Hurdle: Jaký je jeho význam a použití v angličtině?

Hurdle: Jaký je jeho význam a použití v angličtině?

Are you curious about the meaning and usage of the word „hurdle“ in English? Look no further! In this article, we will explore the significance of this versatile term and how it is commonly used in the English language. Join us as we unravel the various contexts in which „hurdle“ plays a pivotal role in communication. Let’s dive in!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/04/g4626c96c84c2b79a33bab374bc1fb9a6aa13c142978eed1fd9c804d727ef26a55ad00f5d8bf7b7e21ac10f2798d7143a_640.png“ alt=“Jaký je základní význam pojmu „Hurdle“?“>

Jaký je základní význam pojmu „Hurdle“?

Hurdle je termín používaný v angličtině pro překážku, překážku nebo obtížnost, kterou je třeba překonat. Jeho základní význam spočívá v tom, že představuje jakýsi překážku na cestě k dosažení cíle. V různých kontextech může mít pojem „hurdle“ různé konkrétní významy a použití.

V anglickém jazyce se termín „hurdle“ často používá v metaforickém smyslu k označení různých nesnází, překážek nebo problémů, které je třeba překonat. Může se také vázat na sportovní disciplíny, jako je překážkový běh, kde účastníci musí překonávat fyzické překážky během závodu.

Význam pojmu „hurdle“ je tedy vícerozměrný a záleží na kontextu, ve kterém je používán. V každém případě však symbolizuje překážku, kterou je třeba překonat, aby se dosáhlo určitého cíle nebo úspěchu.

V jakých kontextech se používá termín

V jakých kontextech se používá termín „Hurdle“ v angličtině?

V angličtině se termín „hurdle“ používá v různých kontextech, a to nejen ve sportu. Zde jsou některé z nejběžnějších použití tohoto slova:

 • Atletika: V atletice se jedná o překážku, kterou musí běžci přeskakovat v rámci závodu.
 • Obchod: V podnikání se používá termín „hurdle“ k popisu překážek, které mohou bránit šíření nebo růstu podniku.
 • Technologie: V IT se může jednat o technologickou překážku, kterou je nutné překonat při vývoji nebo implementaci softwaru či hardwaru.

Sport Atletika
Obchod Podnikání
Technologie IT

Jaké jsou hlavní synonyma pro slovo

Jaké jsou hlavní synonyma pro slovo „Hurdle“?

Hurdle může být synonymem pro několik slov v angličtině, které mají podobný význam a použití. V tomto případě jsou hlavními synonymy pro slovo „hurdle“ následující:

 • Obstacle – překážka, která brání pohybu nebo postupu
 • Barrier – bariéra nebo překážka, která brání průchodu
 • Impediment – překážka, která překáží v dosažení cíle

Jak se správně vyslovuje slovo

Jak se správně vyslovuje slovo „Hurdle“?

Slovo „hurdle“ se v angličtině vyslovuje jako [hur-dl]. Toto slovo má několik významů a je běžně používáno v různých kontextech. Zde jsou některé z hlavních významů a použití slova „hurdle“:

 • Atletická překážka: Hurdle se v atletice používá jako název pro překážku, kterou sportovec musí překonat při závodu běhu přes překážky. Tyto překážky mohou být různých výšek a jsou součástí disciplín jako běh na 110 metrů přes překážky.
 • Překážka v běžném životě: Slovo „hurdle“ se také používá metaforicky k označení překážky, problému nebo obtíže, která brání dosažení cíle nebo splnění úkolu. Pokud narážíte na „hurdles“ v životě, znamená to, že máte před sebou něco, co je třeba překonat nebo řešit.

Jaký je historický původ a vývoj slova

Jaký je historický původ a vývoj slova „Hurdle“?

Historický původ slova „hurdle“ sahá až do staroanglického jazyka, kde se slovo „hyrdel“ používalo k označení překážky, kterou musel člověk přeskočit. Postupně se význam slova rozšířil na různé druhy překážek, které se překonávají skokem.

Vývoj slova „hurdle“ se pak postupně dál rozvíjel a dnes se používá nejen v atletice, ale i v různých oblastech, jako je například:

 • Metaforicky – překonávání překážek v rámci osobního růstu nebo profesionálního života
 • V marketingu – překonávání překážek ve formě konkurence nebo změn na trhu
 • V informatice – překonávání technologických problémů

Kde mohou studenti angličtiny najít praktické cvičení na trénink použití slova

Kde mohou studenti angličtiny najít praktické cvičení na trénink použití slova „Hurdle“?

Pro studenty angličtiny, kteří chtějí procvičit použití slova „hurdle“ a porozumět jeho významu a použití, existuje několik praktických cvičení, která mohou využít:

 • Vyhledejte online jazykové platformy, které nabízejí interaktivní cvičení zaměřené na slovní zásobu a fráze spojené se slovem „hurdle“.
 • Poslechněte si anglicky mluvené média, jako jsou podcasty nebo audioknihy, ve kterých se vyskytuje slovo „hurdle“. Sledujte, jak je slovo používáno v různých kontextech a situacích.
 • Zkuste si vytvořit vlastní věty nebo příklady použití slova „hurdle“ ve vlastních situacích. To vám pomůže procvičit si slovní zásobu a zdokonalit vaše schopnosti konverzace v angličtině.

Jaké jsou další zajímavosti týkající se slova

Jaké jsou další zajímavosti týkající se slova „Hurdle“?

Ve světě anglického jazyka má slovo „hurdle“ mnoho zajímavých významů a použití. Jedním z nejběžnějších významů tohoto slova je překážka nebo překážkový závod, ve kterém běžci skáčou přes překážky. Nicméně, tento výraz má také další významy a použití, které stojí za zmínku.

Například:

 • Metaphorical Hurdles: Slovo „hurdle“ se také používá v přeneseném smyslu jako metafora pro překážky nebo obtíže, které je třeba překonat.
 • Business Hurdles: V podnikání je „hurdle“ termín používaný k označení překážek nebo obtíží, které je třeba překonat při dosahování cílů nebo úspěchu.

Význam Použití
Překážka v překážkovém závodě Sportovní akce
Metafora pro obtíže Každodenní život

Závěrem

V tomto článku jsme prozkoumali význam a použití slova „hurdle“ v angličtině. Viděli jsme, že toto slovo může mít různé významy a využití v různých situacích. Bez ohledu na to, zda se jedná o doslovnou překážku nebo abstraktní překážku, je důležité mít schopnost překonat překážky, které se vyskytnou na naší cestě. Takže ať už čelíte jakékoli „hurdle“ ve svém životě, pamatujte, že s odhodláním a vůlí je možné dosáhnout takřka nemožného. Nebojte se předvádět svou odvahu a vytrvalost, když se setkáte s překážkami a vztyčit se nad ně. Taková je pravá síla nadezvednout se a překonat každý „hurdle“, kterým čelíte.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *