucích a svítících.
 • Je důležité dodržovat pravidla pro bójování a vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost od bójí.

Význam bójí v rybářství a jachtingu

Význam bójí v rybářství a jachtingu

je klíčový pro navigaci a bezpečnost na vodě. Bóje jsou nezbytné pro označení nebezpečných oblastí, navigačních tras a kotvišť. Pomáhají rybářům a jachtařům udržovat bezpečnou vzdálenost od skalisek, útesů a jiných rizikových míst.

Anglické slovo „buoy“ v češtině znamená „bóje“. Tyto navigační návody na vodě jsou rozlišeny podle typu a účelu, například světelné bóje, kotvené bóje a signalizační bóje. Každý typ bóje má svůj význam a důležitost pro rybářství a jachting.

 • Světelné bóje: označují nebezpečné oblasti a navigační trasy za snížené viditelnosti.
 • Kotvené bóje: slouží k ukotvení lodí na pevném stanovišti nebo kotvišti.
 • Signalizační bóje: upozorňují na změny v povodních podmínkách nebo jiná nebezpečí na vodě.

Bezpečnostní doporučení při plavbě kolem bójí

Plavba kolem bójí může být vzrušujícím zážitkem, ale může také přinášet rizika. Je důležité dodržovat bezpečnostní doporučení, abyste minimalizovali možné nebezpečí a udržovali sebe a ostatní plavce v bezpečí. Zde je několik důležitých tipů, které byste měli mít na paměti při plavbě kolem bójí:

 • Udržujte bezpečnou vzdálenost od bójí, abyste se vyhnuli kolizím a zranění.
 • Zkuste plout kolem bójí ve směru hodinových ručiček, abyste minimalizovali riziko srážky s ostatními plavci.
 • Pamatujte si, že nad bójí může být táhnuto lanem, které může být nebezpečné pro vaši loď. Buďte opatrní a vyvarujte se kontaktu s tímto lanem.

Klíčové Poznatky

V článku jsme prozkoumali význam slova „buoy“ a jeho různé významy v angličtině a češtině. Od tradičního navigačního světla na moři po metaforické použití ve výrazu „to keep afloat“, toto jednoduché slovo má širokou škálu významů a aplikací. Důležitost porozumění tohoto slova je zřejmá v jazykové a kulturní výměně. Takže až zase uvidíte bouy na vodě, budete si pamatovat jejich význam a významnou roli, kterou hrají v našem každodenním životě. Buoy zkrátka není jen námořní pomůcka, ale i inspirace k hlubšímu porozumění jazyka a světa kolem nás.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *