Pheasant: Význam a Překlad Této Odborné Fráze

Pheasant: Význam a Překlad Této Odborné Fráze

Have you ever wondered about the significance and translation of the professional phrase „Pheasant“ in Czech? Look no further! In this article, we will explore the meaning and translation of this term, shedding light on its importance in various contexts. So, buckle up and let’s delve into the world of „Pheasant: Význam a Překlad Této Odborné Fráze“!
Význam pheasant v odborné terminologii

Význam pheasant v odborné terminologii

V odborné terminologii se výraz „pheasant“ často používá k označení tetřeva. Tetřev patří mezi druhy hrabavých ptáků a je typický svým nádherným zbarvením a charakteristickým hlasem. Tento druh ptáka je často spojován s loveckými tradicemi a je oblíbeným cílem pro lovce po celém světě.

Vědecký název pro tetřeva je phasianus colchicus, což odkazuje na jeho biologickou klasifikaci. Tato elegantní ptáka je také běžným motivem v umění a kultuře, přičemž jeho obrázky se často objevují na obrazech, sochách a dalších uměleckých dílech. Význam slova „pheasant“ v odborné terminologii je tedy spojen s tímto krásným a fascinujícím ptákem.

Překlad slova pheasant do češtiny

Překlad slova pheasant do češtiny

Překlad slova pheasant do češtiny je bažant. Toto slovo označuje druh ptáka z čeledi bažantovitých, který je běžný v Evropě a Asii. Bažanti jsou známí svou nádhernou barevnou šatou a jsou často loveni pro maso.

V českých lesích a polích můžeme často spatřit tuto pestrě zbarvenou volně žijící drůbež. Bažant je oblíbeným terčem pro lovecké nadšence a je dokonce chován pro své lahodné maso. Pokud jste někdy slyšeli o bažantím kořeněném pokrmu nebo o bažantích ve filmských či literárních dílech, tak jste se již setkali s touto zajímavou ptactvem.

Zajímavost Informace
Barevná variabilita Bažanti mohou mít různé barvy peří podle pohlaví a druhu.
Chování Jsou dobří letci a mají tendenci se dobře skrývat v trávě.
Kulinářské využití Bažantí maso je chutné a hojně využívané v gastronomii.

Historie a význam pheasant v českém jazyce

Historie a význam pheasant v českém jazyce

Pheasant je odborný výraz, který se v českém jazyce hojně vyskytuje ve spojitosti s oblastí přírody a ornitologie. Slovo „pheasant“ představuje zajímavého ptáka, který je známý svou nádhernou pestrostí peří a výrazným zbarvením.

V českém jazyce má slovo „pheasant“ významnou roli v popisu ptactva, a je často používáno v literatuře o fauně a flóře. Pheasant je také oblíbeným objektem pro pozorování a fotografování pro milovníky přírody a ornitology.

Český překlad Anglický výraz
Fazán Pheasant
Kohoutek bažant Pheasant cock
Kuří fazán Common pheasant

Doporučení pro správný překlad slova pheasant

Doporučení pro správný překlad slova pheasant

Při překladu slova „pheasant“ do češtiny je důležité znát správný význam a použití této odborné fráze. Pheasant je anglický název pro obecné označení pro některé druhy bažantů, kteří jsou často lovění pro svoje lahodné maso. Pheasant se v Česku běžně překládá jako „bažant“.

Při překladu slova „pheasant“ můžete narazit na různé kontexty, ve kterých je toto slovo používáno. Jedná se o specifický termín, který může být spojen jak s gastronomií, tak s přírodou a lovem. Je tedy důležité znát význam a kontext, ve kterém je slovo „pheasant“ používáno, abyste mohli správně přeložit tuto odbornou frázi do češtiny.

Pokud máte pochybnosti ohledně správného překladu slova „pheasant“, doporučujeme konzultovat odborníky nebo použít slovníky a překladače specializované na konkrétní oblasti. „Pheasant“ může mít různé významy v závislosti na kontextu, a proto je důležité porozumět jeho použití ve správném kontextu.

Závěrečné myšlenky

In conclusion, the phrase „Pheasant: Význam a Překlad Této Odborné Fráze“ highlights the importance of understanding the meaning and translation of specialized terms in Czech language. By delving into the intricacies of language, we gain a deeper insight into various fields and broaden our knowledge base. So let us continue to explore, learn, and appreciate the richness of language, for it serves as a gateway to new opportunities and connections. Let us strive to embrace linguistic diversity and foster a greater understanding of the world around us. The power of words is immense, and through our quest for knowledge, we can truly make a difference.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *