Plaster: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Plaster: Význam a Překlad v Anglicko-Českém Slovníku

Vždy jste se divili nad přesným významem slova „plaster“ a jeho správným překladem do češtiny? Připravte se na objevování fascinujících informací o této běžné položce, která může mít mnohem hlubší význam, než si myslíte. Překvapivé významy a promyšlené překlady vám otevřou nový pohled na slovo „plaster“. Přečtěte si náš článek a staňte se odborníkem na toto každodenní, ale zároveň zajímavé slovo.
Co je plaster a jeho význam ve stavebnictví?

Co je plaster a jeho význam ve stavebnictví?

Ve stavebnictví je sádrování jednou z důležitých fází v procesu výstavby. Plaster se používá k zakrytí nepravidelností a nerovností na povrchu stěn a stropů. Jedná se o techniku, která zajišťuje hladký a rovný povrch pro následné lakování nebo tapetování.

Jednou z nejčastějších otázek, která se vztahuje ke sádrování, je jeho význam v anglicko-českém slovníku. Pro anglický překlad slova „plaster“ se používá termín „render“. Je důležité si tuto terminologii osvojit, zejména při studiu stavebnictví nebo komunikaci s anglicky mluvícími kolegy.

Jak přeložit pojmy týkající se plasteru do anglicko-českého slovníku?

Jak přeložit pojmy týkající se plasteru do anglicko-českého slovníku?

Plaster je běžný materiál používaný k ochraně ran a poranění. Pokud se chystáte přeložit pojmy týkající se plasteru do anglicko-českého slovníku, je důležité znát správné výrazy pro tyto termíny. Níže najdete seznam klíčových slov a jejich překladů.

Anglický výraz: Plaster

Český výraz: Obvaz

Anglický výraz: Adhesive plaster

Český výraz: Lepící náplast

Důležité slovní spojení týkající se plasteru a jejich překlad

Důležité slovní spojení týkající se plasteru a jejich překlad

V české a anglické medicíně je důležité mít správné slovní spojení týkající se plasterů. Zde jsou některé z nejčastějších výrazů používaných v této oblasti a jejich překlady:

 • Plaster bandage (obvaz se sádrou)
 • Adhesive plaster (lepicí náplast)
 • Plaster cast (sádrový obvaz)
 • Plaster of Paris (parížská sádra)
 • Plaster strip (sádrový pás)
 • Plaster splint (sádrová dlaha)
 • Plastering (sádrování)
 • Plasterboard (sádrokarton)

Znát správné překlady těchto slov může být klíčové při komunikaci s lékařem nebo jinými zdravotními pracovníky jak v České republice, tak i v anglicky mluvících zemích. Buďte proto připraveni s tímto užitečným slovníkem v ruce.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g3675a0a17d6cdf87caa52685edd32c92b7bc098ba4785abe526312b57231a373e5f6af2cb54f280845e28c34bd3c29aa3f6b46c61d95a5284d423bd8a854bd46_640.png“ alt=“Specifické doporučení pro správné použití slova „plaster“ ve správném kontextu“>

Specifické doporučení pro správné použití slova „plaster“ ve správném kontextu

V českém jazyce se slovo „plaster“ může použít v různých kontextech, a proto je důležité znát jeho specifické významy a překlady. Pokud chcete správně použít slovo „plaster“ ve správném kontextu, můžete se řídit následujícími doporučeními:

 • Ve významu lékařského náplasti používejte slovo „plaster“ nebo „dressing“.
 • Pro označení omítky na zdi používejte spíše slovo „render“ nebo „plaster“.
 • Pokud máte na mysli sádrovou omítku, použijte slovo „plaster“ nebo „stucco“.

Pamatujte, že správné použití slova „plaster“ ve správném kontextu pomůže k přesné komunikaci a porozumění danému tématu.

Kde najít komplexní slovní zásobu týkající se plasteru pro výběr správného překladu

Kde najít komplexní slovní zásobu týkající se plasteru pro výběr správného překladu

V anglicko-českém slovníku se slovní zásoba týkající se plasteru může zdát složitá a komplexní. Je důležité najít správný překlad, který přesně vyjadřuje význam tohoto slova. Zde jsou některé užitečné zdroje, kde můžete najít komplexní slovní zásobu související s plasterem:

 • Anglicko-české slovníky
 • Online slovníky specializované na medicínu nebo stavebnictví
 • Webové stránky s lingvistickými informacemi

Pro správný překlad je důležité porovnat různé zdroje a zkontrolovat významy a kontexty, ve kterých se slovo plaster vyskytuje. Vyhledávání a porovnávání různých překladů vám pomůže najít ten nejvhodnější v daném kontextu.

Jak správně interpretovat anglické české výrazy týkající se plasteru v kontextu stavebnictví?

Jak správně interpretovat anglické české výrazy týkající se plasteru v kontextu stavebnictví?

Ve stavebnictví je použití správných termínů klíčové pro efektivní komunikaci a spolupráci mezi odborníky. Když se zaměřujeme na slovo „plaster“ v anglickém českém slovníku, můžeme narazit na různé výrazy, jejichž interpretace je důležitá pro správné porozumění danému kontextu. Zde je několik klíčových pojmů a jejich významů:

 • Plaster: základní výraz pro omítku nebo štuk. V kontextu stavebnictví se jedná o materiál, který se používá k zakrytí nebo vyrovnání povrchů.
 • Rendering: termín používaný pro aplikaci omítky na povrch stěn či stropů.
 • Screeding: proces vyrovnání omítky nebo betonu s využitím hladítka nebo prkna.

Je důležité porozumět těmto termínům a jejich správnému použití, abychom se vyhnuli zmatkům a nesprávné interpretaci v odborných diskusích nebo projektech v oblasti stavebnictví.

Tipy a triky pro efektivní využití anglicko-českého slovníku při překladu pojmu

Tipy a triky pro efektivní využití anglicko-českého slovníku při překladu pojmu „plaster“

V anglicko-českém slovníku můžeme najít překlad slova „plaster“ jako „naplastovat“. Tímto pojmem se obvykle označuje tenká a pružná vrstva materiálu, která se přilepí na pokožku k léčebným účelům. Při překladu tohoto slova je důležité zvážit kontext, ve kterém je použito, aby byl výsledný překlad co nejpřesnější.

Při hledání správného překladu pojmu „plaster“ můžete využít následující tipy:

 • Zkontrolujte synonyma a příbuzné termíny
 • Kontrolujte věty, ve kterých je slovo použito, pro lepší porozumění kontextu
 • Vyhledejte další informace v odborných slovnících nebo encyklopediích

Závěrečné poznámky

Význam slova „plaster“ ve spojení s lékařskou péčí neustále roste, ať už jde o obvazy, sádrové obaly nebo omítky. Tento článek důkladně prozkoumal význam slova „plaster“ a jeho překlad do češtiny, ukazujíc, jak důležitý je tento materiál pro zdravotnickou praxi. Doufáme, že vám naše informace byla užitečná a inspiruje vás, abyste se nad významem a využitím „plasteru“ zamysleli více. Nakonec, je to prostředek, který nám může pomoci léčit a uzdravovat.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *