Screw: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku!

Screw: Význam a překlad v anglicko-českém slovníku!

Víte, co znamená anglické slovo „screw“ přeložené do češtiny? Pokud ne, nebojte se, rádi vám v tomto článku podrobně objasníme význam tohoto slova a jeho překlad do češtiny. Připravte se na zajímavé informace a odhalení nejnovějších poznatků!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g385f73249f7e04d8c29e59d5317436acdbff6aa5e63815b7af94b95684730c7478dc156eeb9bc03bde812e39c43d10a3852038c1fa3990ca4ea723cdd8620421_640.jpg“ alt=“Význam slova „screw“ v anglicko-českém slovníku“>

Význam slova „screw“ v anglicko-českém slovníku

V anglicko-českém slovníku má slovo „screw“ několik možných významů a překladů, které je důležité si zapamatovat. Zde jsou některé z nejčastějších významů tohoto slova:

 • Šroub – Screw může být použit jako označení pro kovový či plastový šroub, který slouží k spojení dvou či více částí.
 • Zvrátit – Toto slovo může také znamenat zvrátit něco nebo někoho, například ve výrazu „to screw something up.“
 • Sexuální podvádění – Screw se také používá jako vulgarismus pro sexuální podvádění, což je důležité mít na paměti při použití tohoto výrazu.

Slovo „screw“ je tedy velmi univerzální a může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Pamatujte, že při překladu tohoto slova je důležité brát v úvahu celý kontext a význam věty, ve které se vyskytuje.

Různé významy a užití slova

Různé významy a užití slova „screw“ v češtině

Výraz „screw“ v češtině může mít několik různých významů a užití. Zde je několik z nich:

 • Šroub – Screw je nejčastěji používaný výraz pro označení šroubu, který slouží k upevnění nebo spojení dvou či více dílů.
 • Živé slovo – V českém slangu se také může jednat o vulgarismus, který má význam podobný anglickému „fuck“.
 • Nářeční použití – Ve specifických regionálních nářečích může „screw“ označovat i jiné věci, jako například rychlý pohyb či šikmou plochu.

Pokud se zajímáte o další významy slova „screw“ v češtině nebo chcete naučit anglická ekvivalenta, je dobré používat anglicko-český slovník pro správné překlady a pochopení.

Důležité nuance a odstíny významu slova

Důležité nuance a odstíny významu slova „screw“

V anglicko-českém slovníku můžeme narazit na slovo „screw“, které má více významů a nuancí, než by se na první pohled mohlo zdát. Zde jsou některé důležité aspekty tohoto slova:

 • Fyzický objekt: „Screw“ může být překládáno do češtiny jako „šroubek“ nebo „šroub“, což je kovový prvek používaný pro spojování či upevňování jiných materiálů.
 • Vulgární význam: Slovo „screw“ má také vulgarismus v angličtině, který může být přeložen do češtiny jako „šoustání“ či „šukání“.
 • Idiom: Existuje také idiom v angličtině „to have a screw loose“, což se do češtiny překládá jako „mít šroub uvolněný“, a znamená být šílený nebo nevyzpytatelný.

Význam Překlad do češtiny
Fyzický objekt Šroubek/Šroub
Vulgární význam Šoustání/Šukání
Idiom Mít šroub uvolněný

Tipy a <a href=doporučení pro správný překlad slova „screw“ do češtiny“>

Tipy a doporučení pro správný překlad slova „screw“ do češtiny

Existuje několik důležitých tipů a doporučení pro správný překlad anglického slova „screw“ do češtiny. Překlad tohoto slova se může lišit v závislosti na kontextu, ve kterém je použito. Zde je několik užitečných tipů, které vám pomohou přeložit slovo „screw“ správně:

 • Ujistěte se, že zohledníte kontext, ve kterém je slovo „screw“ použito. Může znamenat jak šroub, tak také výrazně nepříjemnou situaci.
 • Pamatujte si, že slova „screw“ v češtině můžete přeložit jako „šroub“ nebo v přeneseném smyslu jako „připadnout“ nebo „zklamat“.
 • Nezapomeňte, že přesný překlad slova „screw“ do češtiny závisí na jeho konkrétním významu v daném kontextu. Může to být šroub, ale také může mít i různé další významy.

Závěrečné poznámky

V této článku jsme prozkoumali význam a překlad slova „screw“ v anglicko-českém slovníku. Jak jsme viděli, tento výraz má několik různých významů a překladů, které je důležité si zapamatovat. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět tomuto slovu a jeho použití v češtině. Pokud se chcete dozvědět více o jazyce a jeho významech, doporučujeme vám aktivně studovat slovník a hledat další informace. Zapamatujte si, že každý nový poznatek vám může otevřít dveře ke světu jazyků a kultur. Buďte otevření novým zkušenostem a nikdy nepřestávejte se učit!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *