Everybody: Jak Správně Používat Tento Anglický Výraz?

Everybody: Jak Správně Používat Tento Anglický Výraz?

Chcete se naučit, jak správně používat anglický výraz „Everybody“? Tento článek vám poskytne užitečné informace a tipy, jak efektivně využít tento výraz v různých situacích. Přijďte s námi objevit, jaký význam a použití má tento termín a zlepšete svou angličtinu!
<img class=“kimage_class“ src=“https://eurotran.cz/wp-content/uploads/2024/05/gb65def7869d99446520fa27805c40e620e66ef4eedc4f541fef7a2e6e8e6d1d92d5326a43dcde0b302b931e233aa69b812071c827fe58cd084b359ee2b440d07_640.jpg“ alt=“Co znamená anglický výraz „everyone“?“>

Co znamená anglický výraz „everyone“?

Ve světě anglického jazyka je výraz „everyone“ velmi běžný a používaný. Tento výraz slouží k označení skupiny lidí nebo jednotlivců bez ohledu na pohlaví, věk, nebo jakékoliv jiné specifika. Pokud se chcete naučit, jak správně používat tohoto výrazu, máme pro vás několik tipů:

 • **“Everyone“** se používá ve významech **“všichni“** nebo **“každý“**, a je tedy vhodné použít ho ve výrocích, kde chcete zahrnout všechny lidi.
 • **“Everyone“** je **singulární** a je třeba ho kombinovat s **jednotným číslem** u sloves.
 • Pokud chcete zdůraznit všechny jednotlivce nebo lidi ve skupině, je lepší používat **“everybody“** nebo **“every single person“**.

Jaký je rozdíl mezi

Jaký je rozdíl mezi „everyone“ a „everybody“?

V angličtině existují různé způsoby, jak vyjádřit myšlenku, že něco platí pro všechny lidi. Jedním z těchto způsobů jsou slova „everyone“ a „everybody“. Tyto dva výrazy jsou v podstatě synonyma a lze je používat výměnně. Často se ale lidé ptají, zda mezi nimi existuje nějaký rozdíl.

Je důležité si uvědomit, že lingvisticky není mezi „everyone“ a „everybody“ žádný významový rozdíl. Oba termíny znamenají totéž – všechny lidi. Rozdíl spočívá pouze v jejich použití: „everyone“ je považováno za trochu formálnější než „everybody“, ale ve většině případů je jejich použití zcela v souladu s pravidly angličtiny.

Jak správně používat výraz

Jak správně používat výraz „everybody“ v kontextu?

Pro správné používání výrazu „everybody“ v anglickém kontextu je důležité znát jeho správné použití a význam. Tento výraz se používá k označení skupiny lidí jako celek, což znamená všechny nebo každý jednotlivec v dané skupině.

Při použití výrazu „everybody“ je důležité dbát na správnou gramatickou strukturu věty a dodržovat následující pravidla:

 • Používáme sloveso ve tvaru množného čísla.
 • Věta začíná velkým písmenem.
 • Pokud je věta záporná, používáme slova „not everybody“.

Tipy pro použití výrazu

Tipy pro použití výrazu „everybody“ v denní řeči

Při používání výrazu „everybody“ v denní řeči je důležité dbát na správné použití a kontext. Tento anglický výraz je často používán k oslovování skupiny lidí nebo výrazu solidarity s nimi. Zde je pár tipů, jak používat „everybody“ správně:

 • Nezapomeňte na základní pravidla gramatiky: „Everybody“ je jednotné číslo a znamená „všichni“ nebo „každý“. Je důležité používat tento výraz s jednotnými slovesy, například „Everybody is going to the party.“
 • Vyhýbejte se nadměrnému používání: I když je „everybody“ pohodlný způsob oslovování skupiny lidí, mějte na paměti, že v některých situacích může být formálnější použít konkrétní jména.

Vyvarujte se častým chybám při používání výrazu

Vyvarujte se častým chybám při používání výrazu „everybody“

Při používání výrazu „everybody“ je důležité si uvědomit některé časté chyby, kterých se lidé dopouštějí. Zde je několik tipů, jak správně používat tento anglický výraz:

 • Nezaměňujte s „every body“: „Everybody“ je zkrácená forma „every one“ a může být použita jako zájmeno pro označení všech lidí v dané skupině. Naopak „every body“ se vztahuje k jednotlivým tělům.
 • Používejte s jednotnými slovesy: V angličtině je správné používat „everybody“ s jednotnými slovesy, např. „Everybody is here“ místo „Everybody are here“.
 • Vyhýbejte se dvojím záporům: Nepoužívejte „nobody“ ve větě, která obsahuje i „everybody“, aby nedošlo k zmatení.

Jak zdůraznit výraz

Jak zdůraznit výraz „everybody“ ve větě?

To emphasize the word „everybody“ in a sentence, you can use different techniques to make it stand out and convey its importance. One way is to use bold text when writing the word „everybody“ in a sentence. This will draw the reader’s attention to that specific word and highlight its significance in the context of the sentence. Another technique is to use italics, which can also help to emphasize the word „everybody“ and make it more noticeable.

Another way to emphasize „everybody“ in a sentence is to use capital letters for this word. By writing „EVERYBODY“ in all caps, you can create a visual impact and make the word stand out from the rest of the sentence. This method is often used in advertising and headlines to draw attention to a specific word or phrase. Additionally, you can underline the word „everybody“ to give it emphasis and make it more prominent in the sentence. This simple formatting technique can help to highlight the importance of the word and make it more memorable for the reader.

Závěrečné myšlenky

V našem článku jsme si důkladně prozkoumali, jak správně používat anglický výraz „Everybody“ a přinesli jsme vám užitečné tipy a příklady, jak ho správně začlenit do vaší komunikace. Doufáme, že se vám náš průvodce bude hodit nejen ve vaší angličtině, ale že vám pomůže lépe porozumět jemnostem tohoto výrazu a jeho správnému použití. Nezapomeňte cvičit a využívat znalosti, které jste získali, a vydávejte se směle na vaši cestu k jistější a přesvědčivější angličtině. Buďte neohrožení ve společenských situacích a nebojte se vyjadřovat své myšlenky a názory. S trochou cviku a sebevědomí se z vás může stát skvělý mluvčí, který nikdy neskončí užíváním gastroláže „Everyone.“

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *