Facilitate: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Facilitate: Překlad a význam v anglicko-českém slovníku!

Víte, co znamená slovo „facilitate“ v anglicko-českém slovníku? Překlad této slovní záhadové labyrintu nám může mnoho napovědět o jeho skrytém významu a významu pro naše každodenní životy. Připojte se k nám, abychom společně objevili tajemství tohoto slova a jeho důležitost v anglicko-českém slovníku.
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/g9e68c16240477a4ea8245ce1f4a4a16d93faabe174a098ef9bfa1101bb3907174e2ead81468a302e31cd5df35b37f4209540987ff8d6c349a1a58cc8eb1161b2_640.png“ alt=“Jak efektivně používat slovo „Facilitate“ ve větách?“>

Jak efektivně používat slovo „Facilitate“ ve větách?

Chcete efektivně používat slovo „Facilitate“ ve větách, ale nejste si jisti jeho správným významem a překladem do češtiny? Nebojte se, máme pro vás všechny potřebné informace! Zde je několik příkladů, jak správně použít toto slovo ve větách:

 • Facilitate spolupráci mezi různými odděleními ve firmě.
 • Facilitovat rozhovor mezi dvěma stranami během setkání.
 • Pomůže usnadnit proces vytváření nového produktu týmem.

Použití slova „Facilitate“ ve správném kontextu může významně zlepšit vaši komunikaci a efektivitu v pracovním prostředí. Tak neváhejte a začněte ho používat správně již dnes!

Význam slova

Význam slova „Facilitate“ v českém jazyce

V anglicko-českém slovníku můžeme najít slovo „facilitate“, které se v českém jazyce překládá jako „usnadnit“ nebo „pomoci“. Toto slovo se používá k popisu činnosti, která má za cíl zlepšit nebo umožnit určitý proces nebo situaci. Jedná se o podporu a usnadnění dané činnosti či situace. Facilitování může zahrnovat různé aktivity, jako je poskytování informací, zajištění zdrojů nebo usnadnění komunikace mezi lidmi.

V praxi může facilitace znamenat například organizování workshopů, řízení skupinových rozhovorů nebo podpora týmové spolupráce. Cílem facilitace je vytvořit prostředí, ve kterém mohou lidé efektivně spolupracovat, komunikovat a dosáhnout stanovených cílů. Tímto způsobem se usnadňuje proces dosažení výsledků a zlepšuje se kvalita práce a spolupráce v různých oblastech činnosti.

Jak správně překládat slovo

Jak správně překládat slovo „Facilitate“ do češtiny?

Pro správný překlad slova „facilitate“ do češtiny je důležité pochopit jeho význam a kontext, ve kterém je používáno. Slovo „facilitate“ znamená usnadnit, uspíšit nebo podpořit proces či činnost. Je důležité najít vhodný ekvivalent v češtině, který zachovává původní význam.

Existuje několik možných překladů slova „facilitate“ do češtiny, například:

 • Umožnit – používá se v kontextu, kdy je potřeba něco usnadnit nebo umožnit
 • Zprostředkovat – představuje podporu nebo pomůcku pro dosažení cíle
 • Podporovat – používá se v situacích, kdy je potřeba poskytnout pomoc nebo podporu

Anglicky Česky
Facilitate Umožnit
Facilitation Zprostředkování

Tipy pro používání slova

Tipy pro používání slova „Facilitate“ v anglicko-českém slovníku

Ve slovníku je slovo „facilitate“ přeloženo do češtiny jako „usnadňovat“ nebo „pomáhat“. Jedná se o sloveso, které popisuje proces usnadňování nebo zlepšování určité činnosti nebo situace. Pokud ho chceme správně použít v anglicko-českém slovníku, je důležité dbát na následující tipy:

 • Přesně definujte kontext: Před použitím slova „facilitate“ si rozmyslete, jaký druh usnadňování máte na mysli. Zvažte, zda jde o usnadnění procesu, komunikace nebo spolupráce.
 • Nezapomeňte na správný význam: Při překladu do češtiny dbejte na správný význam slova „usnadňovat“. Vyhněte se nesprávným interpretacím, které by mohly zamlžit původní význam.
 • Zkombinujte s dalšími slovy: Pro lepší porozumění kontextu můžete slovo „facilitate“ kombinovat s dalšími slovy nebo frázemi, které ujasní jeho význam.

Jaký je kontextuální význam slova „Facilitate“ při překladu do češtiny?

Při překladu slova „facilitate“ do češtiny je důležité zohlednit jeho kontextuální význam, aby byla zachována správná interpretace textu. Toto slovo lze do češtiny přeložit několika různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém je použito.

V českém jazyce můžeme slovo „facilitate“ přeložit například jako:

 • usnadňovat
 • pomáhat
 • podporovat

Je důležité dbát na to, aby překlad v sobě zachoval původní význam slova „facilitate“ a zároveň byl srozumitelný pro českého čtenáře. Správný překlad je klíčový pro přesné vyjádření myšlenky a dodání správného sdělení.

Jak je slovo

Jak je slovo „Facilitate“ interpretováno v anglicko-českém slovníku?

Ve slovníku je slovo „Facilitate“ interpretováno jako usnadnit, uspíšit nebo podporovat něco. Toto slovo je běžně používáno v různých kontextech, jako je práce, vzdělávání nebo společenské situace. V anglicko-českém slovníku se může přeložit například jako usnadňovat, podporovat nebo učinit jednodušší.

Pokud hledáte správný překlad pro slovo „Facilitate“ v anglicko-českém slovníku, můžete se setkat i s dalšími možnostmi, jako jsou usnadnit, ulehčit, podporovat nebo zprostředkovat. Každý z těchto významů může být relevantní v závislosti na kontextu, ve kterém je slovo použito.

Závěrem

Celkově lze říci, že správný překlad je klíčem k úspěchu komunikace mezi různými jazyky a kulturami. Díky znalosti anglicko-českého slovníku a schopnosti efektivně překládat můžete otevřít nové dveře jak v osobním, tak v profesionálním životě. Nebojte se experimentovat s různými překlady a hledat ten nejpřesnější význam. Buďte trpěliví a důslední ve vašem úsilí a nepochybně se stanete lepším překladatelem. Takže se pusťte do práce a zkuste aplikovat naučené dovednosti do praxe. Jsme si jistí, že váš jazykový a kulturní obzor se rozšíří a budete mít pocit naplnění, když budete úspěšně překládat mezi anglickým a českým jazykem. Buďte hrdý/á na svoji schopnost propojovat různé světy slovem a dejte se do toho s chutí!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *