Perennial: Překlad a Význam Této Botanické Fráze

Perennial: Překlad a Význam Této Botanické Fráze

Have you ever come across the term „perennial“ in the world of ⁣plants and found yourself intrigued ‍by⁣ its meaning and significance? In this article, we will delve into the Czech translation and the botanical importance of this term, shedding⁣ light on its enduring ​presence in the plant kingdom. Join us as we explore the captivating world of perennials and ⁤uncover their hidden beauty and resilience.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g9a870d1ab163bb67efcc22836fa96a79b8c80b4e4c6d9558c8432b51a7eb5d9a43b43e23daf37a4e34274483a48a50247d827a0d4eb0488e7819eb9067f67778_640.jpg“ alt=“Co znamená slovo „perennials“⁣ v botanice“>

Co znamená slovo „perennials“ v botanice

V botanice se termín „perennials“ používá k popisu rostlin, které trvale přežívají více než ⁣jedno vegetační období. Tato skupina rostlin⁣ je ⁣známá svou schopností růst a kvést každý rok, aniž by musely být každoročně vysazovány. Perennials jsou oblíbené mezi zahradníky pro svou dlouhou životnost a odolnost vůči změnám počasí.

V českém jazyce se slovo „perennials“ překládá jako „trvalky“. Tyto rostliny obvykle mají dobře vyvinutý kořenový systém, který jim umožňuje přežít i nepříznivé podmínky. Mezi běžné trvalky patří například růže, levandule, nebo⁢ sedmikráska. Tyto rostliny jsou běžně vysazovány​ v zahradách a květinových záhonech pro svou krásu a dlouhotrvající kvetení.

Rozdíl mezi trvalkami a jednoletkami

Rozdíl mezi trvalkami a jednoletkami

Trvalky ‌jsou rostliny, které ‍žijí a kvetou po mnoho let. Jedná se o⁤ trvalé rostliny, které se každý rok obměňují a opakovaně kvetou. Na rozdíl od jednoletých rostlin, které ​vyžadují každoroční setí ‌a vysévání, ‌trvalky se starají samy o sebe a každoročně se vracejí s novými květy a listy.

Trvalky mají řadu výhod oproti‌ jednoletkám. Mezi ně patří dlouhá životnost, odolnost vůči škůdcům a nemocem, a ⁣také⁣ mnohem menší nároky na péči. Některé trvalky jsou dokonce jedlé a mají léčivé účinky. Pro zahradníky jsou trvalky ideální volbou pro vytvoření trvale krásné zahrady s minimální námahou.

Jak správně přeložit a <a href=porozumět významu slova „perennials““>

Jak správně přeložit a porozumět významu slova⁢ „perennials“

Ať už se zabýváte zahradničením⁤ nebo jste jen zvědaví na botaniku,​ pravděpodobně jste narazili na slovo‍ „perennials“. Jak správně přeložit a porozumět ​významu‍ této botanické fráze?​ V českém jazyce se tento termín překládá jako „trvalky“. Trvalky jsou rostliny, které ​mají schopnost přežít ⁢a růst po několik sezón a postupně se rozvíjet. Jsou skvělou volbou pro zahradníky, kteří chtějí mít dlouhotrvající a stálou zelenou plochu.

Perennials jsou ideální pro vytváření atraktivních zahrad a záhonů díky své odolnosti a dlouhé životnosti. Tyto rostliny mají tendenci se každý rok znovu vracet a kvést, což je dělá oblíbenými mezi zahradníky a krajinářskými ‌architekty. ​Mezi běžné druhy trvalek ⁤patří květiny, jako jsou růže, lilie a fialky, stejně jako byliny a traviny.

Tipy ‍na‍ pěstování a péči o trvalky ve⁣ vaší zahradě

Tipy na pěstování a péči o⁤ trvalky ​ve⁤ vaší zahradě

Perennial je termín z oblasti botaniky, který se používá k označení rostlin, které žijí déle⁤ než jeden ‍rostoucí období. Jsou to rostliny, které se​ vrací každý rok a mohou kvést opakovaně. Trvalky jsou skvělou volbou⁣ pro vaši zahradu, protože nabízejí⁣ trvanlivost a krásu po dlouhou dobu.

Při pěstování trvalek ve vaší zahradě je důležité dbát na ⁤správnou péči, aby se mohly plně rozvinout a kvést. Následující tipy vám pomohou s úspěšným pěstováním trvalek:

  • Výběr správného stanoviště: Zvolte pro trvalky místo s dostatkem slunce nebo stínu ⁤podle požadavků⁤ konkrétní rostliny.
  • Pravidelné zalévání: Trvalky potřebují pravidelnou zálivku, zejména v‌ teplých letních měsících.
  • Hnojení: Dopřejte trvalkám dostatečné⁣ živiny hnojením v průběhu vegetačního období.

Objevte pestrou škálu trvalek pro různé ‌typy ⁢půdy ​a expozic

Objevte pestrou škálu trvalek ​pro různé typy půdy a expozic

Perennial je‍ botanický výraz, který ​označuje rostliny,‍ které přežívají a kvetou každý rok. Tyto⁣ trvalky jsou skvělou volbou pro zahradníky, kteří hledají rostliny odolné vůči změnám podmínek a půdy. Existuje široká škála ⁢trvalek, které jsou vhodné pro různé typy půdy a expozic.

Nejlepší trvalky⁣ pro různé typy půdy a expozic vám umožní vytvořit krásný a pestrobarevný zahradní ráj po ⁢celý rok. Některé druhy ​trvalek jsou vhodné pro ‌suché slunné oblasti, zatímco jiné preferují stinné ⁤a vlhké prostředí. Bez‍ ohledu na to, jaká je vaše zahradní půda a expozice, vždy existuje trvalka, která se do vaší zahrady perfektně hodí.

Typ půdy Skvělé ​trvalky
Jílovitá Rudbeckia, Hosta, Sedum
Písčitá Lavandula, Salvia, Echinacea
Kyprá Astilbe, Filipendula, Heuchera

Klíčové Poznatky

In conclusion, the term ⁣“Perennial“ holds a rich significance in the world of botany, symbolizing resilience, longevity, and the​ cyclical nature of⁤ life. Understanding the translation and meaning of ⁢this botanical phrase can deepen our appreciation for the ‍enduring beauty of perennial‍ plants⁢ and the interconnectedness of the natural world. As we⁤ reflect on the timeless appeal of perennials, let us be inspired to nurture and protect the delicate balance of our ecosystems, ensuring ⁢a sustainable future for generations to come. Let the enduring ‍spirit of perennials guide us in our quest for harmony with nature and a flourishing world for ⁤all living beings.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *