Ruin: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Ruin: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Víte, co znamená slovo „ruin“ v anglicko-českém slovníku? Pokud ne, nebojte se, máme pro vás odpověď! V našem článku se podíváme na překlad a význam tohoto slova a poskytneme vám všechny potřebné informace. Takže neváhejte a přečtěte si náš článek, abyste se dozvěděli vše, co potřebujete vědět o tomto zajímavém slově.

1. Úvod k Překladu Ruin a jeho Významu ve Slovníku

Překlad slova „ruin“ do češtiny může být pro některé lidi matoucí, protože má několik významů, které se liší v různých kontextech. Je důležité porozumět správnému použití tohoto slova, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

V anglicko-českém slovníku můžete najít následující překlady pro slovo „ruin“:

 • Ruins – zříceniny
 • To ruin – zničit, zkazit
 • In ruins – v troskách

Pamatujte si, že správné porozumění kontextu, ve kterém je slovo „ruin“ použito, je klíčové pro úspěšný překlad a dodání správného významu.

2. Význam Ruin v Anglickém Jazyce a Jeho Významu v Českém

V anglickém jazyce má slovo „ruin“ několik významů, které se mohou lišit od jeho českého překladu. Jedním ze významů je zřícenina či troska budovy, což je pravděpodobně nejběžnější použití tohoto slova. Jiným významem může být i zničení či zkáza něčeho, například: „Přírodní katastrofa způsobila mnoho ruin ve městě.“

V českém jazyce se slovo „ruin“ často používá v podobném kontextu jako v angličtině. Překlad tohoto slova může být například „zřícenina“, „přehrada“ nebo „troska“. Je důležité si uvědomit, že význam slova se může lišit v různých kontextech a je proto vhodné použít slovník, abyste se ujistili, že správně porozumíte významu slova „ruin“ v různých situacích.

Protože jazyk je živý a neustále se vyvíjí, je důležité sledovat změny a nové významy slov. Pokud máte zájem o anglický či český jazyk, doporučuji pravidelně studovat slovník a číst texty v obou jazycích, abyste si udrželi své jazykové dovednosti a porozumění obou kultur.

3. Klíčové Rozdíly a Podobnosti Při Překladu Slova Ruin

Překlad slova „ruin“ do češtiny může být někdy trochu složitý, neboť má několik významů a podobných slov, které se používají v různých kontextech. Je důležité porozumět těmto klíčovým rozdílům a podobnostem, abychom mohli správně přeložit tento výraz do českého jazyka.

Mezi klíčové rozdíly a podobnosti při překladu slova „ruin“ patří:

 • Význam: V anglickém jazyce se slovo „ruin“ často používá pro označení zříceniny, zániku nebo zkázy. V češtině může být přeloženo jako „troska“, „zřícenina“ nebo „spadlé zřícenina“.
 • Kontext: Při překladu slova „ruin“ je důležité zohlednit kontext, ve kterém je výraz použit. Například může být v kontextu stavebnictví, historie nebo přeneseném významu.

4. Doporučení pro Správný a Efektivní Překlad Výrazu Ruin

4. Doporučení pro Správný a Efektivní Překlad Výrazu Ruin

V anglicko-českém slovníku je slovo „ruin“ přeloženo jako „zkáza“ nebo „troska“. Překlad tohoto výrazu může být závislý na kontextu, ve kterém je použit. Pro správný a efektivní překlad výrazu „ruin“ doporučujeme věnovat pozornost následujícím bodům:

 • Kontext: Při překladu je důležité zohlednit kontext, ve kterém je slovo „ruin“ použito. Zvažte, zda jde o fyzickou trosku, finanční ztrátu nebo morální zkázu.
 • Emoce: Výraz „ruin“ může nést silné emocionální náboje. Ujistěte se, že zachycujete význam i emocionální podtext slova v překladu.
 • Obrazotvornost: Při překladu se snažte zachovat obrazotvornost a sílu výrazu „ruin“. Hledejte ekvivalenty, které sdělí stejnou intenzitu a význam.

5. Kontextuální Použití Slova Ruin v Anglicko-českém Slovníku

Ve slovníku anglicko-českých překladů se slovo „ruin“ překládá do češtiny jako „zkáza“ nebo „trosky“. Tato slova jsou výstižným popisem stavu destrukce či zkázy něčeho, co bylo kdysi celé a neporušené.

V kontextu použití slova „ruin“ se může jednat o fyzický objekt, jako jsou starobylé ruiny památek, budov nebo hradů, které zůstaly nedotčené po staletí. Může se však také jednat o abstraktní koncept, jako je například emocionální zkáza nebo morální úpadek.

Ve slovníku můžeme nalézt také různé fráze nebo výrazy obsahující slovo „ruin“, které pomáhají definovat a rozšířit jeho význam. Mezi ně můžeme zařadit například „financial ruin“ (finanční zkáza) nebo „to be in ruins“ (být v troskách), které dodávají slovu „ruin“ další specifický kontext a význam.

6. Možné Chyby a Nedorozumění Při Překladu Ruin

6. Možné Chyby a Nedorozumění Při Překladu Ruin

Jedním z nejčastějších chyb a nedorozumění při překladu slova „ruin“ do češtiny je zaměňování jeho významů. Zde je několik příkladů:

 • Ruin jako zřícenina: Slovo „ruin“ v anglickém jazyce často označuje zříceninu nebo polorozpadlou stavbu. Při překladu je důležité správně zachytit tuto podstatu a nepřeložit to například jako „zkáza“ nebo „zmar“.
 • Ruin jako zničení nebo zkáza: Dalším významem slova „ruin“ může být zničení nebo zkáza něčeho. Opět je zde důležité správně porozumět kontextu a volit vhodný český ekvivalent.
 • Ruin jako finanční bída: Méně častý význam slova „ruin“ zahrnuje i stav finanční tísně nebo bídy. Při překladu je klíčové zachovat tuto nuanci a nepřeložit to pouze jako „záhuba“.

7. Závěr: Význam a Využití Slova Ruin v Bilingvním Kontextu

7. Závěr: Význam a Využití Slova Ruin v Bilingvním Kontextu

Pojem „ruin“ v anglickém jazyce může být přeložen do češtiny více způsoby, jako například „trosky“, „zánik“ nebo „zkáza“. V bilingvním kontextu je důležité porozumět všem možným významům tohoto slova a jeho správnému použití ve větách.

Ve slovníku bychom mohli nalézt následující významy slova „ruin“:

 • Trosky: Fyzická zbývající část budovy nebo struktury po zničení.
 • Zkáza: Proces nebo stav, kdy něco ztrácí svou hodnotu nebo je vážně poškozeno.
 • Zánik: Konečný stav, kdy něco je zničeno nebo přestává existovat.

Závěrečné myšlenky

V tomto článku jsme prozkoumali důležitý význam a význam slova „Ruin“ v anglicko-českém slovníku. Odhalili jsme celou řadu významů tohoto slova a jak je možné je použít v různých kontextech. Je důležité si uvědomit, jak moc může slovo ovlivnit komunikaci a porozumění. Můžeme si být jisti, že s touto znalostí budeme schopni lépe porozumět a komunikovat s lidmi, kteří mluví anglicky. Nezapomeňte, že slova mají moc a správné porozumění významu slov může vést k lepšímu porozumění mezi lidmi. Buďte pozorní a zkuste si uvědomit, jaká slova používáte a jaký význam pro ně máte.
Ruin: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *