Redundant: Co To Znamená? Překlad a Kontext!

Redundant: Co To Znamená? Překlad a Kontext!

Víte, co znamená slovo „redundant“? Jestli ne, nebojte se – v tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete! Překlad a kontext tohoto výrazu vám budeme podávat srozumitelně a přehledně. Takže neváhejte a pojďme společně prozkoumat tento zajímavý termín!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/ga7caa984d55896e5d88c6a7ced0c886c32206b6fbc188611e1970922b3655fe878e6d8608b83133d4e3e27b17450a455bc9e3c336ab351aa854feafb6fa68fd9_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „redundant“ a jak se překládá do češtiny?“>

Co znamená slovo „redundant“ a jak se překládá do češtiny?

Nejspíše jste už slyšeli slovo „redundant“ a možná se ptáte, co přesně tato anglická slova znamenají a jak se překládají do češtiny. Pojďme tedy prozkoumat význam tohoto slova a jak se používá v různých kontextech.

Význam slova „redundant“:

 • „Redundant“ znamená nadbytečný nebo zbytečný.
 • Takový prvek nebo informace, která je zbytečná nebo nepotřebná v daném kontextu.

Překlad do češtiny:

 • V češtině se slovo „redundant“ nejčastěji překládá jako „nadbytečný“ nebo „zbytečný“.
 • Může se také použít v kontextu jako „bez přínosu“ nebo „nepotřebný“.

Jaký je význam a kontext slova

Jaký je význam a kontext slova „redundant“ v anglickém jazyce?

Ve světě anglického jazyka se slovo „redundant“ používá k popisu něčeho, co je zbytečné, nadbytečné nebo nepotřebné. Tento termín může být použit v různých kontextech a situacích, kde se jedná o nadbytečnost nebo zbytečnost něčeho konkrétního.

Typické situace, ve kterých se slovo „redundant“ používá, mohou zahrnovat:

 • Opakující se informace nebo obsah, který není potřebný
 • Lidé nebo věci, které přestaly plnit svůj účel nebo jsou nahrazeny jinou možností
 • Práce nebo úkoly, které jsou zbytečné nebo nadbytečné v daném kontextu

V anglickém jazyce je důležité rozumět významu a kontextu slova „redundant“, aby bylo možné používat tento termín správně a přesně ve vhodných situacích.

Jak se používá slovo

Jak se používá slovo „redundant“ v běžné komunikaci a psané formě?

V běžné komunikaci a psané formě se slovo „redundant“ používá k popisu něčeho, co je nadbytečné, nepotřebné nebo zbytečné. Tento termín se vztahuje na situace, kdy je něco opakované, přebytečné nebo zbytečné a může to být předmět, informace nebo činnost.

V kontextu běžné komunikace se může slovo „redundant“ vyskytovat například ve větách jako: „Tento kus informace je zcela redundatní, není potřeba ho opakovat“ nebo „Tato kancelářská politika se zdá být redundantní, není relevantní pro naši práci“. Může se také používat k popisu někoho, kdo opakuje stejný výrok, argument nebo postoj často a zbytečně.

Jak rozlišit mezi

Jak rozlišit mezi „redundant“ a podobnými výrazy v angličtině?

V angličtině se často setkáváme s výrazy, které mohou být matoucí a zdát se podobné. Jedním z takových termínů je „redundant“. Tento výraz je důležitý pro porozumění textům a komunikaci v anglickém jazyce. Jak ale rozlišit mezi „redundant“ a podobnými výrazy?

Existuje několik klíčových rozdílů mezi „redundant“ a jinými slovy, které se mohou zdát podobné. Je důležité porozumět kontextu, ve kterém jsou tyto výrazy použity, abychom je mohli správně interpretovat. Zde je seznam některých podobných výrazů a jejich významů:

 • Redundant: zbytečný, nadbytečný
 • Superfluous: nadbytečný, nepotřebný
 • Excessive: příliš mnoho, nadměrný
 • Unnecessary: zbytečný, nadbytečný
 • Extra: navíc, nadbytečný

Doporučené způsoby, <a href=jak vyhnout se nadužívání slova „redundant“ ve vašich textech“>

Doporučené způsoby, jak vyhnout se nadužívání slova „redundant“ ve vašich textech

Ve vašich textech se snažte vyhnout nadužívání slova „redundant“, abyste zajistili, že váš obsah zůstane stručný a efektivní. Existuje několik doporučených způsobů, jak tento problém minimalizovat:

 • Začněte tím, že se zaměříte na konkrétní informace a vyvarujete se zbytečným opakováním.
 • Používejte synonyma pro slovo „redundant“, jako například „zbytečný“, „nepotřebný“ nebo „zdlouhavý“.
 • Přečtěte si svůj text znovu a zamyslete se, zda lze některé části zkrátit nebo přeformulovat tak, aby byly přímější a efektivnější.

Jak správně využít slova

Jak správně využít slova „redundant“ pro posílení vašeho jazykového projevu?

Výraz „redundant“ může být užitečným nástrojem pro posílení vašeho jazykového projevu. Tento výraz, který pochází z latinského slova „redundare“ (přetečení), se používá k označení něčeho nadbytečného nebo zbytečného. Tady je několik tipů, jak správně využít slova „redundant“:

 • Vyjadřování nadbytku: Použití slova „redundant“ může pomoci zdůraznit nadbytek nebo přebytek něčeho. Například místo použití slova „zbytečný“ můžete použít slovo „redundant“, aby bylo vaše vyjádření silnější a jasnější.
 • Posílení argumentace: Když popisujete něco jako „redundant“, posilujete svoji argumentaci tím, že naznačujete, že toto dané téma, informace nebo prvek je nadbytečný a nepotřebný.
 • Zvýraznění důležitosti: Použití slova „redundant“ může pomoci zvýraznit důležitost určité informace nebo aspektu, tím že naznačujete, že ostatní je nadbytečné a toto je klíčové.

Závěrečné poznámky

In conclusion, understanding the meaning and context of the word „redundant“ in Czech can lead to clearer communication and more effective use of language. By delving into the nuances of this seemingly simple term, we have gained a deeper appreciation for its complexities and potential interpretations. Whether in everyday conversations or professional settings, grasping the full scope of „redundant“ can help us express ourselves more accurately and thoughtfully. So, next time you come across this word, take a moment to consider its various meanings and implications – you may be surprised by the depth of understanding it can bring to your language skills.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *