Překlad a Význam Slova ‚entry‘: Jak Správně Používat v Češtině

Překlad a Význam Slova ‚entry‘: Jak Správně Používat v Češtině

Víte, že slovo „entry“ může být v češtině přeloženo různými způsoby a mít různé významy? Pokud vás zajímá, jak správně používat toto slovo v češtině, pak jste na správném místě. Přečtěte si náš článek a objevte všechny nuance překladu a významu slova „entry“.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g7ffdca7f8d0a13fa287586c076e5592a1254c18cc8a32447620d9aefedce475c0da2cee07a054d04f237539c27450b106accd56355a7d1c31b425dd7c9f60cd1_640.png“ alt=“Význam slova „entry“ a jeho překlad do češtiny“>

Význam slova „entry“ a jeho překlad do češtiny

Pojem „entry“ je velmi často používaný v anglickém jazyce a může mít několik významů a překladů do češtiny. Jedním z nejběžnějších významů slova „entry“ je vstup, vchod nebo zápis. V češtině se toto slovo může přeložit jako vstup, vstup do budovy nebo prostoru, zápis do knihy či seznamu, nebo také položka nebo článek v textu.

Ve slovníku najdete další významy a překlady slova „entry“ jako záznam, vstupenka, položka, příspěvek, vkládání, vstoupit, zápis, článek, vchod, uzávěr nebo povolení vstupu. Vždy záleží na kontextu, jak správně použít toto slovo v češtině a interpretovat jeho význam.

Rozdíly a odstíny v používání slova

Rozdíly a odstíny v používání slova „entry“

V češtině může slovo „entry“ mít několik různých významů a odstínů, které je důležité správně používat a interpretovat.

Jedním z významů slova „entry“ může být „vstup“ nebo „záznam“. Například v kontextu databází se „entry“ často používá k označení jednotlivého záznamu či položky.

Dalším možným významem může být „účast“ nebo „zúčastnění“. Například ve formulářích nebo soutěžích se může vyskytovat požadavek na „entry“ jako potvrzení účasti.

Jak správně používat slovo

Jak správně používat slovo „entry“ v češtině

Význam slova „entry“ v češtině

Ve češtině může slovo „entry“ mít několik významů a překladů, které je důležité správně rozlišovat:

 • Entry jako vstup: Pokud se říká „Vstup do budovy je otevřený“, bude to správný překlad pro slovo „entry“.
 • Entry jako položka: Například v kontextu seznamu, kde se mluví o jednotlivých položkách, může být slovo „entry“ přeloženo jako „položka“.
 • Entry jako zápis: V informatickém kontextu může slovo „entry“ znamenat zápis do databáze nebo seznamu. Takový překlad by byl například „záznam“.

Anglický význam Český překlad
Vstup Otevřený vstup
Položka Jednotlivá položka
Zápis Záznam

Doporučení pro efektivní používání výrazu

Doporučení pro efektivní používání výrazu „entry“

Při používání výrazu „entry“ v češtině je důležité dodržovat správný význam a kontext. Zde jsou některá doporučení pro efektivní používání tohoto slova:

 • Žádné doslovné překlady „entry“ jako vstup nebo zápis ve všech situacích. Může zahrnovat i jiné významy.
 • Před použitím se vždy zamyslete nad kontextem a významem spojeným s termínem „entry“.
 • Pokud jste v pochybnostech o správném použití, konzultujte slovník nebo jazykový poradce.

Možné chyby při používání slova

Možné chyby při používání slova „entry“ a jak je vyhnout se

Chybné používání slova „entry“ je běžným problémem mezi mluvčími češtiny. Zde je několik typických chyb, kterým se můžete vyhnout:

 • Špatný význam: Mnoho lidí zaměňuje slovo „entry“ s vstupem do určitého místa nebo události. Správný význam je ale spíše „zápis“ nebo „vstup“ do databáze nebo programu.
 • Nesprávný tvar: Někdy se objevuje chybný tvar slova „entry“, například „entrie“ nebo „entri“. V češtině se jedná pouze o jednotné číslo slova „entry“.
 • Špatná konotace: Někdy se lidé snaží použít slovo „entry“ pro vstup do konverzace nebo diskuse, což může být matoucí. Místo toho použijte například slovo „příspěvek“.

Tipy pro obohacení slovní zásoby a variace významů slova

Tipy pro obohacení slovní zásoby a variace významů slova „entry“ ve vaší mluvě

V češtině existuje mnoho způsobů, jak obohatit svou slovní zásobu a používat různé významy slova „entry“. Jedním z nich je porozumění různým překladům tohoto slova a jeho kontextuálnímu použití. Například slovo „entry“ může znamenat „vstup“ nebo „zápis“ v různých situacích.

Pro rozmanité variace významů slova „entry“ ve vaší mluvě doporučuji seznamovat se s různými synonymy a antonymy tohoto slova. Například můžete používat slova jako „vstup“, „záznam“, „vstupenka“ nebo „vstupní data“, abyste zvýšili rozmanitost a přesnost vašich vyjadřovacích schopností.

 • Používejte synonyma k slovu „entry“ pro bohatší slovní zásobu.
 • Zkoumejte různé kontexty, ve kterých se slovo „entry“ vyskytuje.
 • Pracujte na variaci svého jazyka a zkoušejte nové výrazy ve správném kontextu.

Závěrečné poznámky

V tomto článku jsme podrobně prozkoumali význam slova „entry“ a jeho správné použití v češtině. Sdílení správných informací je klíčové pro efektivní komunikaci a porozumění. Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe porozumět tomuto slovu a jeho významu v českém jazyce. Nezapomeňte, že správné použití slov je důležité pro kvalitní komunikaci, ať už v běžném hovoru či psaném projevu. Pokud budete mít další otázky ohledně použití slova „entry“, neváhejte se na nás obrátit. Jazyk je nástrojem, který nám pomáhá sdílet myšlenky a emoce, tak se ujistěte, že ho používáte s pečlivostí a ohledem. Díky za vaši pozornost.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *